نیازسنجی مهارت‌های دانش آموختگان آموزش عالی در اندیشه‌های رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

یکی از اولویت‌های اساسی و الزامات در چشم‌انداز نظام جمهوری اسلامی طراحی سیستم مناسب آموزشی جهت تربیت نیروی انسانی متخصص و احیاء روح مهارت‌یابی و ارتقای آن در بین دانش آموختگان آموزش عالی است. این مسئولیت خطیر که به مراکز دانشگاهی و آموزش عالی محول شده است همواره مورد توجه رهبری بوده است. به همین دلیل هدف مقاله حاضر، نیازسنجی مهارت‌های دانش آموختگان آموزش عالی در اندیشه‌های رهبری است. سؤال اصلی تحقیق این است که، مهارت‌های دانش آموختگان آموزش عالی کدامند و این مهارت‌ها در اندیشه‌های رهبری چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه اصلی مقاله این است که توجه به مهارت‌های دانش آموختگان آموزش عالی، یک عنصر کلیدی در جامعه است. تحول هر جامعه یکی از شاخص‌‌های ارزیابی و سنجش پیشرفت آن جامعه محسوب می‌شود و دانش آموختگان از جمله افراد دخیل در این امر هستند. رهبر انقلاب نیز برای تحول و پیشرفت در جامعه، ضرورت توجه به دانش آموختگان و نیازسنجی مهارت‌های آن را مطرح نموده‌اند. از نظر رهبری، مهم‌ترین  اولویت‌های دانش آموختگان آموزش عالی، مهارت کارآفرینی، آموزش مداوم، خلاقیت و نوآوری و آموزش تفکر انتقادی است لذا می‎باید در سیاستگذاری‌ها این مهارت‌ها مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها