پیامدهای اجتماعی حرمت ربا در اقتصاد مقاومتی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فقه ومبانی حقوق اسلامی،واحدسمنان،دانشگاه آزاداسلامی،سمنان،ایران

2 استادیاردانشگاه آزاداسلامی،گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی،واحدسمنان،دانشگاه آزاداسلامی،سمنان،ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیاردانشگاه آزاداسلامی،گروه الهیات،واحدسمنان،دانشگاه آزاداسلامی،سمنان،ایران

چکیده

پژوهش حاضر درصدد است تا پیامدهای اجتماعی حرمت را در الگوی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار دهد. بنابراین سؤال پژوهش حاضر این است که پیامدهای اجتماعی حرمت ربا در اقتصاد مقاومتی شامل چه مواردی است؟ به عبارتی، کاربست نفی و حرمت ربا در اقتصاد مقاومتی، چه نتایج اجتماعی در پی دارد؟ فرضیه نوشتار این است: مقابله با تکاثر ثروت و نفی فاصله طبقاتی، مبارزه با ظلم و فساد در جامعه و همچنین پیشگیری از عدم تعادل در نظام اجتماعی از جمله پیامدهای اجتماعی حرمت ربا در اقتصاد مقاومتی از نظر آیت­الله خامنه­ای هستند. نتایج نشان می­دهد، اگر شیوه­های اقتصادی جامعه بر مبنای ربا تداوم یابند، مشکلات و مسائل اجتماعی از جمله فاصله طبقاتی، اشرافیت و تجمل­گرایی، انحرافات در نظام اجتماعی و همچنین رذایل اخلاقی بر امور تسلط می­یابند. همچنین دین اسلام بر مبنای اعتدال و عدالت محوری بنا شده است و ربا از بین­برنده عدالت و اعتدال است. از بین بردن آثار اجتماعی ربا نیازمند از بین بردن این شیوه در مناسبات اقتصادی افراد جامعه است که امروزه وظیفه دستگاه قضایی است که بتواند، تحقق بخش سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی باشد. اجرایی کردن بانکداری بدون ربا یکی از راهکارهای اساسی برای نفی و حرمت ربا در جامعه اسلامی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها