کلیدواژه‌ها = گفتمان
گفتمان‌های حقوق زنان پس از انقلاب اسلامی با تاکید بر شهادت زنان

دوره 13، شماره 49، اسفند 1398، صفحه 25-44

معصومه مرادی؛ ابراهیم یاقوتی؛ زهرا فهرستی


نقش سازه مفهومی‌لیبرالیسم در صورتبندی گفتمان اصلاحات در ایران؛ رویکردی انتقادی

دوره 13، شماره 48، آذر 1398، صفحه 131-150

ابراهیم زارع؛ حمیدرضا حقیفت؛ عبدالامیر جرفی


گفتمان‌های فکری سیاسی و مسأله هویت ملی قبل از انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 41، اسفند 1396، صفحه 71-96

علیرضا کلانتر مهرجردی؛ محمد باقر خرمشاد


توسعه از دیدگاه جریان اسلامگرای شریعتمدار پس از انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 41، اسفند 1396، صفحه 133-155

محسن دیانت؛ مجید نجاتپور


تبیین تحول گفتمانیِ فرهنگ سیاسی: مطالعه موردی فرهنگ سیاسی ایران

دوره 11، شماره 38، خرداد 1396، صفحه 3-22

غلامرضا خواجه سروی؛ فیروزه رادفر


درآمدی بر قانون‌گرایی و آزادی‌خواهی در گفتمان مشروطیت ایران

دوره 9، شماره 33، اسفند 1394، صفحه 27-46

محسن مدیر شانه‌چی؛ علی سلیمانپور