کلیدواژه‌ها = قانون اساسی
رویکرد جمهوری اسلامی ایران به حقوق و آزادی‌های بنیادین با تأکید بر جرائم علیه امنیت ملی

دوره 16، شماره 60، آذر 1401، صفحه 29-44

محدثه هاشمیان جزی؛ سید حسین هاشمی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری


جایگاه مصلحت در تصمیم گیری شورای نگهبان قانون اساسی ج.ا. ایران

دوره 16، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 131-150

الهام سادات امیری؛ محمد اسحاقی آستانی؛ عابدین مومنی


مقایسه جایگاه ولی فقیه قبل و بعد از بازنگری قانون اساسی سال 1368

دوره 16، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 193-212

غلامرضا رضوانی گیل کلایی؛ احمدرضا بهنیافر؛ علی پورقصاب امیری


احکام حکومتی جلوه‌ای از نظام مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 52، آذر 1399، صفحه 101-122

محمدرضا علی پور؛ منوچهر توسلی نائینی؛ محمدصادق احمدی


بررسی تطبیقی چالش‌های پیش روی کاربست نظریه تفکیک قوا در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ج.ا.ایران

دوره 13، شماره 49، اسفند 1398، صفحه 175-194

امید عارف کیا؛ غلامحسین مسعود؛ مسعود راعی


جایگاه حکمرانی خوب در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی‌ایران و اندیشه امام خمینی (ره)

دوره 13، شماره 48، آذر 1398، صفحه 111-130

بهمن نوربخش؛ احمد ساعی؛ سعید میرترابی