کلیدواژه‌ها = امام خمینی (ره)
جایگاه اجتهاد در تحول و دگرگونی حکومت‌داری در ایران معاصر

دوره 15، شماره 56، آذر 1400، صفحه 357-374

مهوش محمدی؛ محمد محمد جعفری هرندی


جایگاه مصلحت در اندیشه سیاسی رهبران جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 369-389

عبدالامیر دیانی نجف آبادی؛ احمدرضا توکلی؛ محسن شکرچی زاده؛ محمدهادی مهدوی


ابعاد نظری و عملی تکلیف‌گرایی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 10، شماره 37، اسفند 1395، صفحه 95-116

مهدی نادری باب اناری؛ ملیحه حاجی حسن