دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالاتی که در مراحل پایانی داوری و اصلاح می باشند و آماده انتشار در شماره جاری فصلنامه می باشند:
الگوی ارتقاء شاخص‌های کیفیت محیطی در چارچوب توسعه پایدار در روستاهای هدف گردشگری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

سعید صالحی مرزیجانی؛ علی ذولفقاری؛ محمود تیموری