کلیدواژه‌ها = قاجار
گفتمان ناسیونالیستی ایل قشقایی از مشروطه تا انقلاب اسلامی

دوره 16، شماره 60، آذر 1401، صفحه 161-180

زرآسا رجایی دستغیب؛ حمیدرضا حقیفت؛ محمدکاظم کاوه پیشقدم


بررسی دولت نرم و توسعه نیافتگی ایران عصر ناصری در پرتو نظریه میردال

دوره 15، شماره 54، خرداد 1400، صفحه 285-302

زهرا آریاکیان؛ علی اکبر امینی؛ اهورا راهبر؛ اصغر کیوان حسینی


بررسی فرایند تحول دولت در ایران معاصر (مطالعۀ موردی دورۀ مشروطه و پهلوی اوّل)

دوره 14، شماره 53، اسفند 1399، صفحه 309-328

سید مجتبی حسینی؛ فریدون اکبرزاده؛ حامد عامری گلستانی؛ روح الله شهابی