کلیدواژه‌ها = حاکمیت دولت
اپیدمی جهانی کرونا و تاثیر آن بر حاکمیت ملی در ایران

دوره 14، شماره 52، آذر 1399، صفحه 79-100

ژیلا شکوری؛ حجت الله ابراهیمیان؛ تهمینه عدالت جو