اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1207
تعداد عدم پذیرش 592

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 286
تعداد مشاهده مقاله 88202
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 67311
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
درصد پذیرش 8 %