کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
بررسی عملکرد چهاردهۀ جمهوری اسلامی ایران در تحقق امر حقوق شهروندی ؛ موانع و چالش ها

دوره 16، شماره 60، آذر 1401، صفحه 3-28

حسین فرزانه پور؛ سمیه حمیدی؛ ریحانه نورمحمدی


گفتمان ناسیونالیستی ایل قشقایی از مشروطه تا انقلاب اسلامی

دوره 16، شماره 60، آذر 1401، صفحه 161-180

زرآسا رجایی دستغیب؛ حمیدرضا حقیفت؛ محمدکاظم کاوه پیشقدم


آثار و پیامدهای سیاسی دارالاسلام در عرصه مقررات بین‌المللی پس از انقلاب اسلامی

دوره 16، شماره 59، شهریور 1401، صفحه 257-274

محمد دارائی؛ احمدرضا خزائی؛ ابراهیم یاقوتی


شعرِ نمادگرا؛ نَمایی از گفتمانِ ساختارستیز در تحولات منتهی به انقلاب (مطالعۀ موردی اشعار اخوان ثالث و شاملو)

دوره 15، شماره 57، اسفند 1400، صفحه 263-282

سعیده بابائی؛ علی اکبر امینی؛ محمد علی خسروی؛ حسین تفضلی


بررسی امنیت شغلی کارگران از منظرحقوقی و اجتماعی در پرتو دستاوردهای انقلاب اسلامی با تاکید بر قانون کار

دوره 15، شماره 56، آذر 1400، صفحه 105-120

مهتاب معصومی؛ مصطفی سراجی؛ خیراله پروین؛ احمد رنجبر


سیاستگذاری برنامه‌های توسعه در ایران پس از انقلاب و وابستگی شغلی در نظام بانکداری

دوره 15، شماره 56، آذر 1400، صفحه 223-242

محمد رضا علیجانی گنجی؛ محمدرضا باقرزاده؛ پیمان ولیپور؛ سعید امامقلیزاده


بررسی نظام‌سازی سیاسی در خلافت اسلامی(بررسی نقش دبیران) و نظام‌سازی در جمهوری اسلامی‌ایران

دوره 15، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 41-60

حوریه اسدی حبیب؛ فاطمه کوپا؛ علی پدرام میرزایی؛ مصطفی گرجی


تاثیر اندیشه های امام خمینی (ره) بر مجازات های جایگزین در دو دهه اخیر انقلاب اسلامی

دوره 15، شماره 54، خرداد 1400، صفحه 201-222

سپیده هادی‌نژاد رزین‌آبادی؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن جاجی تبار فیروز جائی؛ اسماعیل هادی تبار


بررسی تطبیقی نقش و جایگاه زنان در اندیشه و نهضت امام خمینی و امام موسی صدر

دوره 15، شماره 54، خرداد 1400، صفحه 345-365

سیده راضیه موسوی؛ فریدون اکبرزاده؛ حامد محقق نیا


مبانی فقهی-کلامی رهبری امام‌خمینی(ره) در انقلاب اسلامی با نگاهی به مقاصدالشریعه

دوره 14، شماره 53، اسفند 1399، صفحه 223-242

سید مهدی نژادهاشمی؛ علی بهرامی نژاد


نهضت آزادی در ایران پساانقلابی: تعارض منظومه‌های معنایی

دوره 14، شماره 51، شهریور 1399، صفحه 197-216

فریده نجاری؛ مرتضی محمودی؛ علی اصغر زرگر


بررسی مقایسه‌ای مفهوم عدالت در اندیشه ایرانشهری و انقلاب اسلامی

دوره 14، شماره 50، خرداد 1399، صفحه 83-102

محمد باقر منصورزاده؛ علی اکبر امینی