نویسنده = حجت الله ابراهیمیان
بررسی نقش قوه قضائیه در حفظ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران در چارچوب رویکرد حکمرانی خوب

دوره 16، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 27-46

سید مهدی قرشی؛ حجت الله ابراهیمیان؛ مقصود رنجبر


اپیدمی جهانی کرونا و تاثیر آن بر حاکمیت ملی در ایران

دوره 14، شماره 52، آذر 1399، صفحه 79-100

ژیلا شکوری؛ حجت الله ابراهیمیان؛ تهمینه عدالت جو