کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
نزاع‌های گفتمانی در ایران پساانقلابی: مطالعۀ موردیِ انتخابات ریاست جمهوری

دوره 17، شماره 64، آذر 1402، صفحه 67-86

سامان ستوده نیا؛ مهدی حسنی باقری؛ بهناز اژدری


سیاست خارجی ایران و عربستان در یمن و تأثیر بازسازی مناسبات این دو کشور بر صلح یمن

دوره 17، شماره 62، خرداد 1402، صفحه 169-188

حسن وزیری ستا؛ علیرضا رضایی؛ قاسم ترابی


خودیاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی گروه‌های مقاومت اسلامی در خاورمیانه

دوره 16، شماره 60، آذر 1401، صفحه 45-64

علی کرمی؛ محمد رضا اقارب پرست؛ اسماعیل شفیعی سروستانی


بررسی مسئولیت شورای امنیت در قبال شناسایی متجاوز جنگی؛ مطالعه موردی جنگ عراق علیه ایران

دوره 16، شماره 60، آذر 1401، صفحه 143-160

مهدی کردبچه حسین آباد؛ ابومحمد عسگرخانی؛ مریم مرادی؛ سیدباقر میرعباسی


رویکرد انتقادی به سند برجام براساس مدل فراگفتمانی هایلند (2005

دوره 16، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 235-256

رامین زندی؛ محمدحسین شرف زاده؛ آمنه زارع


مقابله با فساد اقتصادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی جایگاه اجرای حق وثیقه)

دوره 15، شماره 57، اسفند 1400، صفحه 41-60

اصغر محمودی؛ ابراهیم تقی زاده؛ مجید قربانی لاچوانی؛ محمد گنج خانلو


تأثیر سیاست خارجی چین بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس

دوره 15، شماره 57، اسفند 1400، صفحه 247-262

حسام الدین عظیمی فر؛ محمّدرضا اقارب پرست؛ سید مصطفی مدنی


سازوکارهای مبارزه با جرایم تروریستی در حقوق ایران با تأکید بر امنیت ملی

دوره 15، شماره 56، آذر 1400، صفحه 243-256

سیدولی نور اشرف الدین؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ سیدرضا احسانپور


جایگاه اجتهاد در تحول و دگرگونی حکومت‌داری در ایران معاصر

دوره 15، شماره 56، آذر 1400، صفحه 357-374

مهوش محمدی؛ محمد محمد جعفری هرندی


حقوق شهروندی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر قاعده احسان

دوره 14، شماره 51، شهریور 1399، صفحه 3-44

سعید ولوی؛ محمد رسول آهنگران؛ مریم آقایی بجستانی


نقش فقر در تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه: استان کردستان

دوره 13، شماره 47، شهریور 1398، صفحه 153-170

سید علی حق شناس؛ علیرضا ازغندی؛ مجید توسلی رکن آبادی


هویت، قدرت، امنیت؛ جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی

دوره 12، شماره 42، خرداد 1397، صفحه 25-42

امیر محمد حاجی یوسفی؛ سید محمد علی حسینی زاده؛ احسانه محمدی


رویکردهای موجود پیرامون آینده تعامل جمهوری اسلامی ایران با اخوان المسلمین و راهبرد آینده

دوره 12، شماره 42، خرداد 1397، صفحه 43-60

مصطفی قاسمی؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی


بررسی تأثیر عملکرد نخبگان سیاسی بر فرآیند پیشرفت سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 40، آذر 1396، صفحه 3-24

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی؛ مهدی اسدی


رابطه میان اقتصاد دولتی و سیکل تجاری- سیاسی؛ مورد مطالعه ایران

دوره 11، شماره 39، شهریور 1396، صفحه 79-100

عزیزاله شهبازی؛ علیرضا گلشنی


تحلیل مبانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو هویت فرهنگی

دوره 11، شماره 38، خرداد 1396، صفحه 23-40

رستم عیدی پور؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی