کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
ساز و کارهای استقرار عدالت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 64، آذر 1402، صفحه 159-176

محمدرسول خاکزاد؛ سید وحید لاجوردی؛ وحید قاسمی عهد


جهان‌شمولی حقوق بشر و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 59، شهریور 1401، صفحه 169-190

علی اکبر صمدزاده؛ حمیدرضا گوهریان؛ سید مهدی اصغری


حقوق بشر و رابطه آن با حاکمیت در نظام اسلامی

دوره 15، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 311-330

سیامند پویامنش؛ مهناز گودرزی