نویسنده = کیومرث منجزی
رویکرد اجتماعی مقابله با جرم در نظام حقوقی و قضایی ایران

دوره 15، شماره 57، اسفند 1400، صفحه 165-184

کیومرث منجزی؛ شهرام محمدی؛ طیبه بیژنی؛ احمد فلاحی