کلیدواژه‌ها = حقوق شهروندی
بررسی عملکرد چهاردهۀ جمهوری اسلامی ایران در تحقق امر حقوق شهروندی ؛ موانع و چالش ها

دوره 16، شماره 60، آذر 1401، صفحه 3-28

حسین فرزانه پور؛ سمیه حمیدی؛ ریحانه نورمحمدی


جایگاه حقوق شهروندی در نظام مردم‌سالاری دینی براساس نظریه مقاصد الشریعه

دوره 16، شماره 59، شهریور 1401، صفحه 25-48

رامین پورسعید؛ فرشید رفیعی نائینی


بررسی نقش قوه قضائیه در حفظ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران در چارچوب رویکرد حکمرانی خوب

دوره 16، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 27-46

سید مهدی قرشی؛ حجت الله ابراهیمیان؛ مقصود رنجبر


بررسی تطبیقی جایگاه خانواده در حقوق شهروندی ، اسلام و کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان

دوره 15، شماره 56، آذر 1400، صفحه 83-104

معصومه اخلاق پسند؛ مریم ابن تراب؛ سید حسین سجادی