نمایه نویسندگان

آ

 • آبادی زاده، فریبا بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی و آیزایا برلین با تاکید بر اصاله البرائه [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 45-62]
 • آبرومندی، سید فرهنگ دلایل فرهنگی امتناع مصرف کننده ایرانی از مصرف کالاهای ایرانی و تولید ملی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 151-174]
 • آذربون، سیف اله تقابل استراتژی میدان‌های منطقه‌ای در بحران سوریه [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 107-130]
 • آذین، احمد بررسی رابطه میزان اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی از نظردانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 101-122]
 • آذین، احمد آسیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای اصلاح آسیب‌های آن [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 107-136]
 • آذین، احمد بررسی تأثیر طایفه گرایی بر الگوی انتخابات مجلس هشتم تا دهم شورای اسلامی: (مطالعه موردی شهرستان نورآباد) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 205-224]
 • آذین، احمد بررسی رابطه انتخابات با قدرت نرم، امنیت نرم و ناامنی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 3-26]
 • آذین، احمد نسبت سنّت و مدرنیسم و بازتاب آن در عرصه سیاست و حکومت از منظر سید حسین نصر [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 233-250]
 • آذین، مسعود نقش رسانه‌های اجتماعی در انقلاب ایران و مصر [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 131-148]
 • آرتی، سعید بررسی ریشه های وقوع انقلاب اسلامی: آمریکایی شدن سیاست خارجی شاه (سیاست دوپایه نیکسون) [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 215-232]
 • آرش پور، علیرضا چالش های اعمال سازمان‌های بین‌المللی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 163-182]
 • آرمند، محمد بررسی کتاب‌های درسی به‌منظور ارائه راهبرد برای نهادینه کردن ارزش‌های انقلاب اسلامی در دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 67-88]
 • آریاکیان، زهرا بررسی دولت نرم و توسعه نیافتگی ایران عصر ناصری در پرتو نظریه میردال [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 285-302]
 • آزاده دل، محمدرضا نقش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و هویت اجتماعی برند در صنعت پوشاک با تاکید بر معیارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 177-194]
 • آزادی، کیهان نیازسنجی مهارت‌های دانش آموختگان آموزش عالی در اندیشه‌های رهبری [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 163-184]
 • آزادی، کیهان کاربرد حسابرسی مدیریت در آسیب‌شناسی تحقق سند چشم‌انداز 1404 [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 49-70]
 • آستانی، محمد اسحاقی جایگاه مصلحت در تصمیم گیری شورای نگهبان قانون اساسی ج.ا. ایران [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 131-150]
 • آقاپور بیشک، مهدی مبانی انسان شناختی در اندیشه ملاصدرا و امام‌خمینی با تاکید بر انسان سیاسی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 141-160]
 • آقاجری، مرتضی بررسی مفهوم جامعه مدنی در منظومه فکری دولت اصلاحات ( 1376-1384) بر اساس نظریه موریس باربیه [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 295-316]
 • آقارضایی، نادیا جایگاه جامعه مدنی و کنشگران غیر دولتی در سیاستگذاری عمومی ایران (مطالعه موردی دولت های هفتم و هشتم) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 139-156]
 • آقارضایی، نادیا تمرکزگرایی در عصر پهلوی دوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقارضایی، نادیا جایگاه جامعه مدنی و کنشگران غیر دولتی در سیاستگذاری عمومی ایران (1384-1376) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقایی بجستانی، مریم حقوق شهروندی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر قاعده احسان [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 3-44]
 • آقایی بجستانی، مریم چالش‌های الگوی اقتصاد مقاومتی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای از منظر گفتمان انقلاب اسلامی [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 111-128]
 • آگاه، محمد سیاست و حکومت سعادت گرا در اندیشه فارابی و آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 47-66]
 • آل بویه، علی بررسی نهادگرایی موانع ساختاری شکل گیری احزاب در ایران و آمریکا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 195-214]
 • آل بویه، علی بررسی ریشه‌های جامعه شناختی بزهکاری کودکان در ایران و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در مقابله به آن [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 85-104]
 • آل بویه، علی بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی و آیزایا برلین با تاکید بر اصاله البرائه [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 45-62]
 • آلکجباف، حسین بررسی تطبیقی شیوه های صدور و اجرای آراء دیوان عدالت اداری ایران پس از انقلاب اسلامی و شورای دولتی فرانسه [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 103-120]
 • آهنگران، محمد رسول حقوق شهروندی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر قاعده احسان [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 3-44]
 • آهنگران، محمدرسول جایگاه تشهیر رسانه ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 133-150]

ا

 • اباذری، مرتضی رویکردی سازه‌انگارانه به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و نقش محور مقاومت [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 65-84]
 • ابراهیمی، قربانعلی مشارکت سیاسی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه تطبیقی دانشجویان و شهروندان) [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 3-20]
 • ابراهیمیان، حجت الله اپیدمی جهانی کرونا و تاثیر آن بر حاکمیت ملی در ایران [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 79-100]
 • ابراهیمیان، حجت الله بررسی نقش قوه قضائیه در حفظ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران در چارچوب رویکرد حکمرانی خوب [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 27-46]
 • ابراهیمی کیاپی، هادی مشارکت سیاسی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه تطبیقی دانشجویان و شهروندان) [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 3-20]
 • ابراهیمی هرستانی، اصغر بررسی مبانی دینی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 41-58]
 • ابطحی، سید مصطفی بررسی نقش آیت الله العظمی بروجردی نماد مرجعیت عامه در جریان ملی شدن صنعت نفت در ایران و تبیین چرایی آن [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 158-141]
 • ابطحی، سید مصطفی تحلیل روان شناختی ویژگی‌های شخصیتی امام خمینی (ره) بر اساس نظریه بزرگمرد در رویارویی با مسئله فلسطین [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 21-40]
 • ابطحی، سید مصطفی بررسی سیاست‌های فراملی جمهوری اسلامی ایران و امنیت ایران و خاورمیانه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 205-222]
 • ابطحی، سید مصطفی جایگاه مدیریت پایدار در سیاستگذاری تامین آب سیستان و بلوچستان [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 61-82]
 • ابطحی، سید مصطفی سیاست گذاری روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه با تاکید بر سوریه « بر اساس نظریه همگرایی منطقه‌ای» [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 205-222]
 • ابن تراب، مریم بررسی تطبیقی جایگاه خانواده در حقوق شهروندی ، اسلام و کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 83-104]
 • ابوالحسن شیرازی، حبیب الله آینده پژوهی مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 121-138]
 • ابوالحسن شیرازی، حبیب الله بررسی شاخص‌های حکمرانی مطلوب (حاکمیت قانون و پاسخگویی) در ایران طی سالهای 2005-2021 [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 61-84]
 • احرامی، سجاد بحران سوریه، میانجی‏گری بین‏المللی و جایگاه ج.ا. ایران در حل آن [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 181-200]
 • احسانپور، سیدرضا سازوکارهای مبارزه با جرایم تروریستی در حقوق ایران با تأکید بر امنیت ملی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 243-256]
 • احمدزاده، ابوالفضل بررسی ریشه‌های جامعه شناختی بزهکاری کودکان در ایران و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در مقابله به آن [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 85-104]
 • احمدنیا، حامد چالش های اعمال سازمان‌های بین‌المللی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 163-182]
 • احمدی، حسین رویکردی سازه‌انگارانه به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و نقش محور مقاومت [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 65-84]
 • احمدی، حمید کاهش شکاف جنسیتی در جمهوری اسلامی و تاثیر آن بر جنبش اجتماعی زنان (با تاکید بر دهه‌های دوم و سوم پس از انقلاب) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 129-146]
 • احمدی، محمدصادق احکام حکومتی جلوه‌ای از نظام مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 101-122]
 • احمدی، محمدصادق جایگاه حق و تکلیف در مشارکت سیاسی؛ مطالعه تطبیقی حقوق اساسی ج.ا.ایران و منشور جهانی حقوق بشر [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 209-228]
 • احمدی سفیدان، حسین مناسبات امرسیاست و اخلاق در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) باتاکید بر کتاب شرح چهل حدیث [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 27-42]
 • احمدی طباطبایی، سیدمحمدرضا بررسی تأثیر عملکرد نخبگان سیاسی بر فرآیند پیشرفت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 3-24]
 • احمدی طباطبایی، سیدمحمدرضا بررسی تأثیر عملکرد نخبگان سیاسی بر فرایند پیشرفت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اخلاق پسند، معصومه بررسی تطبیقی جایگاه خانواده در حقوق شهروندی ، اسلام و کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 83-104]
 • اخوان کاظمی، مسعود واکاوی گفتمان تکفیری- سلفی گری در جهان اسلام [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 128-105]
 • ادیب، یوسف بررسی مبانی دینی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 41-58]
 • ازغندی، علیرضا بررسی رابطه دولت و طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی 1376 تا 1384) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 79-100]
 • ازغندی، علیرضا نقش فقر در تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه: استان کردستان [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 153-170]
 • ازغندی، علیرضا موانع تحقق اقتدار عقلانی در دوران پهلوی اول [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 103-128]
 • ازغندی، علیرضا تأثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی ایران در بازه زمانی (خرداد 1376 تا تیر 1384) [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 67-86]
 • اژدری، بهناز نقش بازار سنتی در انتخابات ریاست جمهوری ایران 1358-1376 (مطالعه موردی هیات های موتلفه اسلامی) [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 117-138]
 • استوار، مجید نهادهای فراگیر و توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 21-38]
 • استوار، مجید چرخش فکری روشنفکران ایرانی در میانه دو انقلاب [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 67-86]
 • استیری، لیلا جایگاه اشتغال زنان در سیاست‌های کلان کشور بعد از انقلاب اسلامی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 181-159]
 • اسدی، اسماعیل بررسی مأموریت‌ها و کارکردهای نظام آموزش عالی در راستای اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی بر اساس دیدگاه‌های مقام معظم رهبری [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 47-66]
 • اسدی، علی بررسی تأثیر فساد اقتصادی بر امنیت ملی پایدار در جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر دیدگاه‌های امام خمینی (ره) [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 23-40]
 • اسدی، مهدی بررسی تأثیر عملکرد نخبگان سیاسی بر فرآیند پیشرفت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 3-24]
 • اسدی، مهدی بررسی تأثیر عملکرد نخبگان سیاسی بر فرایند پیشرفت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی حبیب، حوریه بررسی تطبیقی جایگاه دبیران در نظام سازی سیاسی خلافت اسلامی و نظام سازی در جمهوری اسلامی‌ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی حبیب، حوریه بررسی نظام‌سازی سیاسی در خلافت اسلامی(بررسی نقش دبیران) و نظام‌سازی در جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 41-60]
 • اسکندری، پریا گفتمان های حقوق زنان در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 303-320]
 • اسلامی، سعید تحلیل رابطه دین و دولت در اندیشه اسلام تمدنی و اندیشه اجتماعی فتح الله گولن و نصر [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 283-298]
 • اسلامی، سمیه بررسی تطبیقی جایگاه ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی دﻳﻨﻰ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮشت خود در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان و اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠلی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 207-222]
 • اسماعیلی، مهدی سواد رسانه‌ای اسلامی؛ الگویی برای بازنمایی رسانه‌های گروهی در آسیب‌شناسی نهاد خانواده از منظر گفتمان انقلاب اسلامی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 43-60]
 • اسماعیلی، مهدی تاثیر اندیشه های امام خمینی (ره) بر مجازات های جایگزین در دو دهه اخیر انقلاب اسلامی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 201-222]
 • اسمعیل نژاد، معصومه مقایسه پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری 1396 از سوی کانال‏های تلگرامی فارس پلاس و اصلاحات پرس [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 195-219]
 • اشجع مهدوی، شاهرخ بررسی مولفه‌های آزادی و عدالت در اهداف برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه در ایران 1394-1368 [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 123-142]
 • اشراقی، علیرضا ارزیابی دکترین و اهداف راهبردی آمریکا در تقابل با اسلام و جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 117-136]
 • اشرفی، اکبر تعامل نظریه و عمل سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه و نقش آن در تحولات پهلوی اول [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 63-86]
 • اصغری، سید مهدی جهان‌شمولی حقوق بشر و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 169-190]
 • افتخاری، اصغر الگوی تربیت سیاسی از دیدگاه شهید مطهری(ره) [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 77-98]
 • افراخته، عبدالحمید اثربخشی آیین‌ها و مناسک بر قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران (با تأکید بر فرهنگ عاشورا) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 23-44]
 • افضلی، رسول تبیین کنشگری ژئوپلیتیکی گروه‌های تروریستی در ناحیه بلوچستان [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 3-28]
 • اقارب پرست، محمد رضا خودیاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی گروه‌های مقاومت اسلامی در خاورمیانه [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 45-64]
 • اقارب پرست، محمّدرضا تأثیر سیاست خارجی چین بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 247-262]
 • اکبرزاده، فریدون جهانی شدن ارتباطات و تأثیر آن بر تقویت هویت قوم لُر و هویت ایرانی-اسلامی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 171-192]
 • اکبرزاده، فریدون بررسی تاثیر تحولات نفت بر توسعه نیافتگی سیاسی در ایران عصر پهلوی دوم، بر اساس رهیافت نهادگرایی جدید [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 245-264]
 • اکبرزاده، فریدون بررسی متغیرهای تعیین‏ کننده در نقش‏آفرینی نخبگان سیاسی بختیاری از مشروطیت تا انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 263-286]
 • اکبرزاده، فریدون بررسی فرایند تحول دولت در ایران معاصر (مطالعۀ موردی دورۀ مشروطه و پهلوی اوّل) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 309-328]
 • اکبرزاده، فریدون بررسی تطبیقی نقش و جایگاه زنان در اندیشه و نهضت امام خمینی و امام موسی صدر [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 345-365]
 • اکبرزاده، فریدون بررسی مفهوم جامعه مدنی در منظومه فکری دولت اصلاحات ( 1376-1384) بر اساس نظریه موریس باربیه [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 295-316]
 • اکبری دستک، فیض الله نسبت سنجی مفهوم علم در امام مبین و نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 107-126]
 • الماسی، نجاد علی مبانی و شیوه‌های ارزیابی خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد و پیامدهای اجتماعی آن پس از انقلاب اسلامی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 45-64]
 • اله یاری، حمیدرضا تبیین کنشگری ژئوپلیتیکی گروه‌های تروریستی در ناحیه بلوچستان [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 3-28]
 • الهی منش، حسن نقش فضای مجازی در توسعه سیاسی در ایران براساس نظریه کنش ارتباطی هابرماس [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 63-82]
 • الهی منش، محمد حسن جایگاه جامعه مدنی و کنشگران غیر دولتی در سیاستگذاری عمومی ایران (مطالعه موردی دولت های هفتم و هشتم) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 139-156]
 • امام جمعه زاده، سید جواد تحقق مردم‌سالاری دینی از رهگذر اقتصاد مردم‌محور در ایران مطالعه موردی: شناسایی مشکلات بخش تعاون استان اصفهان [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 23-42]
 • امام جمعه زاده، سیدجواد تجزیه‌وتحلیل جایگاه اقتصاد مقاومتی در تحقق گفتمان الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و چشم‌انداز افق 1404 [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 89-110]
 • امامقلیزاده، سعید سیاستگذاری برنامه‌های توسعه در ایران پس از انقلاب و وابستگی شغلی در نظام بانکداری [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 223-242]
 • امیدی، علی تحلیل رابطه سیاست خارجی وتوسعه اقتصادی: مقایسه دولت‌های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی(1376-1396) [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 72-47]
 • امیرپور، حیدر بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی و آیزایا برلین با تاکید بر اصاله البرائه [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 45-62]
 • امیری، الهام سادات جایگاه مصلحت در تصمیم گیری شورای نگهبان قانون اساسی ج.ا. ایران [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 131-150]
 • امیری، داریوش نقش کنگره و وزارت خزانه‌داری آمریکا در اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران (2014-2010) [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 71-94]
 • امینی، علی اکبر بررسی مقایسه‌ای مفهوم عدالت در اندیشه ایرانشهری و انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 83-102]
 • امینی، علی اکبر بررسی تطبیقی تاثیر مولفه‌های فرهنگی بر مناسبات قدرت در دوران سلجوقی و جمهوری اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 169-190]
 • امینی، علی اکبر مقایسۀ فضیلت «میانه گزینی» در دو گفتمان ایرانشهری و انقلاب اسلامی (مطالعۀ موردی: فردوسی و شهید مطهری) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 285-302]
 • امینی، علی اکبر بررسی دولت نرم و توسعه نیافتگی ایران عصر ناصری در پرتو نظریه میردال [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 285-302]
 • امینی، علی اکبر مطالعه تطبیقی رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی ایرانشهری و حضرت امام خمینی (ره) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 299-318]
 • امینی، علی اکبر جایگاه آزادی در اندیشه‌ سیاسی آیزایا برلین و آیت‌الله نائینی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 339-356]
 • امینی، علی اکبر شعرِ نمادگرا؛ نَمایی از گفتمانِ ساختارستیز در تحولات منتهی به انقلاب (مطالعۀ موردی اشعار اخوان ثالث و شاملو) [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 263-282]
 • امینی، علیرضا تحلیلی بر دیالکتیک سوبژه و ابژه در شکل گیری ایران هراسی پس از انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 101-120]
 • امینی، مرتضی نقش توانمندسازی بر افزایش مشارکت اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین بعد از انقلاب اسلامی(مطالعه موردی : شهرستان پاکدشت) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 3-26]
 • انصاری، احمد تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی(جوانان 35-20 سال) کهگلویه و بویراحمد در دوره اول ریاست جمهوری روحانی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 145-167]
 • انصاری، فاطمه مقایسه ابعاد فقهی عملیات استشهادی در نیروهای محور مقاومت با عملیات انتحاری تکفیری‌ها [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 175-192]
 • انصاری، محمودرضا جایگاه عدالت قضایی در تحقق جامعه مطلوب اسلامی [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 275-294]
 • اوشک سرایی، مریم کاربرد حسابرسی مدیریت در آسیب‌شناسی تحقق سند چشم‌انداز 1404 [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 49-70]
 • ایزدی، جهانبخش مصالحه و شکل‌گیری نهاد حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اندیشه امام‌خمینی ( مطالعه موردی : تشخیص مصلحت نظام) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 319-338]

ب

 • بابائی، سعیده شعرِ نمادگرا؛ نَمایی از گفتمانِ ساختارستیز در تحولات منتهی به انقلاب (مطالعۀ موردی اشعار اخوان ثالث و شاملو) [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 263-282]
 • بابائی مهر، علی سازوکارهای تفسیر قوانین عادی توسط دیوان عدالت اداری پس از انقلاب اسلامی و نسبت آن با اصل عدالت‏خواهی [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 47-66]
 • بابازاده بائی، علی مشارکت سیاسی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه تطبیقی دانشجویان و شهروندان) [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 3-20]
 • باباهادی، محمدباقر آسیب‌شناسی ‌روشنفکری در ایران از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 3-24]
 • بابایی مهر، علی جایگاه امنیت مالی شهروندان در نظام فقهی و حقوقی [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 213-234]
 • بادینی، حسن عدالت توزیعی در حقوق مدنی ایران [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 27-46]
 • باقرزاده، محمدرضا سیاستگذاری برنامه‌های توسعه در ایران پس از انقلاب و وابستگی شغلی در نظام بانکداری [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 223-242]
 • باقری، عبدالرضا نقش کارآمدی دولت و مهم‌ترین عوامل آن در توسعه پایدار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 111-136]
 • باقری دولت آبادی، علی تأثیر اقدامات محمدرضا شاه در حوزه ارتش بر وقوع انقلاب اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 148-129]
 • بال، زهره بازنمایی امنیت اجتماعی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 49-70]
 • بال، زهره واکاوی هویت در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی از منظر امنیت اجتماعی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 323-344]
 • بخشایشی اردستانی، احمد جایگاه آزادی در اندیشه‌ سیاسی آیزایا برلین و آیت‌الله نائینی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 339-356]
 • بخشایشی اردستانی، احمد رویکردی جامعه شناختی به درهم تنیدگی مذهب و خشونت: مطالعه موردی داعش [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 73-90]
 • بخشایشی اردستانی، احمد تعامل نظریه و عمل سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه و نقش آن در تحولات پهلوی اول [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 63-86]
 • بخشایشی اردستانی، احمد جایگاه گروه‌های ذینفع گردشگری در اسناد بالادستی ج. ا. ایران [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 147-168]
 • بخشایشی اردستانی، احمد مصالحه و شکل‌گیری نهاد حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اندیشه امام‌خمینی ( مطالعه موردی : تشخیص مصلحت نظام) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 319-338]
 • بخشایشی اردستانی، احمد رابطۀ روحانیت با حکومت در عصر پهلوی: از گفتمان سنت‌گرا و محافظه‌کار تا گفتمان اسلام سیاسیِ انقلابی [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 229-256]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان تبیین کنشگری ژئوپلیتیکی گروه‌های تروریستی در ناحیه بلوچستان [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 3-28]
 • بررزگر، ابراهیم نمادهای معنابخش در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رهیافت «گیرتز» و تأکید بر عاشورا [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 147-166]
 • بررزگر، ابراهیم نقش معنویت گرایی دینی بر سبک زندگی سیاسی در انقلاب اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 44-25]
 • برزگر، ابراهیم الگوی مطلوب سیاستگذاری مدارا در جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 27-46]
 • برزگر، ابراهیم مدارا در رفتار سیاسی و حاکمیت علوی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 140-117]
 • برزگر، ابراهیم "سیاست دوستی" در نگاه دولتِ سید محمد خاتمی (۱۳۸۴-۱۳۷۶) بر اساس نظریه‌ دریدا [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 3-26]
 • برزگر، عبدالرضا اولویت‌ها ی ساختاری و هنجاری فرایند قانون گذاری در ایران [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 87-110]
 • بصیری، محمدعلی تحلیل مبانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو هویت فرهنگی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 23-40]
 • بصیری، محمدعلی رویکردهای موجود پیرامون آینده تعامل جمهوری اسلامی ایران با اخوان المسلمین و راهبرد آینده [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 43-60]
 • بقایی سرابی، علی نیمرخ آموزش و پرورش ایران در توسعه پایدار: روندها، پیشران‌ها و پسران‌های اجتماعی- فرهنگی آن [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 65-82]
 • بهادرى جهرمى، محمد بررسی تطبیقی رویکردهای پیشگیرانه از فساد در قوانین ایران و سوئد [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 151-174]
 • بهرامی، سیامک جایگاه تروریسم در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 149-168]
 • بهرامی نژاد، علی مبانی فقهی-کلامی رهبری امام‌خمینی(ره) در انقلاب اسلامی با نگاهی به مقاصدالشریعه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 223-242]
 • بهشتی سرشت، محسن مقایسه تحلیلیِ عملکرد نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌طی ادوار اول تا دهم [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 3-26]
 • بهشتی نیا، ادریس جایگاه تروریسم در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 149-168]
 • بهشتی نیا، ادریس بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران در رویکرد ترامپ به تروریسم در طرح معامله قرن [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 149-168]
 • بهمئی، سجاد بررسی تطبیقی عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی در تحقق حکمرانی خوب [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 287-308]
 • بهنیافر، احمدرضا مقایسه جایگاه ولی فقیه قبل و بعد از بازنگری قانون اساسی سال 1368 [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 193-212]
 • بیابان نورد سروستانی، علیرضا تعامل نظریه و عمل سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه و نقش آن در تحولات پهلوی اول [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 63-86]
 • بیات، مرتضی اخلاق‌محوری، دفاع از ارزش‌ها و سواد رسانه‌ای در رسانه مطلوب انقلاب اسلامی ایران [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 131-152]
 • بیات، مصطفی الگوی مطلوب سیاستگذاری مدارا در جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 27-46]
 • بیات، مصطفی مدارا در رفتار سیاسی و حاکمیت علوی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 140-117]
 • بیاتی، محمدحسین جایگاه عدالت قضایی در تحقق جامعه مطلوب اسلامی [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 275-294]
 • بیره، محمد مطالعه تطبیقی رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی ایرانشهری و حضرت امام خمینی (ره) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 299-318]
 • بیژنی، طیبه رویکرد اجتماعی مقابله با جرم در نظام حقوقی و قضایی ایران [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 165-184]
 • بیگدلو، مهدی نقش کارآمدی دولت و مهم‌ترین عوامل آن در توسعه پایدار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 111-136]

پ

 • پارسا، حسین جایگاه اقرار در جرایم سیاسی؛ با تمرکز بر ادله الکترونیکی و فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 61-80]
 • پرتوی، اصغر نقش هوّیت در توسعه روابط ج.ا.ایران با منطقه آسیای میانه براساس رهیافت سازه انگاری [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 83-102]
 • پروانه، فریبا تحلیل مضامین ارزش‌های دفاع مقدس و ظلم ستیزی انقلاب اسلامی ایران در کتاب‌های فارسی و مطالعات اجتماعی ابتدایی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 3-22]
 • پروین، خیراله بررسی امنیت شغلی کارگران از منظرحقوقی و اجتماعی در پرتو دستاوردهای انقلاب اسلامی با تاکید بر قانون کار [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 105-120]
 • پروین، خیراله کاربست اصول حکمرانی خوب در گذر از چالش‌های مبارزه با فساد اداری در ایران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 185-206]
 • پریزاد، رضا سیاستگذاری دولت در حوزه تامین اجتماعی در ایران پس از انقلاب براساس مدل جزئی-تدریجی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 257-278]
 • پناهی، زهره بررسی تطبیقی شیوه‌های تأمین مالی احزاب سیاسی در ایران و آمریکا [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 139-161]
 • پور آخوند، نادر بررسی انتقادی سیاست‏ قومی حکومت‏های پهلوی اول و دوم (1357- 1304) [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 129-148]
 • پورسعید، رامین جایگاه حقوق شهروندی در نظام مردم‌سالاری دینی براساس نظریه مقاصد الشریعه [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 25-48]
 • پورقصاب امیری، علی مقایسه جایگاه ولی فقیه قبل و بعد از بازنگری قانون اساسی سال 1368 [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 193-212]
 • پوستین چی، زهره تبیین عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان در ایران و چالش‌های پیش رو [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 63-84]
 • پولادی، کمال تحلیل رابطه دین و دولت در اندیشه اسلام تمدنی و اندیشه اجتماعی فتح الله گولن و نصر [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 283-298]
 • پویامنش، سیامند حقوق بشر و رابطه آن با حاکمیت در نظام اسلامی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 311-330]
 • پیرهادی، محمدرضا مواجهه فقهی با مسئله بانکداری در بستر دولت مدرن در ایران [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 125-142]
 • پیروزفر، مهدی دولت مطلوب و کارآمد اسلامی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 3-26]
 • پیشگاه هادیان، حمید بازنمایی امنیت اجتماعی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 49-70]
 • پیشگاه هادیان، حمید سیاست و راهبردهای بهینه در پیشگیری از بحران‌های اجتماعی (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 93-112]
 • پیشگاه هادیان، حمید واکاوی هویت در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی از منظر امنیت اجتماعی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 323-344]

ت

 • ترابی، قاسم سیاست خارجی ایران و عربستان در یمن و تأثیر بازسازی مناسبات این دو کشور بر صلح یمن [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 169-188]
 • ترابی، محمد ارزیابی سیاست گذاری محیط‌زیستی در جنوب ایران (منطقه خلیج فارس) بر اساس نظریه همگرایی منطقه‌ای کارل دویچ [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 159-176]
 • ترابی، یوسف دولت مطلوب و کارآمد اسلامی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 3-26]
 • تفضلی، حسین جایگاه اشتغال زنان در سیاست‌های کلان کشور بعد از انقلاب اسلامی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 181-159]
 • تفضلی، حسین جایگاه نخبه ‏گرایی در توسعه‏ سیاسی با نگاهی به دو گفتمان سازندگی و اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 21-42]
 • تفضلی، حسین شعرِ نمادگرا؛ نَمایی از گفتمانِ ساختارستیز در تحولات منتهی به انقلاب (مطالعۀ موردی اشعار اخوان ثالث و شاملو) [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 263-282]
 • تقی پور، سوسن بررسی رابطه میان ساختارهای گفتمان مدار ایدئولوژیک و اقتصاد مقاومتی در متون مطبوعاتی از منظر تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 163-184]
 • تقی زاده، ابراهیم مقابله با فساد اقتصادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی جایگاه اجرای حق وثیقه) [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 41-60]
 • تقی زاده، مصطفی بررسی تطبیقی جایگاه ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی دﻳﻨﻰ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮشت خود در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان و اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠلی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 207-222]
 • تنهایی، علیرضا نمادهای معنابخش در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رهیافت «گیرتز» و تأکید بر عاشورا [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 147-166]
 • توانایی، محمدحسین نسبت سنجی مفهوم علم در امام مبین و نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 107-126]
 • توتونچی، عباس علی بررسی ریشه های شکل گیری «سیاست تغییر» اوباما در قبال مسئله هسته ای ایران [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 61-78]
 • توتونچیان، مهری تحلیل مضامین ارزش‌های دفاع مقدس و ظلم ستیزی انقلاب اسلامی ایران در کتاب‌های فارسی و مطالعات اجتماعی ابتدایی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 3-22]
 • توتونچیان، مهری نقش و جایگاه آموزش همگانی در پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر بیانات آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 3-22]
 • توحید فام، محمد بررسی تطبیقی عقلانیت سیاسی از دیدگاه آیت‌الله مطهری و آخوندزاده [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 85-112]
 • توحیدفام، محمد تحلیل روان شناختی ویژگی‌های شخصیتی امام خمینی (ره) بر اساس نظریه بزرگمرد در رویارویی با مسئله فلسطین [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 21-40]
 • توحیدفام، محمد جایگاه آزادی در اندیشه‌ سیاسی آیزایا برلین و آیت‌الله نائینی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 339-356]
 • توحیدفام، محمد بررسی شاخص‌های حکمرانی مطلوب (حاکمیت قانون و پاسخگویی) در ایران طی سالهای 2005-2021 [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 61-84]
 • توسلی رکن آبادی، مجید نقش فقر در تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه: استان کردستان [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 153-170]
 • توسلی رکن آبادی، مجید جایگاه مدیریت پایدار در سیاستگذاری تامین آب سیستان و بلوچستان [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 61-82]
 • توسلی نائینی، منوچهر احکام حکومتی جلوه‌ای از نظام مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 101-122]
 • توسلی نائینی، منوچهر خدمت نیمه‏ وقت و فلسفه حمایت ‏های خاص حقوق بشری برای بانوان در قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 185-204]
 • توسلی نائینی، منوچهر جایگاه حق و تکلیف در مشارکت سیاسی؛ مطالعه تطبیقی حقوق اساسی ج.ا.ایران و منشور جهانی حقوق بشر [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 209-228]
 • توکل نیا، پرویز آسیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای اصلاح آسیب‌های آن [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 107-136]
 • توکل نیا، پرویز بررسی رابطه انتخابات با قدرت نرم، امنیت نرم و ناامنی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 3-26]
 • توکلی، احمدرضا نسبت قاعده فقهی «حرمت تنفیر از دین» با حکم حکومتی در حکومت اسلامی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 151-169]
 • توکلی، احمدرضا جایگاه مصلحت در اندیشه سیاسی رهبران جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 369-389]
 • توکلی، احمدرضا تطبیق قاعده فقهی تنفیر از دین در عرصه سیاست داخلی و خارجی حکومت اسلامی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 185-204]
 • توکلی طبسی، علی بحران سوریه، میانجی‏گری بین‏المللی و جایگاه ج.ا. ایران در حل آن [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 181-200]

ج

 • جاجی تبار فیروز جائی، حسن تاثیر اندیشه های امام خمینی (ره) بر مجازات های جایگزین در دو دهه اخیر انقلاب اسلامی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 201-222]
 • جاودانی مقدم، مهدی تحلیلی بر دیالکتیک سوبژه و ابژه در شکل گیری ایران هراسی پس از انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 101-120]
 • جاودانی مقدم، مهدی بازنمایی امنیت اجتماعی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 49-70]
 • جاودانی مقدم، مهدی سیاست و راهبردهای بهینه در پیشگیری از بحران‌های اجتماعی (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 93-112]
 • جرفی، عبدالامیر ضرورت تغییر در سبک زندگی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده‌سازی مدیریت جهادی در جامعه اسلامی [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 3-26]
 • جرفی، عبدالامیر نقش سازه مفهومی‌لیبرالیسم در صورتبندی گفتمان اصلاحات در ایران؛ رویکردی انتقادی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 131-150]
 • جرفی، عبدالامیر جایگاه اقتصاد مقاومتی در حکمرانی مطلوب اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 45-66]
 • جرفی، عبدالامیر سیاست فشار حداکثری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر موازنه قدرت در خاور میانه [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 189-206]
 • جعفری، افشین حاکمیت بر فضای سایبر از منظر حقوق بین‌الملل و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 109-132]
 • جعفری، افشین تاثیر رابطه نخبگان سیاسی حاکم و روشنفکران بر توسعه فرهنگ سیاسی پس از انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 225-244]
 • جعفری، عرفان نسبت ذهنیت‌های زنانه و اقتدار سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 123-140]
 • جعفری پایبندی، سید فرشید نقش هوّیت در توسعه روابط ج.ا.ایران با منطقه آسیای میانه براساس رهیافت سازه انگاری [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 83-102]
 • جعفری نژاد، مسعود نقش رسانه‌های اجتماعی در انقلاب ایران و مصر [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 131-148]
 • جعفری نژاد، مسعود بررسی رابطه میزان اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی از نظردانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 101-122]
 • جعفری نژاد، مسعود نقش سنت‌های الهی در تداوم انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 237-256]
 • جعفری هرندی، محمد قلمرو اختیارات فقیه بر مبنای قاعده نفی عسر و حرج در جامعه اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 321-339]
 • جعفری هرندی، محمد سازوکارهای نظارتی در حکومت اسلامی با تاکید بر دیدگاه‌های امام خمینی(ره) و رهبری [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 329-346]
 • جعفری هرندی، محمد قلمرو دخالت فقیه بر مبنای قاعده نفی عسر و حرج در جامعه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری هرندی، محمد اجتهاد و تحولات سیاسی-اجتماعی با تأکید بر نظریه بسیج اجتماعی؛ مطالعه موردی دوره آیت‌الله بهبهانی تا امام خمینی (ره) [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 303-322]
 • جلال پور، شهره مطالعه‏ تطبیقی تنش‌زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه‌ی موردی ‌گفتمان‌های خاتمی و روحانی) [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 111-130]
 • جلال پور، شیوا بررسی تطبیقی تاثیر مولفه‌های فرهنگی بر مناسبات قدرت در دوران سلجوقی و جمهوری اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 169-190]
 • جلال پور، شیوا بررسی مفهوم جامعه مدنی در منظومه فکری دولت اصلاحات ( 1376-1384) بر اساس نظریه موریس باربیه [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 295-316]
 • جلالی، کاظم رابطۀ روحانیت با حکومت در عصر پهلوی: از گفتمان سنت‌گرا و محافظه‌کار تا گفتمان اسلام سیاسیِ انقلابی [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 229-256]
 • جلالی، محمود بررسی علل و ریشه‌های مصادره اموال و دارائی‌های ایران و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 143-162]
 • جلالی، محمود چالش های اعمال سازمان‌های بین‌المللی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 163-182]
 • جلالیان، عسکر مواضع اصلاحی و انتقادی جمهوری اسلامی ایران به ساختارهای سازمان‌های بین‌المللی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 105-124]
 • جلالیان، عسگر بحران سوریه، میانجی‏گری بین‏المللی و جایگاه ج.ا. ایران در حل آن [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 181-200]
 • جمالزاده، ناصر گستره ولایت فقها در اندیشه و عمل سیاسی محقق کرکی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 94-73]
 • جمشیدوند، احمد بررسی نهادگرایی موانع ساختاری شکل گیری احزاب در ایران و آمریکا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 195-214]
 • جمشیدی، محمد حسین رسالت و کارکرد«اعتلا بخشی» حکومت از منظر امام خمینی(ره) [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 64-45]
 • جهاندیده، فرهاد بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و فرهنگ: نیروهای تسهیل کننده اقتصاد مقاومتی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 87-106]
 • جهانگیرنیا، حسین مقابله با تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران باابزار هشدار به موقع درماندگی بانک ها [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 143-164]
 • جوارشکیان، عباس سعادت انسان دراندیشه‌های فلسفی و حکومتی صدرالمتألهین و امام خمینی(ره) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 137-162]

چ

 • چاوشی، سید کاظم مقابله با تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران باابزار هشدار به موقع درماندگی بانک ها [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 143-164]
 • چرامی، فروغ بررسی علل و ریشه‌های مصادره اموال و دارائی‌های ایران و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 143-162]
 • چیرانی، ابراهیم نقش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و هویت اجتماعی برند در صنعت پوشاک با تاکید بر معیارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 177-194]

ح

 • حاتمی، عباس از ائتلاف اقتصادی تا انشعاب سیاسی: تحلیلی از رابطه سیاست و اقتصاد در دهه دوم انقلاب [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 3-20]
 • حاتمی، عباس تأثیر سیاست‌های حزبی جمهوری اسلامی ایران بر حیات احزاب سیاسی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 46-23]
 • حاتمی، محمدرضا بازاندیشی سیاستی در نظریات و الگوهای آینده‌نگر، مناسب چشم‌انداز تمدنی انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 133-154]
 • حاتمی نیا، اصغر ارزیابی سیاست گذاری محیط‌زیستی در جنوب ایران (منطقه خلیج فارس) بر اساس نظریه همگرایی منطقه‌ای کارل دویچ [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 159-176]
 • حاج نوروز نظری، حسین مصالحه و شکل‌گیری نهاد حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اندیشه امام‌خمینی ( مطالعه موردی : تشخیص مصلحت نظام) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 319-338]
 • حاجیان پور، حمید بررسی تطبیقی جایگاه استراتژیک دریای مازندران در معادلات جنگ جهانی دوم و ائتلاف ایران و روسیه پس از انقلاب اسلامی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 139-158]
 • حاجی تبار فیروزجائی، حسن سواد رسانه‌ای اسلامی؛ الگویی برای بازنمایی رسانه‌های گروهی در آسیب‌شناسی نهاد خانواده از منظر گفتمان انقلاب اسلامی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 43-60]
 • حاجی تبار فیروزجائی، حسن سازوکارهای مبارزه با جرایم تروریستی در حقوق ایران با تأکید بر امنیت ملی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 243-256]
 • حاجی حسن، ملیحه ابعاد نظری و عملی تکلیف‌گرایی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 95-116]
 • حاجیلو، محمد حسین شکنندگی همکاری در فضای هژمونیک و نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 69-88]
 • حاجیلو، محمد حسین بررسی تطبیقی سیاست دولت‌های پس از جنگ تحمیلی در شاخصه‌های خصوصی سازی و ادغام در اقتصاد جهانی (مطالعه موردی دولت‌های خاتمی و احمدی نژاد) [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 97-114]
 • حاجی ناصری، سعید انسان شناسی نظریه‌های امنیت: پیش پارادایم روح محور(عزت‌جو) در روابط بین‌الملل:بررسی موردی عزت‌جوئی ج.ا.ایران در دفاع مقدس [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 113-132]
 • حاجی یوسفی، امیر محمد هویت، قدرت، امنیت؛ جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 25-42]
 • حبیب الهی، ابراهیم اختیارات حکومت اسلامی در تنظیم گری معاملاتِ سرمایه‌ای [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 121-138]
 • حبیبی، محمدرضا مقایسه نظریه ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (ره) و خلافت اسلامی اخوان المسلمین در اندیشه حسن البناء [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 81-98]
 • حجازی، امین حفظ هویت اسلامی و امنیت هستی‌شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 95-116]
 • حسن زاده، اسماعیل مقایسه تحلیلیِ عملکرد نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌طی ادوار اول تا دهم [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 3-26]
 • حسن زاده، محمدتقی بررسی تطبیقی جایگاه نظارتی مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 183-204]
 • حسنی باقری شریف‌آباد، مهدی نقش بازار سنتی در انتخابات ریاست جمهوری ایران 1358-1376 (مطالعه موردی هیات های موتلفه اسلامی) [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 117-138]
 • حسین زاده، حسین بررسی تاثیر تحولات نفت بر توسعه نیافتگی سیاسی در ایران عصر پهلوی دوم، بر اساس رهیافت نهادگرایی جدید [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 245-264]
 • حسینی، سید مجتبی بررسی فرایند تحول دولت در ایران معاصر (مطالعۀ موردی دورۀ مشروطه و پهلوی اوّل) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 309-328]
 • حسینی، محمّد نسبت سنّت و مدرنیسم و بازتاب آن در عرصه سیاست و حکومت از منظر سید حسین نصر [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 233-250]
 • حسینی زاده، سید محمد علی هویت، قدرت، امنیت؛ جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 25-42]
 • حسینی صدرآبادی، ایرج اولویت‌ها ی ساختاری و هنجاری فرایند قانون گذاری در ایران [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 87-110]
 • حضوری، منیر جایگاه مدیریت پایدار در سیاستگذاری تامین آب سیستان و بلوچستان [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 61-82]
 • حق شناس، سید علی نقش فقر در تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه: استان کردستان [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 153-170]
 • حقی، علی سعادت انسان دراندیشه‌های فلسفی و حکومتی صدرالمتألهین و امام خمینی(ره) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 137-162]
 • حقی، محمد چالش‌های سیاسی جریان‌های تکفیری علیه انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آن [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 65-82]
 • حقیفت، حمیدرضا نقش سازه مفهومی‌لیبرالیسم در صورتبندی گفتمان اصلاحات در ایران؛ رویکردی انتقادی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 131-150]
 • حقیفت، حمیدرضا گفتمان ناسیونالیستی ایل قشقایی از مشروطه تا انقلاب اسلامی [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 161-180]
 • حمیدی، سمیه بررسی عملکرد چهاردهۀ جمهوری اسلامی ایران در تحقق امر حقوق شهروندی ؛ موانع و چالش ها [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 3-28]
 • حمیدی، علی بررسی تطبیقی شیوه های صدور و اجرای آراء دیوان عدالت اداری ایران پس از انقلاب اسلامی و شورای دولتی فرانسه [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 103-120]
 • حمیدی بیناباج، مژگان عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در راستای اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 121-144]
 • حیدرپور، ماشاء الله سیاستگذاری دولت در حوزه تامین اجتماعی در ایران پس از انقلاب براساس مدل جزئی-تدریجی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 257-278]
 • حیدرپور، ماشاءالله ارزیابی سیاست گذاری محیط‌زیستی در جنوب ایران (منطقه خلیج فارس) بر اساس نظریه همگرایی منطقه‌ای کارل دویچ [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 159-176]
 • حیدری، جعفر راهکارهای دفاع نرم در جنگ رسانه‌ای از منظر مقام معظم رهبری [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 3-24]
 • حیدری، محمدعلی نسبت قاعده فقهی «حرمت تنفیر از دین» با حکم حکومتی در حکومت اسلامی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 151-169]
 • حیدری، محمدعلی تطبیق قاعده فقهی تنفیر از دین در عرصه سیاست داخلی و خارجی حکومت اسلامی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 185-204]
 • حیدری نوری، رضا بررسی جایگاه عرفان در اشعار امام خمینی با رویکرد جامعه‌شناسی بر مبنای نظریه‌ لوسین گلدمن [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 121-140]
 • حیدری نوری، رضا جایگاه عرفان در اشعار امام خمینی با رویکرد جامعه شناسی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 121-140]

خ

 • خادم پور، رامین خدمت نیمه‏ وقت و فلسفه حمایت ‏های خاص حقوق بشری برای بانوان در قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 185-204]
 • خاکسار، علی محمد بررسی مقایسه‌ای اصول فکری تشیع (با تمرکز بر امام خمینی ره) و نوسلفی گری (با تمرکز بر داعش) [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 39-56]
 • خالدی‌پور، یزدان نسبت ذهنیت‌های زنانه و اقتدار سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 123-140]
 • خدادادی، نادر فرهنگ سیاسی سنتی و تابعیت و ناپایداری احزاب عصر مشروطه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 243-262]
 • خدادادی لزرجان، نادر نهادهای فرهنگی و رابطه آنها با توسعه نیافتگی سیاسی در عصر پهلوی اول [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 45-64]
 • خدادی، حسن عزّت جوئی به مثابه سیاست خارجی؛ چارچوبی تئوریک برای تحلیل سیاست خارجی دولت صفویه [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 43-60]
 • خدادی، حسن انسان شناسی نظریه‌های امنیت: پیش پارادایم روح محور(عزت‌جو) در روابط بین‌الملل:بررسی موردی عزت‌جوئی ج.ا.ایران در دفاع مقدس [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 113-132]
 • خدادی، حسن عزّت جوئی به مثابه سیاست خارجی؛ چهارچوبی تئوریک برای تحلیل سیاست خارجی دولت صفویه [(مقالات آماده انتشار)]
 • خداوردی، حسن علل و ویژگی‌های مهاجرت اتباع افغانستان به ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 65-86]
 • خداوردی، حسن طراحی الگوی توسعه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر نقش زبان و ادبیات فارسی [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 3-26]
 • خدرویسی، حمید جایگاه تروریسم در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 149-168]
 • خدرویسی، حمید بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران در رویکرد ترامپ به تروریسم در طرح معامله قرن [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 149-168]
 • خد ری زاده، علی اکبر بررسی تطبیقی نقش تغییرات ساختاری در شکل‌گیری تشکل های زنان در دوره پهلوی‌ها و جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 251-270]
 • خد ری زاده، علی اکبر الگوی قدرت دوگانه سلطان – فقیه؛ از تکوین تا مشروطیت [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 85-102]
 • خردیار، سینا کاربرد حسابرسی مدیریت در آسیب‌شناسی تحقق سند چشم‌انداز 1404 [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 49-70]
 • خرم دره، احسان آینده پژوهی مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 121-138]
 • خرمشاد، محمد باقر گفتمان‌هویت‌ملی‌اسلام‌گرایی‌در‌عصرپهلوی‌دوم‌و‌جمهوری‌اسلامی (بررسی اندیشه شهید مرتضی مطهری و آیت‌الله سید علی خامنه‌ای) [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 89-112]
 • خرمشاد، محمد باقر گفتمان‌های فکری سیاسی و مسأله هویت ملی قبل از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 71-96]
 • خرمشاد، محمد باقر مؤلفه‌های کلیدی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 24-3]
 • خرمشاد، محمدباقر بررسی جایگاه قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران براساس الگوی سوات(SWOT) [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 3-26]
 • خزائی، احمدرضا آثار و پیامدهای سیاسی دارالاسلام در عرصه مقررات بین‌المللی پس از انقلاب اسلامی [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 257-274]
 • خزایی، سعید بازاندیشی سیاستی در نظریات و الگوهای آینده‌نگر، مناسب چشم‌انداز تمدنی انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 133-154]
 • خسروی، محمد علی نقش توانمندسازی بر افزایش مشارکت اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین بعد از انقلاب اسلامی(مطالعه موردی : شهرستان پاکدشت) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 3-26]
 • خسروی، محمد علی شعرِ نمادگرا؛ نَمایی از گفتمانِ ساختارستیز در تحولات منتهی به انقلاب (مطالعۀ موردی اشعار اخوان ثالث و شاملو) [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 263-282]
 • خسروی، ملک تاج آسیب شناسی سیاستگذاری دولت در بخش تعاون ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 161-181]
 • خسروی، ملک تاج توانمندسازی و مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان بلوچ بعد از انقلاب اسلامی ایران [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 99-116]
 • خسروی باب اناری، ملکتاج نقش سازمان‌های مردم نهاد در جامعه پذیری سیاسی زنان سرپرست خانواده (با تاکید بر استان آذربایجان شرقی) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 41-58]
 • خسروی باب اناری، ملکتاج نقش جنبش دانشجویی در تحولات سیاسی _ اجتماعی جمهوری اسلامی ایران(1376-1396) [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 367-386]
 • خضری، احسان سیاست دفاعی نظام جمهوری اسلامی ایران: بررسی اسناد کلان [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 57-74]
 • خضری، محمد ارتقای بُعد اقتصادی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظریه اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب (مطالعه موردی نقش راهبردی مرزبان اقتصادی کشور) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 43-60]
 • خلجی، عباس نقش توانمندسازی بر افزایش مشارکت اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین بعد از انقلاب اسلامی(مطالعه موردی : شهرستان پاکدشت) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 3-26]
 • خلقی، جمشید سیاست فشار حداکثری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر موازنه قدرت در خاور میانه [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 189-206]
 • خلیقی مقدم، جواد چالش‌های الگوی اقتصاد مقاومتی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای از منظر گفتمان انقلاب اسلامی [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 111-128]
 • خواجه سروی، غلامرضا تبیین تحول گفتمانیِ فرهنگ سیاسی: مطالعه موردی فرهنگ سیاسی ایران [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 3-22]
 • خواجه سروی، غلامرضا اخلاق‌محوری، دفاع از ارزش‌ها و سواد رسانه‌ای در رسانه مطلوب انقلاب اسلامی ایران [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 131-152]
 • خورشیدی آباد شاپوری، حسن جایگاه حق و تکلیف در مشارکت سیاسی؛ مطالعه تطبیقی حقوق اساسی ج.ا.ایران و منشور جهانی حقوق بشر [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 209-228]
 • خوشحال، جلیل نقش و جایگاه آموزش همگانی در پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر بیانات آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 3-22]
 • خیری، بهرام دلایل فرهنگی امتناع مصرف کننده ایرانی از مصرف کالاهای ایرانی و تولید ملی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 151-174]
 • خیری اصل، خیراله تأثیر سیاست‌های حزبی جمهوری اسلامی ایران بر حیات احزاب سیاسی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 46-23]

د

 • دارائی، محمد آثار و پیامدهای سیاسی دارالاسلام در عرصه مقررات بین‌المللی پس از انقلاب اسلامی [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 257-274]
 • دارابپور، رامین مقایسه مواضع امام خمینی (ره) نسبت به مسئولان و کارگزاران سیاسی دوره پهلوی و جمهوری اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 217-236]
 • دارستانی فراهانی، سعید نسبت سنجی مفهوم علم در امام مبین و نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 107-126]
 • دانش حکمتی، حسین بررسی تطبیقی جایگاه استراتژیک دریای مازندران در معادلات جنگ جهانی دوم و ائتلاف ایران و روسیه پس از انقلاب اسلامی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 139-158]
 • دانش فرد، کرم اله بررسی موانع سیاسی تحقق ظرفیت‌های ژئواکونومیک سواحل مکران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 139-162]
 • درخشه، جلال تعامل نظریه و عمل سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه و نقش آن در تحولات پهلوی اول [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 63-86]
 • درویش پور، حجت الله رابطۀ روحانیت با حکومت در عصر پهلوی: از گفتمان سنت‌گرا و محافظه‌کار تا گفتمان اسلام سیاسیِ انقلابی [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 229-256]
 • درویش نوری کلاکی، نسرین چا‌لش‌های رانت و فساد سیاسی برای جامعه مطلوب اسلامی با رویکردی به آراء امام خمینی (ره) [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 125-142]
 • درویشی، بابک نقش نخبگان بر تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 67-92]
 • درویشی سه تلانی، فرهاد بررسی سازه‌انگارانه و نئورئالیستی روابط راهبردی ایران و سوریه (2015-1979) [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 67-86]
 • دست غیب، سیداحمدرضا مواضع اصلاحی و انتقادی جمهوری اسلامی ایران به ساختارهای سازمان‌های بین‌المللی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 105-124]
 • دلاویز، محسن امکان سنجی بهینه‌سازی مصرف سوخت‌های فسیلی در ایران با رویکرد سرمایه اجتماعی [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 71-88]
 • دلیری نیا، مهدی بررسی مقایسه‌ای مشارکت سیاسی مردم شهر کاشمر در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 223-244]
 • دهشیار، حسین نقش راهبردی کنگره در تعیین سیاست‌های امریکا در قبال ایران در دوران اوباما [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 83-102]
 • دهقان نژاد، مرتضی بررسی تحلیل زمینه‌ها و عوامل تقابل بازاریان با حکومت پهلوی دوم، بر اساس «مدل بسیج» چارلز تیلی(1340-1357) [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 103-120]
 • دهقان نژاد، مرتضی تحلیل زمینه ها و عوامل تقابل بازاریان با حکومت پهلوی دوم، بر اساس «مدل بسیج» چارلز تیلی(1357-1340) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقانی فیروز آبادی، جلال ارزیابی دکترین و اهداف راهبردی آمریکا در تقابل با اسلام و جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 117-136]
 • دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال الگوی تصمیم‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه‌های آیت الله خامنه‌ای [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 113-130]
 • دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال بررسی کنش گفتاری امنیتی‌کردن «انقلاب اسلامی» توسط روسای جمهور ایالات متحده [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 3-26]
 • دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال مؤلفه‌های کلیدی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 24-3]
 • دوازده امامی، غلامرضا راهکارهای دفاع نرم در جنگ رسانه‌ای از منظر مقام معظم رهبری [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 3-24]
 • دورکوندی، لفته بررسی انتقادی سیاست‏ قومی حکومت‏های پهلوی اول و دوم (1357- 1304) [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 129-148]
 • دولتی بخشان، ابوبکر بررسی موانع سیاسی تحقق ظرفیت‌های ژئواکونومیک سواحل مکران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 139-162]
 • دیانت، محسن توسعه از دیدگاه جریان اسلامگرای شریعتمدار پس از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 133-155]
 • دیانی نجف آبادی، عبدالامیر جایگاه مصلحت در اندیشه سیاسی رهبران جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 369-389]

ذ

 • ذاکری، محمد بررسی مأموریت‌ها و کارکردهای نظام آموزش عالی در راستای اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی بر اساس دیدگاه‌های مقام معظم رهبری [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 47-66]
 • ذاکریان، مهدی اسلام سلفی افراط‌گرا و شکل‌گیری منطقه‌گرایی نوین در خاورمیانه؛ انقلاب اسلامی ایران و فرآیند منطقه‌گرایی نوین [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 84-65]
 • ذاکریان، مهدی رویکرد جمهوری اسلامی‌ایران به توانمندسازی زنان در حوزه‌های توسعه پایدار تحت تاثیر سازمان‌های بین المللی (مطالعه موردی یونسکو) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 71-86]
 • ذوالفقاری، رشید طراحی الگوی ساختاری فرهنگ مدیریت جهادی در بنگاه‌های اقتصادی دولتی [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 65-84]

ر

 • رئیسی، لیلا بررسی علل و ریشه‌های مصادره اموال و دارائی‌های ایران و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 143-162]
 • رئیسی، ماه نور توانمندسازی و مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان بلوچ بعد از انقلاب اسلامی ایران [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 99-116]
 • رئیسی، محمد سیاست و راهبردهای بهینه در پیشگیری از بحران‌های اجتماعی (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 93-112]
 • رادفر، فیروزه تبیین تحول گفتمانیِ فرهنگ سیاسی: مطالعه موردی فرهنگ سیاسی ایران [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 3-22]
 • راعی، مسعود بررسی تطبیقی چالش‌های پیش روی کاربست نظریه تفکیک قوا در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ج.ا.ایران [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 175-194]
 • راعی دهقی، مسعود انتخاب کارگزاران، تجلی نظریه سیاسی اسلام در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نظریه ولایت فقیه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 27-46]
 • راعی دهقی، مسعود مقایسه نظریه ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (ره) و خلافت اسلامی اخوان المسلمین در اندیشه حسن البناء [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 81-98]
 • راعی دهقی، مسعود دیدگاه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعیین کارگزاران سیاسی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 27-44]
 • راهبر، اهورا بررسی دولت نرم و توسعه نیافتگی ایران عصر ناصری در پرتو نظریه میردال [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 285-302]
 • راهنورد، پرستو بررسی چالش‌های امنیتی و زیست‌محیطی عراق و ایران پس از تهاجم نظامی آمریکا در سال 2003 [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 173-196]
 • ربیعی، اسماعیل تاثیر درآمدهای نفت بر روند دولت سازی در دوره پهلوی اول [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 116-95]
 • رجایی دستغیب، زرآسا گفتمان ناسیونالیستی ایل قشقایی از مشروطه تا انقلاب اسلامی [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 161-180]
 • رجبی، مجیدرضا بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیت محمدرضا پهلوی و وابستگی در سیاست خارجی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 153-172]
 • رحمان ستایش، محمدکاظم قلمرو اختیارات فقیه بر مبنای قاعده نفی عسر و حرج در جامعه اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 321-339]
 • رحمان ستایش، محمدکاظم قلمرو دخالت فقیه بر مبنای قاعده نفی عسر و حرج در جامعه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمانی تیرکلایی، حسین تبیین مفاهیم علوی در الگوی قدرت سیاسی از منظرآیت‌الله خامنه‌ای [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 3-20]
 • رحیمی، روح اله جایگاه ولی فقیه در تبیین راهبردهای کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 29-44]
 • رحیمی، روح اله بررسی و تحلیل حقوق قومیت‌های ایران براساس حقوق اساسی ج.ا. ایران و اسناد بین‌الملل [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 103-120]
 • رحیمی، روح اله بررسی تطبیقی شیوه‌های تأمین مالی احزاب سیاسی در ایران و آمریکا [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 139-161]
 • رستگاری، محمدحسین مؤلفه‌های کلیدی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 24-3]
 • رستمی، عادل بررسی تحلیل زمینه‌ها و عوامل تقابل بازاریان با حکومت پهلوی دوم، بر اساس «مدل بسیج» چارلز تیلی(1340-1357) [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 103-120]
 • رستمی، عادل تحلیل زمینه ها و عوامل تقابل بازاریان با حکومت پهلوی دوم، بر اساس «مدل بسیج» چارلز تیلی(1357-1340) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستمی، فرزاد نسبت ذهنیت‌های زنانه و اقتدار سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 123-140]
 • رشاد، معصومه بررسی مولفه‌های آزادی و عدالت در اهداف برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه در ایران 1394-1368 [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 123-142]
 • رضا پور، یوسف بررسی مبانی دینی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 41-58]
 • رضایی، علیرضا سیاست خارجی ایران و عربستان در یمن و تأثیر بازسازی مناسبات این دو کشور بر صلح یمن [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 169-188]
 • رضایی، محمد بررسی رابطه میزان اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی از نظردانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 101-122]
 • رضایی، محمدتقی مواضع اصلاحی و انتقادی جمهوری اسلامی ایران به ساختارهای سازمان‌های بین‌المللی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 105-124]
 • رضایی، ناصر جایگاه گروه‌های ذینفع گردشگری در اسناد بالادستی ج. ا. ایران [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 147-168]
 • رضایی، نیما بررسی کنش گفتاری امنیتی‌کردن «انقلاب اسلامی» توسط روسای جمهور ایالات متحده [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 3-26]
 • رضوانی گیل کلایی، غلامرضا مقایسه جایگاه ولی فقیه قبل و بعد از بازنگری قانون اساسی سال 1368 [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 193-212]
 • رفیعی، مهسا اولویت‌ها ی ساختاری و هنجاری فرایند قانون گذاری در ایران [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 87-110]
 • رفیعی نائینی، فرشید جایگاه حقوق شهروندی در نظام مردم‌سالاری دینی براساس نظریه مقاصد الشریعه [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 25-48]
 • رنجبر، احمد بررسی امنیت شغلی کارگران از منظرحقوقی و اجتماعی در پرتو دستاوردهای انقلاب اسلامی با تاکید بر قانون کار [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 105-120]
 • رنجبر، محمود موانع و چالش‌های تولید علم و اختراع در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 265-284]
 • رنجبر، مقصود بررسی نقش قوه قضائیه در حفظ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران در چارچوب رویکرد حکمرانی خوب [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 27-46]
 • رنجبر اردکانی، صمد موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 141-160]
 • رهامی، محسن جایگاه اقرار در جرایم سیاسی؛ با تمرکز بر ادله الکترونیکی و فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 61-80]
 • رهبر، عباسعلی ارزیابی نظریه ژئوپلیتیک شیعه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 21-40]
 • رهبر، عباسعلی تأثیر انقلاب اسلامی بر علوم سیاسی در ایران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 3-22]
 • رهبر، عباسعلی بازتاب سیاست خارجی جمهوری‌اسلامی ایران در گرایش سیاسی دانشجویان [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 3-24]
 • رهنمای رودپشتی، فریدون بررسی روند خصوصی سازی شرکت‌های دولتی پس از انقلاب اسلامی بمنظور ارایه الگوی بهینه با رویکرد اختیار معامله حقیقی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 349-368]
 • روحانی مقدم، محمد جایگاه تشهیر رسانه ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 133-150]
 • روشن ضمیر، سعید مقایسۀ فضیلت «میانه گزینی» در دو گفتمان ایرانشهری و انقلاب اسلامی (مطالعۀ موردی: فردوسی و شهید مطهری) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 285-302]
 • روشنی، یونس نقش احزاب سیاسی در تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 191-208]
 • ریکی، مریم بررسی ریشه‌های جامعه شناختی بزهکاری کودکان در ایران و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در مقابله به آن [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 85-104]

ز

 • زارع، آمنه رویکرد انتقادی به سند برجام براساس مدل فراگفتمانی هایلند (2005 [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 235-256]
 • زارع، ابراهیم نقش سازه مفهومی‌لیبرالیسم در صورتبندی گفتمان اصلاحات در ایران؛ رویکردی انتقادی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 131-150]
 • زارع، غلامحسین نقش سنت‌های الهی در تداوم انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 237-256]
 • زارع، مریم بررسی تأثیر طایفه گرایی بر الگوی انتخابات مجلس هشتم تا دهم شورای اسلامی: (مطالعه موردی شهرستان نورآباد) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 205-224]
 • زارع مهرجردی، علی بررسی تأثیر فساد اقتصادی بر امنیت ملی پایدار در جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر دیدگاه‌های امام خمینی (ره) [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 23-40]
 • زارعی، علی مقایسه تحلیلیِ عملکرد نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌طی ادوار اول تا دهم [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 3-26]
 • زارعی، غفار نقش هویت قومی در همبستگی ملی پس از انقلاب اسلامی؛ رویکردی چند فرهنگی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 43-62]
 • زارعی، غفار نقش رسانه های جمعی در ساختن نگرشی نوین از هویت انقلاب اسلامی با تأکید بر آراء آیت الله خامنه ای [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 45-62]
 • زارعی، غفار سیاست فشار حداکثری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر موازنه قدرت در خاور میانه [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 189-206]
 • زاهدی، نسا گفتمان های حقوق زنان در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 303-320]
 • زرگر، علی اصغر نهضت آزادی در ایران پساانقلابی: تعارض منظومه‌های معنایی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 197-216]
 • زکوی، مهدی بررسی تطبیقی رویکرد ایران(پس از انقلاب اسلامی) و نهادهای بین المللی در قبال بحران های زیست محیطی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 113-136]
 • زمانی امیراباد، خسرو نقد پسااستعماری اندیشۀ جلال آل‌احمد (گفتمان بومی‌گرایی و مفهوم غرب و فرودستی) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 59-78]
 • زمانیان دهکردی، سید سعید بررسی سیاست‌های فراملی جمهوری اسلامی ایران و امنیت ایران و خاورمیانه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 205-222]
 • زمانیان دهکردی، سید سعید سیاست گذاری روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه با تاکید بر سوریه « بر اساس نظریه همگرایی منطقه‌ای» [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 205-222]
 • زندی، رامین رویکرد انتقادی به سند برجام براساس مدل فراگفتمانی هایلند (2005 [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 235-256]
 • زنگنه، پیمان تاثیر فرهنگ پاتریمونیالیستی بر توسعه فرهنگی دوره قاجاریه و پهلوی؛ گسست یا تداوم [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 137-160]
 • زیباکلام، صادق بررسی ریشه های شکل گیری «سیاست تغییر» اوباما در قبال مسئله هسته ای ایران [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 61-78]
 • زیباکلام، صادق بررسی نقش آیت الله العظمی بروجردی نماد مرجعیت عامه در جریان ملی شدن صنعت نفت در ایران و تبیین چرایی آن [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 158-141]
 • زیباکلام، صادق نهادهای فرهنگی و رابطه آنها با توسعه نیافتگی سیاسی در عصر پهلوی اول [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 45-64]
 • زیباکلام، صادق کاهش شکاف جنسیتی در جمهوری اسلامی و تاثیر آن بر جنبش اجتماعی زنان (با تاکید بر دهه‌های دوم و سوم پس از انقلاب) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 129-146]
 • زیباکلام، صادق فرهنگ سیاسی سنتی و تابعیت و ناپایداری احزاب عصر مشروطه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 243-262]
 • زین العابدین عموقین، یوسف بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه انتخابات استان گیلان [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 279-304]

س

 • سازمند، بهاره تحلیل روان شناختی ویژگی‌های شخصیتی امام خمینی (ره) بر اساس نظریه بزرگمرد در رویارویی با مسئله فلسطین [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 21-40]
 • ساعی، احمد آینده‌پژوهی جامعه مدنی درجمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحلیل ماتریس SWOT [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 23-42]
 • ساعی، احمد تاثیر درآمدهای نفت بر روند دولت سازی در دوره پهلوی اول [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 116-95]
 • ساعی، احمد جایگاه حکمرانی خوب در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی‌ایران و اندیشه امام خمینی (ره) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 111-130]
 • ساعی، احمد نهادهای فرهنگی و رابطه آنها با توسعه نیافتگی سیاسی در عصر پهلوی اول [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 45-64]
 • ساعی، احمد کاهش شکاف جنسیتی در جمهوری اسلامی و تاثیر آن بر جنبش اجتماعی زنان (با تاکید بر دهه‌های دوم و سوم پس از انقلاب) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 129-146]
 • ساعی، احمد فرهنگ سیاسی سنتی و تابعیت و ناپایداری احزاب عصر مشروطه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 243-262]
 • سپهری، محمد نقش گرایش‌های مذهبی حاکمان در توسعه موقوفات از قرن هفتم تا دوره انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 209-228]
 • سجادی، سید حسین بررسی تطبیقی جایگاه خانواده در حقوق شهروندی ، اسلام و کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 83-104]
 • سراجی، مصطفی بررسی امنیت شغلی کارگران از منظرحقوقی و اجتماعی در پرتو دستاوردهای انقلاب اسلامی با تاکید بر قانون کار [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 105-120]
 • سرپرست سادات، سیدابراهیم بایسته های «حفظ نظام» در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 3-20]
 • سعیدیان، سعید نقش رسانه های جمعی در ساختن نگرشی نوین از هویت انقلاب اسلامی با تأکید بر آراء آیت الله خامنه ای [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 45-62]
 • سلطانی، علیرضا آسیب شناسی سیاستگذاری دولت در بخش تعاون ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 161-181]
 • سلطانی، علیرضا جایگاه اشتغال زنان در سیاست‌های کلان کشور بعد از انقلاب اسلامی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 181-159]
 • سلطانی پور، سمانه تأثیر اصل بی‌طرفی بر شکل‌گیری رسانه مطلوب انقلاب اسلامی با بررسی دیدگاه متخصصان رسانه و روزنامه‌نگاران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 257-282]
 • سلطانی فر، محمد مقایسه پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری 1396 از سوی کانال‏های تلگرامی فارس پلاس و اصلاحات پرس [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 195-219]
 • سلیمانپور، علی درآمدی بر قانون‌گرایی و آزادی‌خواهی در گفتمان مشروطیت ایران [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 27-46]
 • سلیمانی، عابدین بررسی تطبیقی تاثیر مولفه‌های فرهنگی بر مناسبات قدرت در دوران سلجوقی و جمهوری اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 169-190]
 • سلیمانی، مریم عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در راستای اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 121-144]
 • سلیمانی، مریم بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و فرهنگ: نیروهای تسهیل کننده اقتصاد مقاومتی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 87-106]
 • سلیمی، طاهره چا‌لش‌های رانت و فساد سیاسی برای جامعه مطلوب اسلامی با رویکردی به آراء امام خمینی (ره) [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 125-142]
 • سمیعی اصفهانی، علیرضا بررسی نقش و کارکرد نمادهای مناسکی در همبستگی ملی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 51-70]
 • سوادیان، پروین نیمرخ آموزش و پرورش ایران در توسعه پایدار: روندها، پیشران‌ها و پسران‌های اجتماعی- فرهنگی آن [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 65-82]
 • سیدزوار، نسرین بررسی جایگاه عرفان در اشعار امام خمینی با رویکرد جامعه‌شناسی بر مبنای نظریه‌ لوسین گلدمن [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 121-140]
 • سیدزوار، نسرین جایگاه عرفان در اشعار امام خمینی با رویکرد جامعه شناسی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 121-140]
 • سیفی، سهراب جایگاه مسئولیت مدنی در بازدارندگی اقتصادی در ج. ا.ایران [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 85-102]
 • سیفی، یحیی نقش جنبش دانشجویی در تحولات سیاسی _ اجتماعی جمهوری اسلامی ایران(1376-1396) [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 367-386]
 • سینایی، سید عطالله امکان سنجی بهینه‌سازی مصرف سوخت‌های فسیلی در ایران با رویکرد سرمایه اجتماعی [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 71-88]
 • سینایی، سید عطالله بررسی تحلیلی - انتقادی در رویکرد و نحوه‌ کنش‌ورزی آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی در باب تحزب و مردم‌سالاری [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 87-106]

ش

 • شادلو، شیده نئومرکانتیلیسم آمریکا، مواضع ج.ا.ا. و نقش قطر در بحران‏های منطقه‏ ای در خلیج فارس [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 87-110]
 • شادی گو، شهریار تحلیل مضامین ارزش‌های دفاع مقدس و ظلم ستیزی انقلاب اسلامی ایران در کتاب‌های فارسی و مطالعات اجتماعی ابتدایی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 3-22]
 • شجاعی، صدیقه بیگم جایگاه تشهیر رسانه ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 133-150]
 • شرف زاده، محمدحسین رویکرد انتقادی به سند برجام براساس مدل فراگفتمانی هایلند (2005 [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 235-256]
 • شریعتی، حسین موانع تحقق اقتدار عقلانی در دوران پهلوی اول [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 103-128]
 • شریعتی، سید محمد علی آسیب شناسی جذب سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی ( مطالعه موردی : مناطق ویژه اقتصادی سازمان صنایع معدنی - ایمیدرو) [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 127-148]
 • شریف شاهی، محمد خدمت نیمه‏ وقت و فلسفه حمایت ‏های خاص حقوق بشری برای بانوان در قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 185-204]
 • شریفی، ارکان نقش احزاب سیاسی در تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 191-208]
 • شفیعی، اسماعیل نقش مؤلفه‌های مختلف در جهت‌گیری فرهنگ سیاسی نخبگان پهلوی دوم [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 75-94]
 • شفیعی، اسماعیل تأثیر شیوه تربیتی استبدادی در خانواده ایرانی بر فرهنگ سیاسی در دوره پهلوی دوم [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 45-64]
 • شفیعی سروستانی، اسماعیل نقش سنت‌های الهی در تداوم انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 237-256]
 • شفیعی سروستانی، اسماعیل مطالعه‏ تطبیقی تنش‌زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه‌ی موردی ‌گفتمان‌های خاتمی و روحانی) [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 111-130]
 • شفیعی سروستانی، اسماعیل خودیاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی گروه‌های مقاومت اسلامی در خاورمیانه [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 45-64]
 • شفیعی سروستانی، اسماعیل آسیب شناسی جذب سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی ( مطالعه موردی : مناطق ویژه اقتصادی سازمان صنایع معدنی - ایمیدرو) [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 127-148]
 • شفیعی فینی، حسین اصلاح حقوقی نظام مالی خانواده؛ گامی برای شکل‌گیری سبک زندگی مطلوب در جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 67-84]
 • شکرچی زاده، محسن جایگاه مصلحت در اندیشه سیاسی رهبران جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 369-389]
 • شکوری، ژیلا اپیدمی جهانی کرونا و تاثیر آن بر حاکمیت ملی در ایران [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 79-100]
 • شمس، احمد نقش نخبگان بر تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 67-92]
 • شمس، احمد مطالعۀ تطبیقی گفتمان‌های نظام حقوقی زن در ج.ا.ایران و سوئد [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 265-284]
 • شمس ناتری، محمد ابراهیم بررسی تطبیقی رویکرد ایران(پس از انقلاب اسلامی) و نهادهای بین المللی در قبال بحران های زیست محیطی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 113-136]
 • شمس ناتری، محمد ابراهیم رویکرد جمهوری اسلامی ایران به حقوق و آزادی‌های بنیادین با تأکید بر جرائم علیه امنیت ملی [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 29-44]
 • شهابی، روح الله بررسی تطبیقی تاثیر مولفه‌های فرهنگی بر مناسبات قدرت در دوران سلجوقی و جمهوری اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 169-190]
 • شهابی، روح الله بررسی فرایند تحول دولت در ایران معاصر (مطالعۀ موردی دورۀ مشروطه و پهلوی اوّل) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 309-328]
 • شهابی راد، حمیده پیامدهای استانی شدن حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی ایران (با استفاده ازنظریه داده بنیاد) [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 39-64]
 • شهبازی، عزیزاله رابطه میان اقتصاد دولتی و سیکل تجاری- سیاسی؛ مورد مطالعه ایران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 79-100]
 • شهبازی، عزیزاله سیکل تجاری- سیاسی: مورد مطالعه دولت‌های سید محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 87-112]
 • شه بخش، بی تا طراحی الگوی ساختاری فرهنگ مدیریت جهادی در بنگاه‌های اقتصادی دولتی [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 65-84]
 • شهرام نیا، امیر مسعود تأثیر سیاست‌های حزبی جمهوری اسلامی ایران بر حیات احزاب سیاسی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 46-23]
 • شهیدی نیا، علی "سیاست دوستی" در نگاه دولتِ سید محمد خاتمی (۱۳۸۴-۱۳۷۶) بر اساس نظریه‌ دریدا [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 3-26]
 • شورچی، حافظ بررسی مقایسه‌ای رویکرد توسعه‌ای دولت‌های هفتم و هشتم (اصلاحات) و نهم و دهم (عدالت) [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 117-136]
 • شوقعلی بافقی، محمد مهدی مطالعات جناحی در نظام جمهوری اسلامی ایران: یک مرور نظام‌مند [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 27-52]
 • شیخ زاده جوشانی، صدیقه مطالعات جناحی در نظام جمهوری اسلامی ایران: یک مرور نظام‌مند [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 27-52]
 • شیخ موحد، محمدعلی نسبت قاعده فقهی «حرمت تنفیر از دین» با حکم حکومتی در حکومت اسلامی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 151-169]
 • شیخ موحد، محمدعلی تطبیق قاعده فقهی تنفیر از دین در عرصه سیاست داخلی و خارجی حکومت اسلامی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 185-204]
 • شیخ موحد، مهدی جایگاه ولی فقیه در تبیین راهبردهای کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 29-44]
 • شیخ موحد، مهدی بررسی و تحلیل حقوق قومیت‌های ایران براساس حقوق اساسی ج.ا. ایران و اسناد بین‌الملل [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 103-120]
 • شیرودی، مرتضی تحلیل شرق شناسی از: اصالت مشروطیت بر شرعیت در اندیشه سیاسی آیت الله محمدحسین نائینی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 127-146]

ص

 • صابریان، علیرضا پیامدهای اجتماعی حرمت ربا در اقتصاد مقاومتی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 331-348]
 • صابریان، علیرضا چالش‌های الگوی اقتصاد مقاومتی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای از منظر گفتمان انقلاب اسلامی [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 111-128]
 • صابری تهرانی، حسین جایگاه قانونی شوراهای اسلامی شهر و روستا و نقش آن درحکومت محلی و تمرکززدایی دولت در ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 337-362]
 • صادقی، سید شمس الدین واکاوی گفتمان تکفیری- سلفی گری در جهان اسلام [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 128-105]
 • صدری، محمدفاضل بررسی نقش آیت الله العظمی بروجردی نماد مرجعیت عامه در جریان ملی شدن صنعت نفت در ایران و تبیین چرایی آن [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 158-141]
 • صدیقی، مجتبی بررسی نسبت پیشرفت علمی در جمهوری اسلامی با علم و تکنولوژی غربی در اندیشه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 27-50]
 • صدیقیان، امیرمحمد بررسی تأثیر فساد اقتصادی بر امنیت ملی پایدار در جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر دیدگاه‌های امام خمینی (ره) [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 23-40]
 • صفاریان خوزانی، امیررضا تأثیر انقلاب اسلامی بر علوم سیاسی در ایران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 3-22]
 • صفاوردی، سوسن علل انفعال نخبگان سیاسی در دوره پهلوی و تأثیر آن بر بحران کارآمدی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 271-290]
 • صفاوردی، سوسن مصالحه و شکل‌گیری نهاد حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اندیشه امام‌خمینی ( مطالعه موردی : تشخیص مصلحت نظام) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 319-338]
 • صفایی، رضا تبیین عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان در ایران و چالش‌های پیش رو [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 63-84]
 • صفایی اردکانی، عبدالرحیم جایگاه ولی فقیه در تبیین راهبردهای کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 29-44]
 • صفرپور، حجت اله رویکردی سازه‌انگارانه به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و نقش محور مقاومت [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 65-84]
 • صفری، مریم رسالت و کارکرد«اعتلا بخشی» حکومت از منظر امام خمینی(ره) [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 64-45]
 • صفوی، حمزه بررسی مقایسه‌ای اصول فکری تشیع (با تمرکز بر امام خمینی ره) و نوسلفی گری (با تمرکز بر داعش) [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 39-56]
 • صفی خانی، بهاره نقش نخبگان بر تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 67-92]
 • صلاحی، سهراب بررسی چالش‌های امنیتی و زیست‌محیطی عراق و ایران پس از تهاجم نظامی آمریکا در سال 2003 [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 173-196]
 • صمدزاده، علی اکبر جهان‌شمولی حقوق بشر و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 169-190]
 • صولتی، حسین گفتمان‌هویت‌ملی‌اسلام‌گرایی‌در‌عصرپهلوی‌دوم‌و‌جمهوری‌اسلامی (بررسی اندیشه شهید مرتضی مطهری و آیت‌الله سید علی خامنه‌ای) [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 89-112]
 • صیقلی، محسن بررسی روند خصوصی سازی شرکت‌های دولتی پس از انقلاب اسلامی بمنظور ارایه الگوی بهینه با رویکرد اختیار معامله حقیقی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 349-368]

ض

 • ضرابی، میترا جایگاه عدالت در حقوق مدنی ایران( مطالعه موردی جبران خسارت) [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 291-310]

ط

 • طافی، عصمت نیمرخ آموزش و پرورش ایران در توسعه پایدار: روندها، پیشران‌ها و پسران‌های اجتماعی- فرهنگی آن [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 65-82]
 • طالبی، امیر اسلام سلفی افراط‌گرا و شکل‌گیری منطقه‌گرایی نوین در خاورمیانه؛ انقلاب اسلامی ایران و فرآیند منطقه‌گرایی نوین [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 84-65]
 • طالبی، یوسف نیازسنجی مهارت‌های دانش آموختگان آموزش عالی در اندیشه‌های رهبری [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 163-184]
 • طالبی پور، سعید تخمین جایگاه ایران در سیاست خارجی آمریکا در 2025 [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 3-18]
 • طاهری، ابوالقاسم بررسی نقش آیت الله العظمی بروجردی نماد مرجعیت عامه در جریان ملی شدن صنعت نفت در ایران و تبیین چرایی آن [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 158-141]
 • طاهری، ابوالقاسم رویکرد جمهوری اسلامی‌ایران به توانمندسازی زنان در حوزه‌های توسعه پایدار تحت تاثیر سازمان‌های بین المللی (مطالعه موردی یونسکو) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 71-86]
 • طاهری، ابوالقاسم موانع تحقق اقتدار عقلانی در دوران پهلوی اول [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 103-128]
 • طاهری، ابوالقاسم بررسی سیاست‌های فراملی جمهوری اسلامی ایران و امنیت ایران و خاورمیانه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 205-222]
 • طاهری، ابوالقاسم سیاست گذاری روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه با تاکید بر سوریه « بر اساس نظریه همگرایی منطقه‌ای» [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 205-222]
 • طاهری، ابوالقاسم بررسی نقش مولفه های حکمرانی در رشد اقتصادی در ایران: ثبات سیاسی و کنترل فساد در دولت‌های نهم و یازدهم [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 223-246]
 • طاهری، ابوالقاسم تأثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی ایران در بازه زمانی (خرداد 1376 تا تیر 1384) [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 67-86]
 • طاهری خنکداری، محمد بررسی انتقادی سیاست‏ قومی حکومت‏های پهلوی اول و دوم (1357- 1304) [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 129-148]
 • طباطبایی، سید محمد حفظ هویت اسلامی و امنیت هستی‌شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 95-116]
 • طغیانی، مهدی بررسی مبانی دینی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 41-58]
 • طلوعی، سوسن جایگاه نخبه ‏گرایی در توسعه‏ سیاسی با نگاهی به دو گفتمان سازندگی و اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 21-42]

ظ

 • ظریفکارفرد، سیدمحسن انتخاب کارگزاران، تجلی نظریه سیاسی اسلام در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نظریه ولایت فقیه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 27-46]
 • ظریفکارفرد، سیدمحسن دیدگاه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعیین کارگزاران سیاسی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 27-44]

ع

 • عابدی، محجوبه آینده فقه و احکام سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)؛ رویکردی آینده‌پژوهی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 191-208]
 • عارف کیا، امید بررسی تطبیقی چالش‌های پیش روی کاربست نظریه تفکیک قوا در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ج.ا.ایران [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 175-194]
 • عارف نیا، طیبه چا‌لش‌های رانت و فساد سیاسی برای جامعه مطلوب اسلامی با رویکردی به آراء امام خمینی (ره) [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 125-142]
 • عامری، مریم کاربست اصول حکمرانی خوب در گذر از چالش‌های مبارزه با فساد اداری در ایران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 185-206]
 • عامری گلستانی، حامد جهانی شدن ارتباطات و تأثیر آن بر تقویت هویت قوم لُر و هویت ایرانی-اسلامی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 171-192]
 • عامری گلستانی، حامد بررسی تطبیقی عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی در تحقق حکمرانی خوب [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 287-308]
 • عامری گلستانی، حامد بررسی فرایند تحول دولت در ایران معاصر (مطالعۀ موردی دورۀ مشروطه و پهلوی اوّل) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 309-328]
 • عباس پور، عباس مقایسه پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری 1396 از سوی کانال‏های تلگرامی فارس پلاس و اصلاحات پرس [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 195-219]
 • عباسلو، بختیار جایگاه عدالت در حقوق مدنی ایران( مطالعه موردی جبران خسارت) [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 291-310]
 • عباسلو، بختیار عدالت توزیعی در حقوق مدنی ایران [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 27-46]
 • عباسی، مهدی تحلیل روان شناختی ویژگی‌های شخصیتی امام خمینی (ره) بر اساس نظریه بزرگمرد در رویارویی با مسئله فلسطین [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 21-40]
 • عباسی اتویی، محمد جایگاه امنیت مالی شهروندان در نظام فقهی و حقوقی [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 213-234]
 • عباسی(اشلقی)، مجید بحران سوریه تبلور نظریه واقعگرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 104-85]
 • عبدالخانی، لنا بررسی تاثیر تحولات نفت بر توسعه نیافتگی سیاسی در ایران عصر پهلوی دوم، بر اساس رهیافت نهادگرایی جدید [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 245-264]
 • عبدالخانی، لنا بررسی متغیرهای تعیین‏ کننده در نقش‏آفرینی نخبگان سیاسی بختیاری از مشروطیت تا انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 263-286]
 • عبداللهی، حسین نقش فضای مجازی در توسعه سیاسی در ایران براساس نظریه کنش ارتباطی هابرماس [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 63-82]
 • عبداللهی نژاد، محمد شمس الدین واکاوی اندیشه مقاومت جمهوری‌اسلامی ایران در برابر ایالات‌متحدۀ آمریکا [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 22-3]
 • عبدالمنافی، سعید بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و فرهنگ: نیروهای تسهیل کننده اقتصاد مقاومتی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 87-106]
 • عبداله پور، محمدرضا تقابل استراتژی میدان‌های منطقه‌ای در بحران سوریه [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 107-130]
 • عبدالهی، امیر تحولات اجتماعی و سقوط حکومت‏های پاتریمونیال: مطالعه‏ موردی خلافت اموی و سلطنت پهلوی دوم [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 317-336]
 • عدالت جو، تهمینه اپیدمی جهانی کرونا و تاثیر آن بر حاکمیت ملی در ایران [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 79-100]
 • عزیزی، حسن الزامات محیط زیستی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 23-40]
 • عزیزی، محسن ارتقای بُعد اقتصادی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظریه اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب (مطالعه موردی نقش راهبردی مرزبان اقتصادی کشور) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 43-60]
 • عسکری، مهدی تبیین معمای امنیتی خاورمیانه و امکان همکاری امنیتی ایران و غرب در مبارزه با گروه‌های سلفی-تکفیری [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 115-132]
 • عسگرخانی، ابومحمد بررسی چالش‌های امنیتی و زیست‌محیطی عراق و ایران پس از تهاجم نظامی آمریکا در سال 2003 [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 173-196]
 • عسگرخانی، ابومحمد سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در صنعت نفت پس از انقلاب با تأکید بر چالش‌های مالی و حقوقی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 161-180]
 • عسگرخانی، ابومحمد بررسی نهادگرایی موانع ساختاری شکل گیری احزاب در ایران و آمریکا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 195-214]
 • عسگرخانی، ابومحمد بررسی نقش دولت الکترونیک در سرعت عمل به کارهای حقوقی مردم و داوری‌ها در ایران [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 257-277]
 • عسگرخانی، ابومحمد بررسی مسئولیت شورای امنیت در قبال شناسایی متجاوز جنگی؛ مطالعه موردی جنگ عراق علیه ایران [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 143-160]
 • عطاالهی، معصومه بررسی روند خصوصی سازی شرکت‌های دولتی پس از انقلاب اسلامی بمنظور ارایه الگوی بهینه با رویکرد اختیار معامله حقیقی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 349-368]
 • عطاشنه، منصور سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در صنعت نفت پس از انقلاب با تأکید بر چالش‌های مالی و حقوقی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 161-180]
 • عطریان، فرامرز مقایسه نظریه ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (ره) و خلافت اسلامی اخوان المسلمین در اندیشه حسن البناء [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 81-98]
 • عطری برزنجه، رحمت الله آسیب شناسی سیاستگذاری دولت در بخش تعاون ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 161-181]
 • عظیمی، فاطمه جایگاه و نقش عدالت اجتماعی در نظام قضایی اسلام و سیاست جنایی جمهوری اسلامی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 245-264]
 • عظیمی فر، حسام الدین تأثیر سیاست خارجی چین بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 247-262]
 • عظیمی وحید، معصومه بررسی کتاب‌های درسی به‌منظور ارائه راهبرد برای نهادینه کردن ارزش‌های انقلاب اسلامی در دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 67-88]
 • علامه، علی اصغر آسیب شناسی جذب سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی ( مطالعه موردی : مناطق ویژه اقتصادی سازمان صنایع معدنی - ایمیدرو) [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 127-148]
 • علایی، حسین بررسی و تحلیل حقوق قومیت‌های ایران براساس حقوق اساسی ج.ا. ایران و اسناد بین‌الملل [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 103-120]
 • علایی، حسین بررسی تطبیقی شیوه‌های تأمین مالی احزاب سیاسی در ایران و آمریکا [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 139-161]
 • علم الهدی، سید حجت اله بررسی تطبیقی رویکردهای پیشگیرانه از فساد در قوانین ایران و سوئد [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 151-174]
 • علوی، سید‌یحیی نقش کنگره و وزارت خزانه‌داری آمریکا در اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران (2014-2010) [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 71-94]
 • علویان، مرتضی ریشه‌های شکل‌گیری دولت پریبندال در ایران در دوره پهلوی دوم [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 27-48]
 • علیانسب، سیدحسین جریان سازی مذهبی آذربایجان در تحولات سیاسی ایران معاصر [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 91-110]
 • علی پور، محمدرضا احکام حکومتی جلوه‌ای از نظام مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 101-122]
 • علیجانی گنجی، محمد رضا سیاستگذاری برنامه‌های توسعه در ایران پس از انقلاب و وابستگی شغلی در نظام بانکداری [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 223-242]
 • علی حسینی عباسی، محمدرضا بررسی تحلیلی - انتقادی در رویکرد و نحوه‌ کنش‌ورزی آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی در باب تحزب و مردم‌سالاری [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 87-106]
 • علیدوست ذوقی، پیمان نقش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و هویت اجتماعی برند در صنعت پوشاک با تاکید بر معیارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 177-194]
 • علیزاده، یعقوب بررسی هزینه‌های تبلیغات انتخابات در نظام انتخاباتی ج.ا.ایران از منظر شهروندان؛ مطالعه موردی دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 121-138]
 • علیزاده جدا، زهرا الگوی قدرت دوگانه سلطان – فقیه؛ از تکوین تا مشروطیت [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 85-102]
 • علی نژاد، ایلناز بررسی هزینه‌های تبلیغات انتخابات در نظام انتخاباتی ج.ا.ایران از منظر شهروندان؛ مطالعه موردی دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 121-138]
 • علینقی پور، علی تاثیر تحریم‌های آمریکا بر جهت گیری دیپلماسی اقتصادی ایران به سمت شرق در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی(مطالعه موردی روسیه) [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 103-124]
 • عمادزاده، مصطفی طراحی برنامه درسی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، با تمرکز به دو مؤلفه، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و اصلاح الگوی مصرف [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 107-126]
 • عنایت، ناصر بررسی نقش مولفه های حکمرانی در رشد اقتصادی در ایران: ثبات سیاسی و کنترل فساد در دولت‌های نهم و یازدهم [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 223-246]
 • عودی، ستار خوانش سیاسی تعزیه در انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 137-157]
 • عودی، ستار نقش گرایش‌های مذهبی حاکمان در توسعه موقوفات از قرن هفتم تا دوره انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 209-228]
 • عیدی پور، رستم تحلیل مبانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو هویت فرهنگی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 23-40]
 • عیوض‌زاده اردبیلی، حسن نقش هوّیت در توسعه روابط ج.ا.ایران با منطقه آسیای میانه براساس رهیافت سازه انگاری [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 83-102]
 • عیوضی، محمد رحیم آسیب شناسی سیاستگذاری دولت در بخش تعاون ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 161-181]

غ

 • غلامعلی، علی رویکرد جمهوری اسلامی ایران به آموزش حقوق بشر در پرتو اسناد بین المللی(مطالعه موردی نهاد حقوق بشر سازمان ملل) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 47-66]
 • غلامعلی، علی نقش و جایگاه آموزش همگانی در پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر بیانات آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 3-22]
 • غلامی جمکرانی، رضا مقابله با تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران باابزار هشدار به موقع درماندگی بانک ها [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 143-164]

ف

 • فاضلی، حبیب اله مجلس خبرگان قانون اساسی و گفتمان هویت؛ اصالت هویت مکتبی و اعتبار هویت ملی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 3-22]
 • فتاحی، شهرام جایگاه تروریسم در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 149-168]
 • فتاحی، شهرام بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران در رویکرد ترامپ به تروریسم در طرح معامله قرن [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 149-168]
 • فتحی‌فتح، ذبیح الله تحلیل گفتمان انقلاب اسلامی ایران با استفاده از مفهوم دموکراسی کثرت گرای رادیکال لاکلاو و موفه [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 123-140]
 • فرج زاده جبدرقی، هاشم پیامدهای اجتماعی حرمت ربا در اقتصاد مقاومتی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 331-348]
 • فرخی، زهره موانع و چالش‌های تولید علم و اختراع در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 265-284]
 • فرزانه پور، حسین تاثیر فرهنگ پاتریمونیالیستی بر توسعه فرهنگی دوره قاجاریه و پهلوی؛ گسست یا تداوم [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 137-160]
 • فرزانه پور، حسین بررسی عملکرد چهاردهۀ جمهوری اسلامی ایران در تحقق امر حقوق شهروندی ؛ موانع و چالش ها [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 3-28]
 • فرکیش، هانه نقش احزاب سیاسی در تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 191-208]
 • فرهادی، روح‌اله تبیین نسبت اخلاق و سیاست در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 99-122]
 • فرهنگی، علی اکبر مقایسه پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری 1396 از سوی کانال‏های تلگرامی فارس پلاس و اصلاحات پرس [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 195-219]
 • فروغی نیا، حسین سازوکارهای تفسیر قوانین عادی توسط دیوان عدالت اداری پس از انقلاب اسلامی و نسبت آن با اصل عدالت‏خواهی [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 47-66]
 • فریدونی خانیمنی، محمدعلی انتخاب کارگزاران، تجلی نظریه سیاسی اسلام در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نظریه ولایت فقیه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 27-46]
 • فریدونی خانیمنی، محمدعلی دیدگاه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعیین کارگزاران سیاسی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 27-44]
 • فلاحت پیشه، حشمت الله بررسی مقایسه‌ای رویکرد توسعه‌ای دولت‌های هفتم و هشتم (اصلاحات) و نهم و دهم (عدالت) [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 117-136]
 • فلاحت پیشه، حشمت اله تخمین جایگاه ایران در سیاست خارجی آمریکا در 2025 [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 3-18]
 • فلاحت پیشه، حشمت اله روند اسلام گرایی در ترکیه و آینده اسلام سیاسی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 25-44]
 • فلاح زاده، علی محمد مبارزه با مفاسد اداری در نظام معاملات شهرداری در حقوق ایران بر مبنای اصول حکمرانی خوب شهری [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 3-22]
 • فلاح زاده، علی محمد بررسی تطبیقی جایگاه نظارتی مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 183-204]
 • فلاحی، احمد رویکرد اجتماعی مقابله با جرم در نظام حقوقی و قضایی ایران [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 165-184]
 • فلاحی، منیژه بررسی جایگاه عرفان در اشعار امام خمینی با رویکرد جامعه‌شناسی بر مبنای نظریه‌ لوسین گلدمن [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 121-140]
 • فهرستی، زهرا گفتمان‌های حقوق زنان پس از انقلاب اسلامی با تاکید بر شهادت زنان [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 25-44]
 • فوزی، یحیی چارچوبی برای بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد دولت در جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 25-46]
 • فوزی، یحیی مقایسه تحلیلیِ عملکرد نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌طی ادوار اول تا دهم [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 3-26]
 • فیاضی، حامد بررسی سازه‌انگارانه و نئورئالیستی روابط راهبردی ایران و سوریه (2015-1979) [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 67-86]
 • فیضی، رضا آسیب‌شناسی ‌روشنفکری در ایران از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 3-24]
 • فیضی، سودابه تاثیر فرهنگ پاتریمونیالیستی بر توسعه فرهنگی دوره قاجاریه و پهلوی؛ گسست یا تداوم [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 137-160]

ق

 • قاآنی، زهره کاهش شکاف جنسیتی در جمهوری اسلامی و تاثیر آن بر جنبش اجتماعی زنان (با تاکید بر دهه‌های دوم و سوم پس از انقلاب) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 129-146]
 • قائدی، محمدرضا طراحی الگوی توسعه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر نقش زبان و ادبیات فارسی [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 3-26]
 • قادری، علی تغییرات نگرشی نسل سوم انقلاب در زمینه اعتماد سیاسی در دهه 1380 [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 3-26]
 • قاسمی، داود جایگاه امنیت مالی شهروندان در نظام فقهی و حقوقی [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 213-234]
 • قاسمی، زهرا ضرورت تغییر در سبک زندگی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده‌سازی مدیریت جهادی در جامعه اسلامی [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 3-26]
 • قاسمی، زهرا تاثیر رابطه نخبگان سیاسی حاکم و روشنفکران بر توسعه فرهنگ سیاسی پس از انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 225-244]
 • قاسمی، مصطفی رویکردهای موجود پیرامون آینده تعامل جمهوری اسلامی ایران با اخوان المسلمین و راهبرد آینده [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 43-60]
 • قاضی رهبر، محمود رضا راهکارهای دفاع نرم در جنگ رسانه‌ای از منظر مقام معظم رهبری [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 3-24]
 • قربانپور نجف آبادی، علیرضا پوپولیسم اروپایی و تاثیر آن بر سیاست خارجی و امنیتی اروپا در قبال ج.ا.ایران [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 87-108]
 • قربانی، سعید بررسی مقایسه‌ای جایگاه سیاسی فقیه در دولت مطالعه‌ موردی:اندیشه‌ امام خمینی(ره) و علامه نائینی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 137-161]
 • قربانی لاچوانی، مجید مقابله با فساد اقتصادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی جایگاه اجرای حق وثیقه) [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 41-60]
 • قرشی، سید مهدی بررسی نقش قوه قضائیه در حفظ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران در چارچوب رویکرد حکمرانی خوب [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 27-46]
 • قریشی، سیدمهدی مقایسه ابعاد فقهی عملیات استشهادی در نیروهای محور مقاومت با عملیات انتحاری تکفیری‌ها [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 175-192]
 • قلمکاری، آرمین تحلیل رابطه سیاست خارجی وتوسعه اقتصادی: مقایسه دولت‌های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی(1376-1396) [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 72-47]
 • قنبری مرداس، ابراهیم مطالعه‏ تطبیقی تنش‌زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه‌ی موردی ‌گفتمان‌های خاتمی و روحانی) [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 111-130]
 • قهرمانی، رضا تحولات اجتماعی و سقوط حکومت‏های پاتریمونیال: مطالعه‏ موردی خلافت اموی و سلطنت پهلوی دوم [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 317-336]
 • قهرمانی، زیبا بررسی تطبیقی نقش تغییرات ساختاری در شکل‌گیری تشکل های زنان در دوره پهلوی‌ها و جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 251-270]
 • قهرمانی، معصومه استراتژی سیاسی ـ امنیتی ایران در خلیج فارس (2020ـ2018) [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 3-24]
 • قیصری، نوراله سیاست دفاعی نظام جمهوری اسلامی ایران: بررسی اسناد کلان [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 57-74]

ک

 • کابلی، ساسان تحلیل رابطه دین و دولت در اندیشه اسلام تمدنی و اندیشه اجتماعی فتح الله گولن و نصر [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 283-298]
 • کاظمی، فروغ بررسی رابطه میان ساختارهای گفتمان مدار ایدئولوژیک و اقتصاد مقاومتی در متون مطبوعاتی از منظر تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 163-184]
 • کامگاری، منصور سیاست و حکومت سعادت گرا در اندیشه فارابی و آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 47-66]
 • کاوه پیشقدم، محمدکاظم گفتمان ناسیونالیستی ایل قشقایی از مشروطه تا انقلاب اسلامی [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 161-180]
 • کاویانی، رضا بررسی موانع سیاسی تحقق ظرفیت‌های ژئواکونومیک سواحل مکران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 139-162]
 • کتابی، محمود نقش مؤلفه‌های مختلف در جهت‌گیری فرهنگ سیاسی نخبگان پهلوی دوم [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 75-94]
 • کتابی، محمود تأثیر شیوه تربیتی استبدادی در خانواده ایرانی بر فرهنگ سیاسی در دوره پهلوی دوم [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 45-64]
 • کتابی، محمود بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و قدرت نرم ایران [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 85-106]
 • کجباف، علی‌اکبر فراز و فرود فازسیاسی سازمان مجاهدین خلق در مشهد(1357-1360) [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 41-68]
 • کراری، مرجان تحقق مردم‌سالاری دینی از رهگذر اقتصاد مردم‌محور در ایران مطالعه موردی: شناسایی مشکلات بخش تعاون استان اصفهان [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 23-42]
 • کردبچه حسین آباد، مهدی بررسی مسئولیت شورای امنیت در قبال شناسایی متجاوز جنگی؛ مطالعه موردی جنگ عراق علیه ایران [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 143-160]
 • کردلویی، حمیدرضا بررسی روند خصوصی سازی شرکت‌های دولتی پس از انقلاب اسلامی بمنظور ارایه الگوی بهینه با رویکرد اختیار معامله حقیقی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 349-368]
 • کرمی، علی خودیاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی گروه‌های مقاومت اسلامی در خاورمیانه [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 45-64]
 • کریمی، جمشید عدالت توزیعی در حقوق مدنی ایران [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 27-46]
 • کریمی، علی ریشه‌های شکل‌گیری دولت پریبندال در ایران در دوره پهلوی دوم [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 27-48]
 • کریمی، فتاح مبانی و شیوه‌های ارزیابی خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد و پیامدهای اجتماعی آن پس از انقلاب اسلامی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 45-64]
 • کریمی اره کمری، مسعود اصلاح حقوقی نظام مالی خانواده؛ گامی برای شکل‌گیری سبک زندگی مطلوب در جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 67-84]
 • کریمی اعتماد، فاطمه سنجش نگرش اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ زنجان نسبت به اقتصاد مقاومتی و عوامل مرتبط با آن [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 19-38]
 • کریمی بیرانوند، مسعود نقش معنویت گرایی دینی بر سبک زندگی سیاسی در انقلاب اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 44-25]
 • کریمی فرد، حسین بررسی تطبیقی عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی در تحقق حکمرانی خوب [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 287-308]
 • کشاورز شکری، عباس تحلیل گفتمانی؛ روشی برای تحلیل بازتاب انقلاب‌ها [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 47-66]
 • کشتی ارای، نرگس طراحی برنامه درسی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، با تمرکز به دو مؤلفه، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و اصلاح الگوی مصرف [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 107-126]
 • کشیشیان، گارینه علل و ویژگی‌های مهاجرت اتباع افغانستان به ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 65-86]
 • کشیشیان سیرکی، گارینه طراحی الگوی توسعه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر نقش زبان و ادبیات فارسی [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 3-26]
 • کشیشیان سیرکی، گارینه تبیین عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان در ایران و چالش‌های پیش رو [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 63-84]
 • کلانتر مهرجردی، علیرضا گفتمان‌هویت‌ملی‌اسلام‌گرایی‌در‌عصرپهلوی‌دوم‌و‌جمهوری‌اسلامی (بررسی اندیشه شهید مرتضی مطهری و آیت‌الله سید علی خامنه‌ای) [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 89-112]
 • کلانتر مهرجردی، علیرضا گفتمان‌های فکری سیاسی و مسأله هویت ملی قبل از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 71-96]
 • کلانتری، مهدی طراحی الگوی ساختاری فرهنگ مدیریت جهادی در بنگاه‌های اقتصادی دولتی [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 65-84]
 • کلبادی نژاد، زهرا قلمرو اختیارات فقیه بر مبنای قاعده نفی عسر و حرج در جامعه اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 321-339]
 • کلبادی نژاد، زهرا قلمرو دخالت فقیه بر مبنای قاعده نفی عسر و حرج در جامعه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلهر، محمد الگوی قدرت دوگانه سلطان – فقیه؛ از تکوین تا مشروطیت [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 85-102]
 • کمالی، یحیی مطالعات جناحی در نظام جمهوری اسلامی ایران: یک مرور نظام‌مند [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 27-52]
 • کمالی، یحیی پیامدهای استانی شدن حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی ایران (با استفاده ازنظریه داده بنیاد) [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 39-64]
 • کهساری، رضا پیامدهای اجتماعی حرمت ربا در اقتصاد مقاومتی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 331-348]
 • کوپا، فاطمه بررسی نظام‌سازی سیاسی در خلافت اسلامی(بررسی نقش دبیران) و نظام‌سازی در جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 41-60]
 • کیاپاشا، عبدالعلی نقش هوّیت در توسعه روابط ج.ا.ایران با منطقه آسیای میانه براساس رهیافت سازه انگاری [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 83-102]
 • کیانی، امران بررسی نقش و کارکرد نمادهای مناسکی در همبستگی ملی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 51-70]
 • کیانی، ولی اله تأثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی ایران در بازه زمانی (خرداد 1376 تا تیر 1384) [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 67-86]
 • کیانی ده کیان، هوشنگ جهانی شدن ارتباطات و تأثیر آن بر تقویت هویت قوم لُر و هویت ایرانی-اسلامی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 171-192]
 • کیایی، عبدالله مبانی و شیوه‌های ارزیابی خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد و پیامدهای اجتماعی آن پس از انقلاب اسلامی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 45-64]
 • کیوان حسینی، اصغر بررسی دولت نرم و توسعه نیافتگی ایران عصر ناصری در پرتو نظریه میردال [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 285-302]
 • کیوانی فر، مژگان سازوکارهای تفسیر قوانین عادی توسط دیوان عدالت اداری پس از انقلاب اسلامی و نسبت آن با اصل عدالت‏خواهی [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 47-66]

گ

 • گرجی، علی اکبر بررسی تطبیقی جایگاه ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی دﻳﻨﻰ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮشت خود در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان و اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠلی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 207-222]
 • گرجی، مصطفی بررسی نظام‌سازی سیاسی در خلافت اسلامی(بررسی نقش دبیران) و نظام‌سازی در جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 41-60]
 • گلجان، مهدی بررسی تطبیقی نقش تغییرات ساختاری در شکل‌گیری تشکل های زنان در دوره پهلوی‌ها و جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 251-270]
 • گلشنی، علیرضا رابطه میان اقتصاد دولتی و سیکل تجاری- سیاسی؛ مورد مطالعه ایران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 79-100]
 • گلشنی، علیرضا سیکل تجاری- سیاسی: مورد مطالعه دولت‌های سید محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 87-112]
 • گلشنی، علیرضا آسیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای اصلاح آسیب‌های آن [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 107-136]
 • گلشنی، علیرضا بررسی رابطه انتخابات با قدرت نرم، امنیت نرم و ناامنی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 3-26]
 • گلشنی، علیرضا نسبت سنّت و مدرنیسم و بازتاب آن در عرصه سیاست و حکومت از منظر سید حسین نصر [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 233-250]
 • گلشنی، علیرضا سیاست و حکومت سعادت گرا در اندیشه فارابی و آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 47-66]
 • گلکار، محمد نقش رسانه‌های اجتماعی در انقلاب ایران و مصر [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 131-148]
 • گنج خانلو، محمد مقابله با فساد اقتصادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی جایگاه اجرای حق وثیقه) [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 41-60]
 • گودرزی، مهناز پوپولیسم اروپایی و تاثیر آن بر سیاست خارجی و امنیتی اروپا در قبال ج.ا.ایران [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 87-108]
 • گودرزی، مهناز حقوق بشر و رابطه آن با حاکمیت در نظام اسلامی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 311-330]
 • گودرزی، مهناز تاثیر تحریم‌های آمریکا بر جهت گیری دیپلماسی اقتصادی ایران به سمت شرق در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی(مطالعه موردی روسیه) [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 103-124]
 • گوهریان، حمیدرضا جهان‌شمولی حقوق بشر و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 169-190]
 • گیلانی فر، قاسم سازوکارهای نظارتی در حکومت اسلامی با تاکید بر دیدگاه‌های امام خمینی(ره) و رهبری [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 329-346]

ل

 • لطفی نسب، ایمان نقش بازار سنتی در انتخابات ریاست جمهوری ایران 1358-1376 (مطالعه موردی هیات های موتلفه اسلامی) [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 117-138]
 • لعل علیزاده، محمد مقایسه مواضع امام خمینی (ره) نسبت به مسئولان و کارگزاران سیاسی دوره پهلوی و جمهوری اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 217-236]
 • لعل علیزاده، محمد بررسی مقایسه‌ای مشارکت سیاسی مردم شهر کاشمر در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 223-244]
 • لقمان زاده، جواد رویکردی جامعه شناختی به درهم تنیدگی مذهب و خشونت: مطالعه موردی داعش [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 73-90]

م

 • ماندگار، مصطفی موانع و چالش‌های تولید علم و اختراع در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 265-284]
 • مباشرامینی، زهرا نقش گرایش‌های مذهبی حاکمان در توسعه موقوفات از قرن هفتم تا دوره انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 209-228]
 • متقی، ابراهیم واکاوی اندیشه مقاومت جمهوری‌اسلامی ایران در برابر ایالات‌متحدۀ آمریکا [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 22-3]
 • متقی، ابراهیم بررسی مولفه‌های آزادی و عدالت در اهداف برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه در ایران 1394-1368 [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 123-142]
 • متقی، سمیرا اقتصاد سیاسی بین‌الملل از سرمایه‌داری و کمونیسم تا انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 59-76]
 • متقی، سمیرا تبیین کارایی تحریم‌های اقتصادی وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر اقتصاد سیاسی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 89-106]
 • مجیدی، حسن تبیین نسبت اخلاق و سیاست در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 99-122]
 • مجیدی، حسن آسیب‌شناسی ‌روشنفکری در ایران از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 3-24]
 • محبی هره دشت، بهنام مقابله با تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران باابزار هشدار به موقع درماندگی بانک ها [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 143-164]
 • محسنی، علی جایگاه جامعه مدنی و کنشگران غیر دولتی در سیاستگذاری عمومی ایران (مطالعه موردی دولت های هفتم و هشتم) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 139-156]
 • محسنی ثانی، مصطفی مبارزه با مفاسد اداری در نظام معاملات شهرداری در حقوق ایران بر مبنای اصول حکمرانی خوب شهری [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 3-22]
 • محسنی راد، عبدالحمید بررسی و تحلیل حقوق قومیت‌های ایران براساس حقوق اساسی ج.ا. ایران و اسناد بین‌الملل [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 103-120]
 • محسنی مشتقین، علی نقش فضای مجازی در توسعه سیاسی در ایران براساس نظریه کنش ارتباطی هابرماس [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 63-82]
 • محقق نیا، حامد بررسی تاثیر تحولات نفت بر توسعه نیافتگی سیاسی در ایران عصر پهلوی دوم، بر اساس رهیافت نهادگرایی جدید [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 245-264]
 • محقق نیا، حامد بررسی متغیرهای تعیین‏ کننده در نقش‏آفرینی نخبگان سیاسی بختیاری از مشروطیت تا انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 263-286]
 • محقق نیا، حامد بررسی تطبیقی نقش و جایگاه زنان در اندیشه و نهضت امام خمینی و امام موسی صدر [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 345-365]
 • محمد جعفری هرندی، محمد جایگاه اجتهاد در تحول و دگرگونی حکومت‌داری در ایران معاصر [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 357-374]
 • محمد نژاد، ناصر بررسی تطبیقی عقلانیت سیاسی از دیدگاه آیت‌الله مطهری و آخوندزاده [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 85-112]
 • محمدی، احسانه هویت، قدرت، امنیت؛ جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 25-42]
 • محمدی، اصغر بررسی تأثیر طایفه گرایی بر الگوی انتخابات مجلس هشتم تا دهم شورای اسلامی: (مطالعه موردی شهرستان نورآباد) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 205-224]
 • محمدی، خدیجه ماهیت و ارکان دولت اسلامی در دیدگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 61-88]
 • محمدی، سمیرا واکاوی دو انقلاب ایران و مصر در چشم‌اندازی مقایسه‌ای [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 53-72]
 • محمدی، شهرام رویکرد اجتماعی مقابله با جرم در نظام حقوقی و قضایی ایران [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 165-184]
 • محمدی، محمدکریم واکاوی گفتمان تکفیری- سلفی گری در جهان اسلام [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 128-105]
 • محمدی، مهوش اجتهاد و تحولات سیاسی-اجتماعی با تأکید بر نظریه بسیج اجتماعی؛ مطالعه موردی دوره آیت‌الله بهبهانی تا امام خمینی (ره) [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 303-322]
 • محمدی، مهوش جایگاه اجتهاد در تحول و دگرگونی حکومت‌داری در ایران معاصر [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 357-374]
 • محمدی، یدالله علل و ویژگی‌های مهاجرت اتباع افغانستان به ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 65-86]
 • محمدی کاکرودی، نسیم بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه انتخابات استان گیلان [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 279-304]
 • محمودی، اصغر مقابله با فساد اقتصادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی جایگاه اجرای حق وثیقه) [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 41-60]
 • محمودی، فیروز رابطۀ روحانیت با حکومت در عصر پهلوی: از گفتمان سنت‌گرا و محافظه‌کار تا گفتمان اسلام سیاسیِ انقلابی [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 229-256]
 • محمودی، مرتضی آینده پژوهی مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 121-138]
 • محمودی، مرتضی نهضت آزادی در ایران پساانقلابی: تعارض منظومه‌های معنایی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 197-216]
 • محمودی، مرتضی بررسی تطبیقی عقلانیت سیاسی از دیدگاه آیت‌الله مطهری و آخوندزاده [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 85-112]
 • محمودی، مرتضی بررسی شاخص‌های حکمرانی مطلوب (حاکمیت قانون و پاسخگویی) در ایران طی سالهای 2005-2021 [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 61-84]
 • محمودیان، حمید ضرورت تغییر در سبک زندگی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده‌سازی مدیریت جهادی در جامعه اسلامی [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 3-26]
 • محمودی رجا، سیدزکریا تجزیه‌وتحلیل جایگاه اقتصاد مقاومتی در تحقق گفتمان الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و چشم‌انداز افق 1404 [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 89-110]
 • مخدومی، امیرطاها سواد رسانه‌ای اسلامی؛ الگویی برای بازنمایی رسانه‌های گروهی در آسیب‌شناسی نهاد خانواده از منظر گفتمان انقلاب اسلامی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 43-60]
 • مخدومی، امیرطاها بررسی گرایش‌های فقهی- سیاسی در شکل‌گیری قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 89-110]
 • مددی، نهاله بررسی شاخص‌های حکمرانی مطلوب (حاکمیت قانون و پاسخگویی) در ایران طی سالهای 2005-2021 [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 61-84]
 • مدنی، سید مصطفی تأثیر سیاست خارجی چین بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 247-262]
 • مدیر شانه‌چی، محسن درآمدی بر قانون‌گرایی و آزادی‌خواهی در گفتمان مشروطیت ایران [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 27-46]
 • مرادخانی، حمید بررسی جایگاه قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران براساس الگوی سوات(SWOT) [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 3-26]
 • مرادی، حسین نقش راهبردی کنگره در تعیین سیاست‌های امریکا در قبال ایران در دوران اوباما [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 83-102]
 • مرادی، علیرضا بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیت محمدرضا پهلوی و وابستگی در سیاست خارجی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 153-172]
 • مرادی، مریم بررسی نقش دولت الکترونیک در سرعت عمل به کارهای حقوقی مردم و داوری‌ها در ایران [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 257-277]
 • مرادی، مریم بررسی مسئولیت شورای امنیت در قبال شناسایی متجاوز جنگی؛ مطالعه موردی جنگ عراق علیه ایران [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 143-160]
 • مرادی، معصومه گفتمان‌های حقوق زنان پس از انقلاب اسلامی با تاکید بر شهادت زنان [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 25-44]
 • مرادی خلج، محمد مهدی بررسی ریشه های وقوع انقلاب اسلامی: آمریکایی شدن سیاست خارجی شاه (سیاست دوپایه نیکسون) [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 215-232]
 • مرتضوی اصل، سید خدایار امکان سنجی بهینه‌سازی مصرف سوخت‌های فسیلی در ایران با رویکرد سرمایه اجتماعی [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 71-88]
 • مرتضوی اصل، سید خدایار بررسی تحلیلی - انتقادی در رویکرد و نحوه‌ کنش‌ورزی آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی در باب تحزب و مردم‌سالاری [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 87-106]
 • مرتضوی‌شریف، علی الگوی تصمیم‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه‌های آیت الله خامنه‌ای [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 113-130]
 • مرشدی زاد، علی بررسی مقایسه‌ای جایگاه سیاسی فقیه در دولت مطالعه‌ موردی:اندیشه‌ امام خمینی(ره) و علامه نائینی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 137-161]
 • مرشدی زاد، علی واکاوی دو انقلاب ایران و مصر در چشم‌اندازی مقایسه‌ای [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 53-72]
 • مروتی، حمیدرضا مطالعۀ تطبیقی گفتمان‌های نظام حقوقی زن در ج.ا.ایران و سوئد [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 265-284]
 • مسعود، زهرا آینده‌پژوهی جامعه مدنی درجمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحلیل ماتریس SWOT [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 23-42]
 • مسعود، غلامحسین بررسی تطبیقی چالش‌های پیش روی کاربست نظریه تفکیک قوا در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ج.ا.ایران [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 175-194]
 • مسعود، غلامحسین انتخاب کارگزاران، تجلی نظریه سیاسی اسلام در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نظریه ولایت فقیه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 27-46]
 • مسعود، غلامحسین دیدگاه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعیین کارگزاران سیاسی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 27-44]
 • مسعودنیا، حسین از ائتلاف اقتصادی تا انشعاب سیاسی: تحلیلی از رابطه سیاست و اقتصاد در دهه دوم انقلاب [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 3-20]
 • مسعودنیا، حسین بررسی نسبت پیشرفت علمی در جمهوری اسلامی با علم و تکنولوژی غربی در اندیشه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 27-50]
 • مسعودنیا، حسین راهکارهای دفاع نرم در جنگ رسانه‌ای از منظر مقام معظم رهبری [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 3-24]
 • مسعودی، حیدرعلی سازه مفهومیِ «غرب» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1357-1368) [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 61-78]
 • مسعودی نیا، محمد بررسی هزینه‌های تبلیغات انتخابات در نظام انتخاباتی ج.ا.ایران از منظر شهروندان؛ مطالعه موردی دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 121-138]
 • مطلبی، مسعود بررسی رابطه دولت و طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی 1376 تا 1384) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 79-100]
 • مطلبی، مسعود علل و ویژگی‌های مهاجرت اتباع افغانستان به ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 65-86]
 • مطلبی، مسعود رابطۀ دولت و طبقۀ متوسط جدید در ایران پس از انقلاب اسلامی(1392-1384) [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 135-152]
 • مطلبی، مسعود بررسی موانع سیاسی تحقق ظرفیت‌های ژئواکونومیک سواحل مکران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 139-162]
 • مطلبی، مسعود بررسی نقش مولفه های حکمرانی در رشد اقتصادی در ایران: ثبات سیاسی و کنترل فساد در دولت‌های نهم و یازدهم [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 223-246]
 • مطهری نژاد، سید مجید بازاندیشی سیاستی در نظریات و الگوهای آینده‌نگر، مناسب چشم‌انداز تمدنی انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 133-154]
 • مظاهری، حسن بررسی کتاب‌های درسی به‌منظور ارائه راهبرد برای نهادینه کردن ارزش‌های انقلاب اسلامی در دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 67-88]
 • معصومی، مهتاب بررسی امنیت شغلی کارگران از منظرحقوقی و اجتماعی در پرتو دستاوردهای انقلاب اسلامی با تاکید بر قانون کار [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 105-120]
 • مفتخری، حسین بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیت محمدرضا پهلوی و وابستگی در سیاست خارجی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 153-172]
 • مقتدایی، عباس تحقق مردم‌سالاری دینی از رهگذر اقتصاد مردم‌محور در ایران مطالعه موردی: شناسایی مشکلات بخش تعاون استان اصفهان [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 23-42]
 • مقتدر، یونس بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و قدرت نرم ایران [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 85-106]
 • مقدم فرد، محمد بررسی تطبیقی شیوه‌های تأمین مالی احزاب سیاسی در ایران و آمریکا [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 139-161]
 • مقیمی، جواد علل انفعال نخبگان سیاسی در دوره پهلوی و تأثیر آن بر بحران کارآمدی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 271-290]
 • ملائکه، سید حسن نقد پسااستعماری اندیشۀ جلال آل‌احمد (گفتمان بومی‌گرایی و مفهوم غرب و فرودستی) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 59-78]
 • ملک پور، حمید بررسی رابطه دولت و طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی 1376 تا 1384) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 79-100]
 • ملک پور، حمید رابطۀ دولت و طبقۀ متوسط جدید در ایران پس از انقلاب اسلامی(1392-1384) [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 135-152]
 • ملکوتیان، مصطفی چالش‌های سیاسی جریان‌های تکفیری علیه انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آن [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 65-82]
 • ملکی طولابی، بختیار سیاستگذاری دولت در حوزه تامین اجتماعی در ایران پس از انقلاب براساس مدل جزئی-تدریجی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 257-278]
 • منتظر، مهدی جایگاه عدالت در حقوق مدنی ایران( مطالعه موردی جبران خسارت) [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 291-310]
 • منتظر القائم، اصغر بررسی تحلیل زمینه‌ها و عوامل تقابل بازاریان با حکومت پهلوی دوم، بر اساس «مدل بسیج» چارلز تیلی(1340-1357) [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 103-120]
 • منتظر القائم، اصغر تحلیل زمینه ها و عوامل تقابل بازاریان با حکومت پهلوی دوم، بر اساس «مدل بسیج» چارلز تیلی(1357-1340) [(مقالات آماده انتشار)]
 • منتظمی، رویا آینده پژوهی مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 121-138]
 • منتظمی، رویا گفتمان های حقوق زنان در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 303-320]
 • منجزی، کیومرث رویکرد اجتماعی مقابله با جرم در نظام حقوقی و قضایی ایران [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 165-184]
 • منصورزاده، محمد باقر بررسی مقایسه‌ای مفهوم عدالت در اندیشه ایرانشهری و انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 83-102]
 • منصوری، سعید مطالعۀ تطبیقی گفتمان‌های نظام حقوقی زن در ج.ا.ایران و سوئد [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 265-284]
 • منصوری، سعید مواجهه فقهی با مسئله بانکداری در بستر دولت مدرن در ایران [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 125-142]
 • منصوری، سعید اختیارات حکومت اسلامی در تنظیم گری معاملاتِ سرمایه‌ای [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 121-138]
 • مهجور، حمید الگوی تربیت سیاسی از دیدگاه شهید مطهری(ره) [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 77-98]
 • مهدوی، محمدهادی جایگاه مصلحت در اندیشه سیاسی رهبران جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 369-389]
 • مهدویان، محبوب تحولات اجتماعی و سقوط حکومت‏های پاتریمونیال: مطالعه‏ موردی خلافت اموی و سلطنت پهلوی دوم [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 317-336]
 • مهدی پور، نجف بررسی متغیرهای تعیین‏ کننده در نقش‏آفرینی نخبگان سیاسی بختیاری از مشروطیت تا انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 263-286]
 • مهرپور، حسین جایگاه مسئولیت مدنی در بازدارندگی اقتصادی در ج. ا.ایران [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 85-102]
 • مهری، کریم نظریه‌ای درخصوص انقلاب اسلامی براساس بیانات مقام معظم رهبری [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 47-70]
 • مهکوئی، حجت بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه انتخابات استان گیلان [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 279-304]
 • موحدیان، میلاد گستره ولایت فقها در اندیشه و عمل سیاسی محقق کرکی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 94-73]
 • موسوی، سیده راضیه بررسی تطبیقی نقش و جایگاه زنان در اندیشه و نهضت امام خمینی و امام موسی صدر [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 345-365]
 • موسوی اصفهانی، زینب سادات سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در صنعت نفت پس از انقلاب با تأکید بر چالش‌های مالی و حقوقی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 161-180]
 • موسوی امجد، سید حسن جایگاه اقتصاد مقاومتی در حکمرانی مطلوب اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 45-66]
 • موسی زاده، رضا اختیارات حکومت اسلامی در تنظیم گری معاملاتِ سرمایه‌ای [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 121-138]
 • مولایی، الهه عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در راستای اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 121-144]
 • مومنی، عابدین جایگاه مصلحت در تصمیم گیری شورای نگهبان قانون اساسی ج.ا. ایران [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 131-150]
 • میراحمدی، منصور بررسی مقایسه‌ای اصول فکری تشیع (با تمرکز بر امام خمینی ره) و نوسلفی گری (با تمرکز بر داعش) [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 39-56]
 • میر ترابی، سعید تاثیر درآمدهای نفت بر روند دولت سازی در دوره پهلوی اول [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 116-95]
 • میرترابی، سعید جایگاه حکمرانی خوب در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی‌ایران و اندیشه امام خمینی (ره) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 111-130]
 • میرترابی، سعید ضعف اجماع نخبگان و پیامدهای آن برچرخه سیاست گذاری توسعه در ایران (برنامه‌های اول،دوم و سوم توسعه ج.ا. ایران) [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 113-134]
 • میرزایی، علی پدرام بررسی نظام‌سازی سیاسی در خلافت اسلامی(بررسی نقش دبیران) و نظام‌سازی در جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 41-60]
 • میرزایی، محمد جایگاه و نقش عدالت اجتماعی در نظام قضایی اسلام و سیاست جنایی جمهوری اسلامی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 245-264]
 • میرعباسی، سیدباقر بررسی مسئولیت شورای امنیت در قبال شناسایی متجاوز جنگی؛ مطالعه موردی جنگ عراق علیه ایران [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 143-160]
 • میهمی، مهدی جایگاه مسئولیت مدنی در بازدارندگی اقتصادی در ج. ا.ایران [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 85-102]

ن

 • ناجی زواره، مرتضی جایگاه اقرار در جرایم سیاسی؛ با تمرکز بر ادله الکترونیکی و فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 61-80]
 • نادرپور، بابک بازنمایی امنیت اجتماعی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 49-70]
 • نادری، مهدی ماهیت و ارکان دولت اسلامی در دیدگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 61-88]
 • نادری، مهدی استعاره جاهلیت نوین و نقد تمدن غرب در دیدگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 3-22]
 • نادری باب اناری، مهدی ابعاد نظری و عملی تکلیف‌گرایی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 95-116]
 • نادری زرنه، سهیلا جایگاه آزادی در اندیشه‌ سیاسی آیزایا برلین و آیت‌الله نائینی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 339-356]
 • ناصرخاکی، حسن تحلیل گفتمانی؛ روشی برای تحلیل بازتاب انقلاب‌ها [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 47-66]
 • نامدار، علی جایگاه گروه‌های ذینفع گردشگری در اسناد بالادستی ج. ا. ایران [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 147-168]
 • نباوند، بهروز کاربرد حسابرسی مدیریت در آسیب‌شناسی تحقق سند چشم‌انداز 1404 [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 49-70]
 • نبوی، سید عبدالامیر تبیین عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان در ایران و چالش‌های پیش رو [دوره 16، شماره 61، 1401، صفحه 63-84]
 • نجابتخواه، مجتبی بررسی تطبیقی جایگاه ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی دﻳﻨﻰ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮشت خود در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان و اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠلی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 207-222]
 • نجات‌پور، مجید ارزیابی نظریه ژئوپلیتیک شیعه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 21-40]
 • نجاتپور، مجید توسعه از دیدگاه جریان اسلامگرای شریعتمدار پس از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 133-155]
 • نجاتپور، مجید استراتژی سیاسی ـ امنیتی ایران در خلیج فارس (2020ـ2018) [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 3-24]
 • نجاری، فریده نهضت آزادی در ایران پساانقلابی: تعارض منظومه‌های معنایی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 197-216]
 • نجفی، داود از ائتلاف اقتصادی تا انشعاب سیاسی: تحلیلی از رابطه سیاست و اقتصاد در دهه دوم انقلاب [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 3-20]
 • نژادهاشمی، سید مهدی مبانی فقهی-کلامی رهبری امام‌خمینی(ره) در انقلاب اسلامی با نگاهی به مقاصدالشریعه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 223-242]
 • نساج، حمید تأثیر سیاست‌های حزبی جمهوری اسلامی ایران بر حیات احزاب سیاسی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 46-23]
 • نصراللهی کاسمانی، اکبر تأثیر اصل بی‌طرفی بر شکل‌گیری رسانه مطلوب انقلاب اسلامی با بررسی دیدگاه متخصصان رسانه و روزنامه‌نگاران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 257-282]
 • نصیری، سوناز رویکرد جمهوری اسلامی‌ایران به توانمندسازی زنان در حوزه‌های توسعه پایدار تحت تاثیر سازمان‌های بین المللی (مطالعه موردی یونسکو) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 71-86]
 • نصیری، عباس مواجهه فقهی با مسئله بانکداری در بستر دولت مدرن در ایران [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 125-142]
 • نوائی، فرهاد تأثیر شیوه تربیتی استبدادی در خانواده ایرانی بر فرهنگ سیاسی در دوره پهلوی دوم [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 45-64]
 • نوایی، فرهاد نقش مؤلفه‌های مختلف در جهت‌گیری فرهنگ سیاسی نخبگان پهلوی دوم [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 75-94]
 • نودهی، کبری فراز و فرود فازسیاسی سازمان مجاهدین خلق در مشهد(1357-1360) [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 41-68]
 • نورائی، مرتضی فراز و فرود فازسیاسی سازمان مجاهدین خلق در مشهد(1357-1360) [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 41-68]
 • نور اشرف الدین، سیدولی سازوکارهای مبارزه با جرایم تروریستی در حقوق ایران با تأکید بر امنیت ملی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 243-256]
 • نورایی، افشین بررسی تطبیقی رویکردهای پیشگیرانه از فساد در قوانین ایران و سوئد [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 151-174]
 • نوربخش، بهمن جایگاه حکمرانی خوب در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی‌ایران و اندیشه امام خمینی (ره) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 111-130]
 • نوربخش، بهمن ضعف اجماع نخبگان و پیامدهای آن برچرخه سیاست گذاری توسعه در ایران (برنامه‌های اول،دوم و سوم توسعه ج.ا. ایران) [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 113-134]
 • نورمحمدی، ریحانه بررسی عملکرد چهاردهۀ جمهوری اسلامی ایران در تحقق امر حقوق شهروندی ؛ موانع و چالش ها [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 3-28]
 • نوروزی، رحمت اله طراحی الگوی توسعه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر نقش زبان و ادبیات فارسی [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 3-26]
 • نوروزی، زهرا اثربخشی آیین‌ها و مناسک بر قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران (با تأکید بر فرهنگ عاشورا) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 23-44]
 • نوری تل زالی، مسعود روند اسلام گرایی در ترکیه و آینده اسلام سیاسی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 25-44]
 • نیاکویی، امیر بررسی ریشه های شکل گیری «سیاست تغییر» اوباما در قبال مسئله هسته ای ایران [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 61-78]
 • نیری، بیژن مطالعه تطبیقی رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی ایرانشهری و حضرت امام خمینی (ره) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 299-318]
 • نیکخواه، رضا مقایسه ابعاد فقهی عملیات استشهادی در نیروهای محور مقاومت با عملیات انتحاری تکفیری‌ها [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 175-192]
 • نیکدار اصل، محمدحسین تحلیل گفتمان انقلاب اسلامی ایران با استفاده از مفهوم دموکراسی کثرت گرای رادیکال لاکلاو و موفه [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 123-140]

و

 • واحدی، رقیه نقش سازمان‌های مردم نهاد در جامعه پذیری سیاسی زنان سرپرست خانواده (با تاکید بر استان آذربایجان شرقی) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 41-58]
 • ودادی، احمد دلایل فرهنگی امتناع مصرف کننده ایرانی از مصرف کالاهای ایرانی و تولید ملی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 151-174]
 • وزیری، مجید آینده فقه و احکام سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)؛ رویکردی آینده‌پژوهی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 191-208]
 • وزیری ستا، حسن سیاست خارجی ایران و عربستان در یمن و تأثیر بازسازی مناسبات این دو کشور بر صلح یمن [دوره 17، شماره 62، 1402، صفحه 169-188]
 • وطن پرست، محمدرضا نیازسنجی مهارت‌های دانش آموختگان آموزش عالی در اندیشه‌های رهبری [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 163-184]
 • وکیلی، هادی فراز و فرود فازسیاسی سازمان مجاهدین خلق در مشهد(1357-1360) [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 41-68]
 • ولوی، سعید حقوق شهروندی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر قاعده احسان [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 3-44]
 • ولیپور، پیمان سیاستگذاری برنامه‌های توسعه در ایران پس از انقلاب و وابستگی شغلی در نظام بانکداری [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 223-242]

ه

 • هادی تبار، اسماعیل تاثیر اندیشه های امام خمینی (ره) بر مجازات های جایگزین در دو دهه اخیر انقلاب اسلامی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 201-222]
 • هادی‌نژاد رزین‌آبادی، سپیده تاثیر اندیشه های امام خمینی (ره) بر مجازات های جایگزین در دو دهه اخیر انقلاب اسلامی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 201-222]
 • هاشمی، سهیلا بررسی نقش دولت الکترونیک در سرعت عمل به کارهای حقوقی مردم و داوری‌ها در ایران [دوره 16، شماره 58، 1401، صفحه 257-277]
 • هاشمی، سید حسین رویکرد جمهوری اسلامی ایران به حقوق و آزادی‌های بنیادین با تأکید بر جرائم علیه امنیت ملی [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 29-44]
 • هاشمیان جزی، محدثه رویکرد جمهوری اسلامی ایران به حقوق و آزادی‌های بنیادین با تأکید بر جرائم علیه امنیت ملی [دوره 16، شماره 60، 1401، صفحه 29-44]
 • هاشمی دولابی، قدسیه سادات سعادت انسان دراندیشه‌های فلسفی و حکومتی صدرالمتألهین و امام خمینی(ره) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 137-162]
 • هاشمی مطهر، سیدمحمد خوانش سیاسی تعزیه در انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 137-157]
 • هراتیان، علی جایگاه عدالت در حقوق مدنی ایران( مطالعه موردی جبران خسارت) [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 291-310]
 • هرسیج، حسین بررسی نسبت پیشرفت علمی در جمهوری اسلامی با علم و تکنولوژی غربی در اندیشه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 27-50]
 • همایون، محمد هادی بازاندیشی سیاستی در نظریات و الگوهای آینده‌نگر، مناسب چشم‌انداز تمدنی انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 133-154]
 • همتی، محبوبه ریشه‌های شکل‌گیری دولت پریبندال در ایران در دوره پهلوی دوم [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 27-48]

ی

 • یاسمی، علی گستره ولایت فقها در اندیشه و عمل سیاسی محقق کرکی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 94-73]
 • یاقوتی، ابراهیم گفتمان‌های حقوق زنان پس از انقلاب اسلامی با تاکید بر شهادت زنان [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 25-44]
 • یاقوتی، ابراهیم آثار و پیامدهای سیاسی دارالاسلام در عرصه مقررات بین‌المللی پس از انقلاب اسلامی [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 257-274]
 • یزدان‌پناه، محمد ارزیابی نظریه ژئوپلیتیک شیعه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 21-40]
 • یزدانی، ابوالفضل طراحی برنامه درسی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، با تمرکز به دو مؤلفه، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و اصلاح الگوی مصرف [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 107-126]
 • یزدانی، عنایت الله تحلیل مبانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو هویت فرهنگی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 23-40]
 • یزدانی، عنایت الله رویکردهای موجود پیرامون آینده تعامل جمهوری اسلامی ایران با اخوان المسلمین و راهبرد آینده [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 43-60]
 • یزدانی زازرانی، محمدرضا جایگاه قانونی شوراهای اسلامی شهر و روستا و نقش آن درحکومت محلی و تمرکززدایی دولت در ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 337-362]
 • یعقوبی، جعفر سنجش نگرش اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ زنجان نسبت به اقتصاد مقاومتی و عوامل مرتبط با آن [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 19-38]
 • یوسفی، بهرام جهانی شدن ارتباطات و تأثیر آن بر تقویت هویت قوم لُر و هویت ایرانی-اسلامی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 171-192]
 • یوسفی، بهرام بررسی مفهوم جامعه مدنی در منظومه فکری دولت اصلاحات ( 1376-1384) بر اساس نظریه موریس باربیه [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 295-316]
 • یوسفی جویباری، محمد استراتژی سیاسی ـ امنیتی ایران در خلیج فارس (2020ـ2018) [دوره 16، شماره 59، 1401، صفحه 3-24]