اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1249
تعداد عدم پذیرش 605

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 312
تعداد مشاهده مقاله 98802
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 74015
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 94 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
درصد پذیرش 9 %