کلیدواژه‌ها = اقتصاد مقاومتی
چالش‌های الگوی اقتصاد مقاومتی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای از منظر گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 16، شماره 59، شهریور 1401، صفحه 111-128

جواد خلیقی مقدم؛ علیرضا صابریان؛ مریم آقایی بجستانی


پیامدهای اجتماعی حرمت ربا در اقتصاد مقاومتی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 15، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 331-348

هاشم فرج زاده جبدرقی؛ علیرضا صابریان؛ رضا کهساری


جایگاه اقتصاد مقاومتی در حکمرانی مطلوب اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای

دوره 14، شماره 51، شهریور 1399، صفحه 45-66

عبدالامیر جرفی؛ سید حسن موسوی امجد


بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و فرهنگ: نیروهای تسهیل کننده اقتصاد مقاومتی

دوره 13، شماره 47، شهریور 1398، صفحه 87-106

سعید عبدالمنافی؛ مریم سلیمانی؛ فرهاد جهاندیده


عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در راستای اقتصاد مقاومتی

دوره 11، شماره 40، آذر 1396، صفحه 121-144

مریم سلیمانی؛ الهه مولایی؛ مژگان حمیدی بیناباج


موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 39، شهریور 1396، صفحه 141-160

صمد رنجبر اردکانی


آسیب شناسی سیاستگذاری دولت در بخش تعاون ایران پس از انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 39، شهریور 1396، صفحه 161-181

رحمت الله عطری برزنجه؛ ملک تاج خسروی؛ محمد رحیم عیوضی؛ علیرضا سلطانی


بررسی مبانی دینی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

دوره 10، شماره 36، آذر 1395، صفحه 41-58

یوسف ادیب؛ اصغر ابراهیمی هرستانی؛ یوسف رضا پور؛ مهدی طغیانی