کلیدواژه‌ها = پهلوی
گفتمان ناسیونالیستی ایل قشقایی از مشروطه تا انقلاب اسلامی

دوره 16، شماره 60، آذر 1401، صفحه 161-180

زرآسا رجایی دستغیب؛ حمیدرضا حقیفت؛ محمدکاظم کاوه پیشقدم


بررسی انتقادی سیاست‏ قومی حکومت‏های پهلوی اول و دوم (1357- 1304)

دوره 16، شماره 59، شهریور 1401، صفحه 129-148

لفته دورکوندی؛ محمد طاهری خنکداری؛ نادر پور آخوند


تاثیر فرهنگ پاتریمونیالیستی بر توسعه فرهنگی دوره قاجاریه و پهلوی؛ گسست یا تداوم

دوره 12، شماره 43، شهریور 1397، صفحه 137-160

حسین فرزانه پور؛ سودابه فیضی؛ پیمان زنگنه