الزامات محیط زیستی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران پس از انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز از دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسه الزامات محیط زیستی در قراردادهای بالا دستی نفت و گاز در ایران با تأکید بر قراردادهای پس از انقلاب اسلامی است. پرسش اصلی این است که الزامات محیط زیستی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز پس از انقلاب اسلامی کدامند و دستاوردهای مثبت انقلاب اسلامی در این حوزه چیست؟ این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی اسنادی، به بررسی الزامات محیط زیستی  در قراردادهای بالادستی نفت و گاز پس از انقلاب اسلامی پرداخته و تحول آن نسبت به قراردادهای پیش از انقلاب را تحلیل نموده است. تصویب و ابلاغ سیاست‌های  کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری، شامل پانزده سیاست پیشرفته، بزرگ­ترین دستاورد محیط زیستی در این زمینه می­باشد. مقایسه ملاحظات محیط زیستی IPC  با قانون نفت 1353 گویای آن است که الزامات آن قانون، کلی، ناقص و ناکارآ است و قابل قیاس با مباحث محیط زیستی پیشرو مدل IPC  نیست. 

کلیدواژه‌ها