کلیدواژه‌ها = سیاست
نسبت سنّت و مدرنیسم و بازتاب آن در عرصه سیاست و حکومت از منظر سید حسین نصر

دوره 15، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 233-250

محمّد حسینی؛ علیرضا گلشنی؛ احمد آذین


سیاست و راهبردهای بهینه در پیشگیری از بحران‌های اجتماعی (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 14، شماره 51، شهریور 1399، صفحه 93-112

محمد رئیسی؛ حمید پیشگاه هادیان؛ مهدی جاودانی مقدم


بررسی نقش آیت الله العظمی بروجردی نماد مرجعیت عامه در جریان ملی شدن صنعت نفت در ایران و تبیین چرایی آن

دوره 13، شماره 46، خرداد 1398، صفحه 158-141

محمدفاضل صدری؛ صادق زیباکلام؛ ابوالقاسم طاهری؛ سید مصطفی ابطحی


ابعاد نظری و عملی تکلیف‌گرایی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 10، شماره 37، اسفند 1395، صفحه 95-116

مهدی نادری باب اناری؛ ملیحه حاجی حسن


الگوی مطلوب سیاستگذاری مدارا در جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 35، شهریور 1395، صفحه 27-46

ابراهیم برزگر؛ مصطفی بیات


نقش معنویت گرایی دینی بر سبک زندگی سیاسی در انقلاب اسلامی ایران

دوره 9، شماره 32، آذر 1394، صفحه 44-25

ابراهیم بررزگر؛ مسعود کریمی بیرانوند