نمایه نویسندگان

آ

 • آذین، احمد بررسی تأثیر طایفه گرایی بر الگوی انتخابات مجلس هشتم تا دهم شورای اسلامی: (مطالعه موردی شهرستان نورآباد) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 205-224]
 • آذین، احمد بررسی رابطه انتخابات با قدرت نرم، امنیت نرم و ناامنی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 3-26]
 • آرش پور، علیرضا چالش های اعمال سازمان‌های بین‌المللی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 163-182]
 • آقایی بجستانی، مریم حقوق شهروندی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر قاعده احسان [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 3-44]
 • آهنگران، محمد رسول حقوق شهروندی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر قاعده احسان [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 3-44]

ا

 • ابراهیمیان، حجت الله اپیدمی جهانی کرونا و تاثیر آن بر حاکمیت ملی در ایران [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 79-100]
 • ابطحی، سید مصطفی تحلیل روان شناختی ویژگی‌های شخصیتی امام خمینی (ره) بر اساس نظریه بزرگمرد در رویارویی با مسئله فلسطین [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 21-40]
 • ابطحی، سید مصطفی بررسی سیاست‌های فراملی جمهوری اسلامی ایران و امنیت ایران و خاورمیانه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 205-222]
 • احمدنیا، حامد چالش های اعمال سازمان‌های بین‌المللی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 163-182]
 • احمدی، حمید کاهش شکاف جنسیتی در جمهوری اسلامی و تاثیر آن بر جنبش اجتماعی زنان (با تاکید بر دهه‌های دوم و سوم پس از انقلاب) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 129-146]
 • احمدی، محمدصادق احکام حکومتی جلوه‌ای از نظام مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 101-122]
 • ازغندی، علیرضا موانع تحقق اقتدار عقلانی در دوران پهلوی اول [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 103-128]
 • اسکندری، پریا گفتمان های حقوق زنان در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 303-320]
 • اشجع مهدوی، شاهرخ بررسی مولفه‌های آزادی و عدالت در اهداف برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه در ایران 1394-1368 [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 123-142]
 • افراخته، عبدالحمید اثربخشی آیین‌ها و مناسک بر قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران (با تأکید بر فرهنگ عاشورا) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 23-44]
 • اکبرزاده، فریدون بررسی تاثیر تحولات نفت بر توسعه نیافتگی سیاسی در ایران عصر پهلوی دوم، بر اساس رهیافت نهادگرایی جدید [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 245-264]
 • اکبرزاده، فریدون بررسی متغیرهای تعیین‏ کننده در نقش‏آفرینی نخبگان سیاسی بختیاری از مشروطیت تا انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 263-286]
 • اکبرزاده، فریدون بررسی فرایند تحول دولت در ایران معاصر (مطالعۀ موردی دورۀ مشروطه و پهلوی اوّل) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 309-328]
 • الهی منش، حسن نقش فضای مجازی در توسعه سیاسی در ایران براساس نظریه کنش ارتباطی هابرماس [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 63-82]
 • امینی، علی اکبر بررسی مقایسه‌ای مفهوم عدالت در اندیشه ایرانشهری و انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 83-102]
 • امینی، علی اکبر بررسی تطبیقی تاثیر مولفه‌های فرهنگی بر مناسبات قدرت در دوران سلجوقی و جمهوری اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 169-190]
 • امینی، علی اکبر مقایسۀ فضیلت «میانه گزینی» در دو گفتمان ایرانشهری و انقلاب اسلامی (مطالعۀ موردی: فردوسی و شهید مطهری) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 285-302]

ب

 • بخشایشی اردستانی، احمد جایگاه گروه‌های ذینفع گردشگری در اسناد بالادستی ج. ا. ایران [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 147-168]
 • بهرامی نژاد، علی مبانی فقهی-کلامی رهبری امام‌خمینی(ره) در انقلاب اسلامی با نگاهی به مقاصدالشریعه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 223-242]
 • بهمئی، سجاد بررسی تطبیقی عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی در تحقق حکمرانی خوب [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 287-308]

پ

 • پروانه، فریبا تحلیل مضامین ارزش‌های دفاع مقدس و ظلم ستیزی انقلاب اسلامی ایران در کتاب‌های فارسی و مطالعات اجتماعی ابتدایی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 3-22]
 • پریزاد، رضا سیاستگذاری دولت در حوزه تامین اجتماعی در ایران پس از انقلاب براساس مدل جزئی-تدریجی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 257-278]
 • پیشگاه هادیان، حمید سیاست و راهبردهای بهینه در پیشگیری از بحران‌های اجتماعی (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 93-112]

ت

 • تقی پور، سوسن بررسی رابطه میان ساختارهای گفتمان مدار ایدئولوژیک و اقتصاد مقاومتی در متون مطبوعاتی از منظر تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 163-184]
 • توتونچیان، مهری تحلیل مضامین ارزش‌های دفاع مقدس و ظلم ستیزی انقلاب اسلامی ایران در کتاب‌های فارسی و مطالعات اجتماعی ابتدایی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 3-22]
 • توحید فام، محمد بررسی تطبیقی عقلانیت سیاسی از دیدگاه آیت‌الله مطهری و آخوندزاده [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 85-112]
 • توحیدفام، محمد تحلیل روان شناختی ویژگی‌های شخصیتی امام خمینی (ره) بر اساس نظریه بزرگمرد در رویارویی با مسئله فلسطین [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 21-40]
 • توسلی نائینی، منوچهر احکام حکومتی جلوه‌ای از نظام مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 101-122]
 • توسلی نائینی، منوچهر خدمت نیمه‏ وقت و فلسفه حمایت ‏های خاص حقوق بشری برای بانوان در قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 185-204]
 • توکل نیا، پرویز بررسی رابطه انتخابات با قدرت نرم، امنیت نرم و ناامنی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 3-26]

ج

 • جاودانی مقدم، مهدی سیاست و راهبردهای بهینه در پیشگیری از بحران‌های اجتماعی (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 93-112]
 • جرفی، عبدالامیر جایگاه اقتصاد مقاومتی در حکمرانی مطلوب اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 45-66]
 • جعفری، افشین تاثیر رابطه نخبگان سیاسی حاکم و روشنفکران بر توسعه فرهنگ سیاسی پس از انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 225-244]
 • جعفری نژاد، مسعود نقش سنت‌های الهی در تداوم انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 237-256]
 • جعفری هرندی، محمد قلمرو اختیارات فقیه بر مبنای قاعده نفی عسر و حرج در جامعه اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 321-339]
 • جعفری هرندی، محمد سازوکارهای نظارتی در حکومت اسلامی با تاکید بر دیدگاه‌های امام خمینی(ره) و رهبری [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 329-346]
 • جلال پور، شیوا بررسی تطبیقی تاثیر مولفه‌های فرهنگی بر مناسبات قدرت در دوران سلجوقی و جمهوری اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 169-190]
 • جلالی، محمود بررسی علل و ریشه‌های مصادره اموال و دارائی‌های ایران و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 143-162]
 • جلالی، محمود چالش های اعمال سازمان‌های بین‌المللی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 163-182]
 • جوارشکیان، عباس سعادت انسان دراندیشه‌های فلسفی و حکومتی صدرالمتألهین و امام خمینی(ره) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 137-162]

چ

 • چرامی، فروغ بررسی علل و ریشه‌های مصادره اموال و دارائی‌های ایران و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 143-162]

ح

 • حسن زاده، محمدتقی بررسی تطبیقی جایگاه نظارتی مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 183-204]
 • حسین زاده، حسین بررسی تاثیر تحولات نفت بر توسعه نیافتگی سیاسی در ایران عصر پهلوی دوم، بر اساس رهیافت نهادگرایی جدید [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 245-264]
 • حسینی، سید مجتبی بررسی فرایند تحول دولت در ایران معاصر (مطالعۀ موردی دورۀ مشروطه و پهلوی اوّل) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 309-328]
 • حقی، علی سعادت انسان دراندیشه‌های فلسفی و حکومتی صدرالمتألهین و امام خمینی(ره) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 137-162]
 • حیدرپور، ماشاء الله سیاستگذاری دولت در حوزه تامین اجتماعی در ایران پس از انقلاب براساس مدل جزئی-تدریجی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 257-278]

خ

 • خادم پور، رامین خدمت نیمه‏ وقت و فلسفه حمایت ‏های خاص حقوق بشری برای بانوان در قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 185-204]
 • خدادادی، نادر فرهنگ سیاسی سنتی و تابعیت و ناپایداری احزاب عصر مشروطه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 243-262]
 • خسروی باب اناری، ملکتاج نقش سازمان‌های مردم نهاد در جامعه پذیری سیاسی زنان سرپرست خانواده (با تاکید بر استان آذربایجان شرقی) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 41-58]

د

 • دارابپور، رامین مقایسه مواضع امام خمینی (ره) نسبت به مسئولان و کارگزاران سیاسی دوره پهلوی و جمهوری اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 217-236]
 • درویشی، بابک نقش نخبگان بر تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 67-92]

ر

 • رئیسی، لیلا بررسی علل و ریشه‌های مصادره اموال و دارائی‌های ایران و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 143-162]
 • رئیسی، محمد سیاست و راهبردهای بهینه در پیشگیری از بحران‌های اجتماعی (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 93-112]
 • راعی دهقی، مسعود انتخاب کارگزاران، تجلی نظریه سیاسی اسلام در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نظریه ولایت فقیه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 27-46]
 • راهنورد، پرستو بررسی چالش‌های امنیتی و زیست‌محیطی عراق و ایران پس از تهاجم نظامی آمریکا در سال 2003 [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 173-196]
 • رجبی، مجیدرضا بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیت محمدرضا پهلوی و وابستگی در سیاست خارجی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 153-172]
 • رحمان ستایش، محمدکاظم قلمرو اختیارات فقیه بر مبنای قاعده نفی عسر و حرج در جامعه اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 321-339]
 • رحمانی تیرکلایی، حسین تبیین مفاهیم علوی در الگوی قدرت سیاسی از منظرآیت‌الله خامنه‌ای [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 3-20]
 • رشاد، معصومه بررسی مولفه‌های آزادی و عدالت در اهداف برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه در ایران 1394-1368 [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 123-142]
 • رضایی، ناصر جایگاه گروه‌های ذینفع گردشگری در اسناد بالادستی ج. ا. ایران [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 147-168]
 • روشن ضمیر، سعید مقایسۀ فضیلت «میانه گزینی» در دو گفتمان ایرانشهری و انقلاب اسلامی (مطالعۀ موردی: فردوسی و شهید مطهری) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 285-302]

ز

 • زارع، غلامحسین نقش سنت‌های الهی در تداوم انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 237-256]
 • زارع، مریم بررسی تأثیر طایفه گرایی بر الگوی انتخابات مجلس هشتم تا دهم شورای اسلامی: (مطالعه موردی شهرستان نورآباد) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 205-224]
 • زارعی، غفار نقش رسانه های جمعی در ساختن نگرشی نوین از هویت انقلاب اسلامی با تأکید بر آراء آیت الله خامنه ای [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 45-62]
 • زاهدی، نسا گفتمان های حقوق زنان در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 303-320]
 • زرگر، علی اصغر نهضت آزادی در ایران پساانقلابی: تعارض منظومه‌های معنایی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 197-216]
 • زکوی، مهدی بررسی تطبیقی رویکرد ایران(پس از انقلاب اسلامی) و نهادهای بین المللی در قبال بحران های زیست محیطی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 113-136]
 • زمانی امیراباد، خسرو نقد پسااستعماری اندیشۀ جلال آل‌احمد (گفتمان بومی‌گرایی و مفهوم غرب و فرودستی) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 59-78]
 • زمانیان دهکردی، سید سعید بررسی سیاست‌های فراملی جمهوری اسلامی ایران و امنیت ایران و خاورمیانه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 205-222]
 • زیباکلام، صادق کاهش شکاف جنسیتی در جمهوری اسلامی و تاثیر آن بر جنبش اجتماعی زنان (با تاکید بر دهه‌های دوم و سوم پس از انقلاب) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 129-146]
 • زیباکلام، صادق فرهنگ سیاسی سنتی و تابعیت و ناپایداری احزاب عصر مشروطه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 243-262]
 • زین العابدین عموقین، یوسف بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه انتخابات استان گیلان [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 279-304]

س

 • سازمند، بهاره تحلیل روان شناختی ویژگی‌های شخصیتی امام خمینی (ره) بر اساس نظریه بزرگمرد در رویارویی با مسئله فلسطین [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 21-40]
 • ساعی، احمد کاهش شکاف جنسیتی در جمهوری اسلامی و تاثیر آن بر جنبش اجتماعی زنان (با تاکید بر دهه‌های دوم و سوم پس از انقلاب) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 129-146]
 • ساعی، احمد فرهنگ سیاسی سنتی و تابعیت و ناپایداری احزاب عصر مشروطه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 243-262]
 • سپهری، محمد نقش گرایش‌های مذهبی حاکمان در توسعه موقوفات از قرن هفتم تا دوره انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 209-228]
 • سعیدیان، سعید نقش رسانه های جمعی در ساختن نگرشی نوین از هویت انقلاب اسلامی با تأکید بر آراء آیت الله خامنه ای [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 45-62]
 • سلیمانی، عابدین بررسی تطبیقی تاثیر مولفه‌های فرهنگی بر مناسبات قدرت در دوران سلجوقی و جمهوری اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 169-190]

ش

 • شادی گو، شهریار تحلیل مضامین ارزش‌های دفاع مقدس و ظلم ستیزی انقلاب اسلامی ایران در کتاب‌های فارسی و مطالعات اجتماعی ابتدایی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 3-22]
 • شریعتی، حسین موانع تحقق اقتدار عقلانی در دوران پهلوی اول [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 103-128]
 • شریف شاهی، محمد خدمت نیمه‏ وقت و فلسفه حمایت ‏های خاص حقوق بشری برای بانوان در قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 185-204]
 • شفیعی سروستانی، اسماعیل نقش سنت‌های الهی در تداوم انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 237-256]
 • شفیعی فینی، حسین اصلاح حقوقی نظام مالی خانواده؛ گامی برای شکل‌گیری سبک زندگی مطلوب در جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 67-84]
 • شکوری، ژیلا اپیدمی جهانی کرونا و تاثیر آن بر حاکمیت ملی در ایران [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 79-100]
 • شمس، احمد نقش نخبگان بر تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 67-92]
 • شمس، احمد مطالعۀ تطبیقی گفتمان‌های نظام حقوقی زن در ج.ا.ایران و سوئد [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 265-284]
 • شمس ناتری، محمد ابراهیم بررسی تطبیقی رویکرد ایران(پس از انقلاب اسلامی) و نهادهای بین المللی در قبال بحران های زیست محیطی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 113-136]
 • شهابی، روح الله بررسی تطبیقی تاثیر مولفه‌های فرهنگی بر مناسبات قدرت در دوران سلجوقی و جمهوری اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 169-190]
 • شهابی، روح الله بررسی فرایند تحول دولت در ایران معاصر (مطالعۀ موردی دورۀ مشروطه و پهلوی اوّل) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 309-328]

ص

 • صفی خانی، بهاره نقش نخبگان بر تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 67-92]
 • صلاحی، سهراب بررسی چالش‌های امنیتی و زیست‌محیطی عراق و ایران پس از تهاجم نظامی آمریکا در سال 2003 [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 173-196]

ط

 • طاهری، ابوالقاسم موانع تحقق اقتدار عقلانی در دوران پهلوی اول [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 103-128]
 • طاهری، ابوالقاسم بررسی سیاست‌های فراملی جمهوری اسلامی ایران و امنیت ایران و خاورمیانه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 205-222]

ظ

 • ظریفکارفرد، سیدمحسن انتخاب کارگزاران، تجلی نظریه سیاسی اسلام در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نظریه ولایت فقیه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 27-46]

ع

 • عابدی، محجوبه آینده فقه و احکام سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)؛ رویکردی آینده‌پژوهی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 191-208]
 • عامری گلستانی، حامد بررسی تطبیقی عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی در تحقق حکمرانی خوب [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 287-308]
 • عامری گلستانی، حامد بررسی فرایند تحول دولت در ایران معاصر (مطالعۀ موردی دورۀ مشروطه و پهلوی اوّل) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 309-328]
 • عباسی، مهدی تحلیل روان شناختی ویژگی‌های شخصیتی امام خمینی (ره) بر اساس نظریه بزرگمرد در رویارویی با مسئله فلسطین [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 21-40]
 • عبدالخانی، لنا بررسی تاثیر تحولات نفت بر توسعه نیافتگی سیاسی در ایران عصر پهلوی دوم، بر اساس رهیافت نهادگرایی جدید [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 245-264]
 • عبدالخانی، لنا بررسی متغیرهای تعیین‏ کننده در نقش‏آفرینی نخبگان سیاسی بختیاری از مشروطیت تا انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 263-286]
 • عبداللهی، حسین نقش فضای مجازی در توسعه سیاسی در ایران براساس نظریه کنش ارتباطی هابرماس [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 63-82]
 • عدالت جو، تهمینه اپیدمی جهانی کرونا و تاثیر آن بر حاکمیت ملی در ایران [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 79-100]
 • عسگرخانی، ابومحمد بررسی چالش‌های امنیتی و زیست‌محیطی عراق و ایران پس از تهاجم نظامی آمریکا در سال 2003 [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 173-196]
 • علی پور، محمدرضا احکام حکومتی جلوه‌ای از نظام مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 101-122]
 • عودی، ستار نقش گرایش‌های مذهبی حاکمان در توسعه موقوفات از قرن هفتم تا دوره انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 209-228]

غ

 • غلامعلی، علی رویکرد جمهوری اسلامی ایران به آموزش حقوق بشر در پرتو اسناد بین المللی(مطالعه موردی نهاد حقوق بشر سازمان ملل) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 47-66]

ف

 • فریدونی خانیمنی، محمدعلی انتخاب کارگزاران، تجلی نظریه سیاسی اسلام در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نظریه ولایت فقیه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 27-46]
 • فلاح زاده، علی محمد مبارزه با مفاسد اداری در نظام معاملات شهرداری در حقوق ایران بر مبنای اصول حکمرانی خوب شهری [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 3-22]
 • فلاح زاده، علی محمد بررسی تطبیقی جایگاه نظارتی مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 183-204]

ق

 • قاآنی، زهره کاهش شکاف جنسیتی در جمهوری اسلامی و تاثیر آن بر جنبش اجتماعی زنان (با تاکید بر دهه‌های دوم و سوم پس از انقلاب) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 129-146]
 • قاسمی، زهرا تاثیر رابطه نخبگان سیاسی حاکم و روشنفکران بر توسعه فرهنگ سیاسی پس از انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 225-244]

ک

 • کاظمی، فروغ بررسی رابطه میان ساختارهای گفتمان مدار ایدئولوژیک و اقتصاد مقاومتی در متون مطبوعاتی از منظر تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 163-184]
 • کریمی اره کمری، مسعود اصلاح حقوقی نظام مالی خانواده؛ گامی برای شکل‌گیری سبک زندگی مطلوب در جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 67-84]
 • کریمی فرد، حسین بررسی تطبیقی عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی در تحقق حکمرانی خوب [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 287-308]
 • کلبادی نژاد، زهرا قلمرو اختیارات فقیه بر مبنای قاعده نفی عسر و حرج در جامعه اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 321-339]

گ

 • گلشنی، علیرضا بررسی رابطه انتخابات با قدرت نرم، امنیت نرم و ناامنی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 3-26]
 • گیلانی فر، قاسم سازوکارهای نظارتی در حکومت اسلامی با تاکید بر دیدگاه‌های امام خمینی(ره) و رهبری [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 329-346]

ل

 • لعل علیزاده، محمد مقایسه مواضع امام خمینی (ره) نسبت به مسئولان و کارگزاران سیاسی دوره پهلوی و جمهوری اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 217-236]

م

 • مباشرامینی، زهرا نقش گرایش‌های مذهبی حاکمان در توسعه موقوفات از قرن هفتم تا دوره انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 209-228]
 • متقی، ابراهیم بررسی مولفه‌های آزادی و عدالت در اهداف برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه در ایران 1394-1368 [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 123-142]
 • محسنی ثانی، مصطفی مبارزه با مفاسد اداری در نظام معاملات شهرداری در حقوق ایران بر مبنای اصول حکمرانی خوب شهری [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 3-22]
 • محسنی مشتقین، علی نقش فضای مجازی در توسعه سیاسی در ایران براساس نظریه کنش ارتباطی هابرماس [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 63-82]
 • محقق نیا، حامد بررسی تاثیر تحولات نفت بر توسعه نیافتگی سیاسی در ایران عصر پهلوی دوم، بر اساس رهیافت نهادگرایی جدید [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 245-264]
 • محقق نیا، حامد بررسی متغیرهای تعیین‏ کننده در نقش‏آفرینی نخبگان سیاسی بختیاری از مشروطیت تا انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 263-286]
 • محمد نژاد، ناصر بررسی تطبیقی عقلانیت سیاسی از دیدگاه آیت‌الله مطهری و آخوندزاده [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 85-112]
 • محمدی، اصغر بررسی تأثیر طایفه گرایی بر الگوی انتخابات مجلس هشتم تا دهم شورای اسلامی: (مطالعه موردی شهرستان نورآباد) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 205-224]
 • محمدی کاکرودی، نسیم بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه انتخابات استان گیلان [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 279-304]
 • محمودی، مرتضی نهضت آزادی در ایران پساانقلابی: تعارض منظومه‌های معنایی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 197-216]
 • محمودی، مرتضی بررسی تطبیقی عقلانیت سیاسی از دیدگاه آیت‌الله مطهری و آخوندزاده [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 85-112]
 • مرادی، علیرضا بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیت محمدرضا پهلوی و وابستگی در سیاست خارجی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 153-172]
 • مروتی، حمیدرضا مطالعۀ تطبیقی گفتمان‌های نظام حقوقی زن در ج.ا.ایران و سوئد [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 265-284]
 • مسعود، غلامحسین انتخاب کارگزاران، تجلی نظریه سیاسی اسلام در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نظریه ولایت فقیه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 27-46]
 • مطلبی، مسعود رابطۀ دولت و طبقۀ متوسط جدید در ایران پس از انقلاب اسلامی(1392-1384) [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 135-152]
 • مفتخری، حسین بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیت محمدرضا پهلوی و وابستگی در سیاست خارجی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 153-172]
 • ملائکه، سید حسن نقد پسااستعماری اندیشۀ جلال آل‌احمد (گفتمان بومی‌گرایی و مفهوم غرب و فرودستی) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 59-78]
 • ملک پور، حمید رابطۀ دولت و طبقۀ متوسط جدید در ایران پس از انقلاب اسلامی(1392-1384) [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 135-152]
 • ملکی طولابی، بختیار سیاستگذاری دولت در حوزه تامین اجتماعی در ایران پس از انقلاب براساس مدل جزئی-تدریجی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 257-278]
 • منتظمی، رویا گفتمان های حقوق زنان در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 303-320]
 • منصورزاده، محمد باقر بررسی مقایسه‌ای مفهوم عدالت در اندیشه ایرانشهری و انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 83-102]
 • منصوری، سعید مطالعۀ تطبیقی گفتمان‌های نظام حقوقی زن در ج.ا.ایران و سوئد [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 265-284]
 • مهدی پور، نجف بررسی متغیرهای تعیین‏ کننده در نقش‏آفرینی نخبگان سیاسی بختیاری از مشروطیت تا انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 263-286]
 • مهکوئی، حجت بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه انتخابات استان گیلان [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 279-304]
 • موسوی امجد، سید حسن جایگاه اقتصاد مقاومتی در حکمرانی مطلوب اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 45-66]
 • میرترابی، سعید ضعف اجماع نخبگان و پیامدهای آن برچرخه سیاست گذاری توسعه در ایران (برنامه‌های اول،دوم و سوم توسعه ج.ا. ایران) [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 113-134]

ن

 • نامدار، علی جایگاه گروه‌های ذینفع گردشگری در اسناد بالادستی ج. ا. ایران [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 147-168]
 • نجاری، فریده نهضت آزادی در ایران پساانقلابی: تعارض منظومه‌های معنایی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 197-216]
 • نژادهاشمی، سید مهدی مبانی فقهی-کلامی رهبری امام‌خمینی(ره) در انقلاب اسلامی با نگاهی به مقاصدالشریعه [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 223-242]
 • نوربخش، بهمن ضعف اجماع نخبگان و پیامدهای آن برچرخه سیاست گذاری توسعه در ایران (برنامه‌های اول،دوم و سوم توسعه ج.ا. ایران) [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 113-134]
 • نوروزی، زهرا اثربخشی آیین‌ها و مناسک بر قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران (با تأکید بر فرهنگ عاشورا) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 23-44]

و

 • واحدی، رقیه نقش سازمان‌های مردم نهاد در جامعه پذیری سیاسی زنان سرپرست خانواده (با تاکید بر استان آذربایجان شرقی) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 41-58]
 • وزیری، مجید آینده فقه و احکام سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)؛ رویکردی آینده‌پژوهی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 191-208]
 • ولوی، سعید حقوق شهروندی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر قاعده احسان [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 3-44]

ه