کلیدواژه‌ها = امنیت
رویکرد جمهوری اسلامی ایران به حقوق و آزادی‌های بنیادین با تأکید بر جرائم علیه امنیت ملی

دوره 16، شماره 60، آذر 1401، صفحه 29-44

محدثه هاشمیان جزی؛ سید حسین هاشمی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری


جایگاه تروریسم در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 59، شهریور 1401، صفحه 149-168

حمید خدرویسی؛ شهرام فتاحی؛ ادریس بهشتی نیا؛ سیامک بهرامی


بررسی نقش قوه قضائیه در حفظ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران در چارچوب رویکرد حکمرانی خوب

دوره 16، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 27-46

سید مهدی قرشی؛ حجت الله ابراهیمیان؛ مقصود رنجبر


تأثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی ایران در بازه زمانی (خرداد 1376 تا تیر 1384)

دوره 16، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 67-86

ولی اله کیانی؛ ابوالقاسم طاهری؛ علیرضا ازغندی


بررسی چالش‌های امنیتی و زیست‌محیطی عراق و ایران پس از تهاجم نظامی آمریکا در سال 2003

دوره 14، شماره 51، شهریور 1399، صفحه 173-196

پرستو راهنورد؛ سهراب صلاحی؛ ابومحمد عسگرخانی


هویت، قدرت، امنیت؛ جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی

دوره 12، شماره 42، خرداد 1397، صفحه 25-42

امیر محمد حاجی یوسفی؛ سید محمد علی حسینی زاده؛ احسانه محمدی