کلیدواژه‌ها = آیت‌الله خامنه‌ای
سیاست و حکومت سعادت گرا در اندیشه فارابی و آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 16، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 47-66

منصور کامگاری؛ علیرضا گلشنی؛ محمد آگاه


جایگاه مصلحت در اندیشه سیاسی رهبران جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 369-389

عبدالامیر دیانی نجف آبادی؛ احمدرضا توکلی؛ محسن شکرچی زاده؛ محمدهادی مهدوی


جایگاه اقتصاد مقاومتی در حکمرانی مطلوب اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای

دوره 14، شماره 51، شهریور 1399، صفحه 45-66

عبدالامیر جرفی؛ سید حسن موسوی امجد


واکاوی اندیشه مقاومت جمهوری‌اسلامی ایران در برابر ایالات‌متحدۀ آمریکا

دوره 13، شماره 46، خرداد 1398، صفحه 22-3

محمد شمس الدین عبداللهی نژاد؛ ابراهیم متقی


آسیب‌شناسی ‌روشنفکری در ایران از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای

دوره 12، شماره 42، خرداد 1397، صفحه 3-24

حسن مجیدی؛ محمدباقر باباهادی؛ رضا فیضی


ماهیت و ارکان دولت اسلامی در دیدگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 12، شماره 42، خرداد 1397، صفحه 61-88

خدیجه محمدی؛ مهدی نادری