نقش و جایگاه آموزش همگانی در پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر بیانات آیت‌الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور؛گروه معارف اسلامی.تهران.ایران (نویسنده مسئول)

2 دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی.مدرس دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

3 دکترای تاریخ اسلام.مدرس دانشکده پیراپزشکی

چکیده

اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از مهم­ترین نظریاتی که رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت­الله خامنه­ای بیان کرده­اند، ابعاد فرهنگی مختلفی را در می­گیرد که از منظر آموزش همگانی نیازمند بررسی است. به همین دلیل هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش و جایگاه آموزش همگانی در پیاده­سازی اقتصاد مقاومتی است. با توجه به هدف پژوهش حاضر، سؤالی که مطرح می­شود این است: آموزش همگانی از چه راه­هایی می‌تواند باعث تحقق اقتصاد مقاومتی موردنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی شود؟ و اینکه مهم­ترین مؤلفه­های آموزش همگانی در زمینه پیاده­سازی اقتصاد مقاومتی کدام موارد است؟ یافته­های پژوهش نشان می­دهد ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی، اصلاح الگوی مصرف، ترویج گفتمان حمایت از تولیدات داخلی، تقوای اقتصادی و امیدبخشی رسانه­ها از مهم­ترین شاخصه­های آموزش همگانی جهت پیاده­سازی اقتصاد مقاومتی هستند. توجه به سبک زندگی اسلامی-ایرانی و بهره­گیری از احکام دینی جهت پیاده­سازی اقتصاد مقاومتی از طریق خانواده، رسانه های مکتوب و دیداری می­تواند اصلاح الگوی مصرف را در سطح خانواده عملی نماید و هم الگویی برای عموم مردم تلقی شود. علاوه بر این، تقوای اقتصادی و تکیه بر تبلیغ و ترویج تولیدات داخلی راهکاری برای پیاده­سازی اقتصاد مقاومتی است. روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل مضمون سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی است که به طور مشخص در زمینه اقتصاد مقاومتی بیان شده است. 

کلیدواژه‌ها