نمایه نویسندگان

آ

 • آذین، احمد بررسی رابطه میزان اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی از نظردانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 101-122]
 • آذین، مسعود نقش رسانه‌های اجتماعی در انقلاب ایران و مصر [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 131-148]

ا

 • احمدی طباطبایی، سیدمحمدرضا بررسی تأثیر عملکرد نخبگان سیاسی بر فرآیند پیشرفت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 3-24]
 • اسدی، مهدی بررسی تأثیر عملکرد نخبگان سیاسی بر فرآیند پیشرفت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 3-24]
 • انصاری، احمد تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی(جوانان 35-20 سال) کهگلویه و بویراحمد در دوره اول ریاست جمهوری روحانی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 145-167]

ب

 • بصیری، محمدعلی تحلیل مبانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو هویت فرهنگی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 23-40]

ج

 • جعفری، عرفان نسبت ذهنیت‌های زنانه و اقتدار سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 123-140]
 • جعفری نژاد، مسعود نقش رسانه‌های اجتماعی در انقلاب ایران و مصر [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 131-148]
 • جعفری نژاد، مسعود بررسی رابطه میزان اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی از نظردانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 101-122]

ح

 • حاجیلو، محمد حسین شکنندگی همکاری در فضای هژمونیک و نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 69-88]
 • حاجیلو، محمد حسین بررسی تطبیقی سیاست دولت‌های پس از جنگ تحمیلی در شاخصه‌های خصوصی سازی و ادغام در اقتصاد جهانی (مطالعه موردی دولت‌های خاتمی و احمدی نژاد) [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 97-114]
 • حقی، محمد چالش‌های سیاسی جریان‌های تکفیری علیه انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آن [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 65-82]
 • حمیدی بیناباج، مژگان عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در راستای اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 121-144]

خ

 • خالدی‌پور، یزدان نسبت ذهنیت‌های زنانه و اقتدار سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 123-140]
 • خدادی، حسن عزّت جوئی به مثابه سیاست خارجی؛ چارچوبی تئوریک برای تحلیل سیاست خارجی دولت صفویه [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 43-60]
 • خرمشاد، محمد باقر گفتمان‌هویت‌ملی‌اسلام‌گرایی‌در‌عصرپهلوی‌دوم‌و‌جمهوری‌اسلامی (بررسی اندیشه شهید مرتضی مطهری و آیت‌الله سید علی خامنه‌ای) [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 89-112]
 • خرمشاد، محمد باقر گفتمان‌های فکری سیاسی و مسأله هویت ملی قبل از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 71-96]
 • خسروی، ملک تاج آسیب شناسی سیاستگذاری دولت در بخش تعاون ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 161-181]
 • خواجه سروی، غلامرضا تبیین تحول گفتمانیِ فرهنگ سیاسی: مطالعه موردی فرهنگ سیاسی ایران [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 3-22]

د

 • دهشیار، حسین نقش راهبردی کنگره در تعیین سیاست‌های امریکا در قبال ایران در دوران اوباما [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 83-102]
 • دهقان نژاد، مرتضی بررسی تحلیل زمینه‌ها و عوامل تقابل بازاریان با حکومت پهلوی دوم، بر اساس «مدل بسیج» چارلز تیلی(1340-1357) [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 103-120]
 • دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال الگوی تصمیم‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه‌های آیت الله خامنه‌ای [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 113-130]
 • دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال بررسی کنش گفتاری امنیتی‌کردن «انقلاب اسلامی» توسط روسای جمهور ایالات متحده [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 3-26]
 • دیانت، محسن توسعه از دیدگاه جریان اسلامگرای شریعتمدار پس از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 133-155]

ر

 • رادفر، فیروزه تبیین تحول گفتمانیِ فرهنگ سیاسی: مطالعه موردی فرهنگ سیاسی ایران [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 3-22]
 • رستمی، عادل بررسی تحلیل زمینه‌ها و عوامل تقابل بازاریان با حکومت پهلوی دوم، بر اساس «مدل بسیج» چارلز تیلی(1340-1357) [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 103-120]
 • رستمی، فرزاد نسبت ذهنیت‌های زنانه و اقتدار سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 123-140]
 • رضایی، محمد بررسی رابطه میزان اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی از نظردانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 101-122]
 • رضایی، نیما بررسی کنش گفتاری امنیتی‌کردن «انقلاب اسلامی» توسط روسای جمهور ایالات متحده [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 3-26]
 • رنجبر اردکانی، صمد موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 141-160]
 • رهبر، عباسعلی تأثیر انقلاب اسلامی بر علوم سیاسی در ایران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 3-22]

س

 • ساعی، احمد آینده‌پژوهی جامعه مدنی درجمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحلیل ماتریس SWOT [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 23-42]
 • سلطانی، علیرضا آسیب شناسی سیاستگذاری دولت در بخش تعاون ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 161-181]
 • سلیمانی، مریم عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در راستای اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 121-144]
 • سمیعی اصفهانی، علیرضا بررسی نقش و کارکرد نمادهای مناسکی در همبستگی ملی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 51-70]

ش

 • شفیعی، اسماعیل تأثیر شیوه تربیتی استبدادی در خانواده ایرانی بر فرهنگ سیاسی در دوره پهلوی دوم [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 45-64]
 • شهبازی، عزیزاله رابطه میان اقتصاد دولتی و سیکل تجاری- سیاسی؛ مورد مطالعه ایران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 79-100]

ص

 • صدیقی، مجتبی بررسی نسبت پیشرفت علمی در جمهوری اسلامی با علم و تکنولوژی غربی در اندیشه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 27-50]
 • صفاریان خوزانی، امیررضا تأثیر انقلاب اسلامی بر علوم سیاسی در ایران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 3-22]
 • صولتی، حسین گفتمان‌هویت‌ملی‌اسلام‌گرایی‌در‌عصرپهلوی‌دوم‌و‌جمهوری‌اسلامی (بررسی اندیشه شهید مرتضی مطهری و آیت‌الله سید علی خامنه‌ای) [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 89-112]

ع

 • عسکری، مهدی تبیین معمای امنیتی خاورمیانه و امکان همکاری امنیتی ایران و غرب در مبارزه با گروه‌های سلفی-تکفیری [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 115-132]
 • عطری برزنجه، رحمت الله آسیب شناسی سیاستگذاری دولت در بخش تعاون ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 161-181]
 • عیدی پور، رستم تحلیل مبانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو هویت فرهنگی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 23-40]
 • عیوضی، محمد رحیم آسیب شناسی سیاستگذاری دولت در بخش تعاون ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 161-181]

ف

ک

 • کتابی، محمود تأثیر شیوه تربیتی استبدادی در خانواده ایرانی بر فرهنگ سیاسی در دوره پهلوی دوم [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 45-64]
 • کجباف، علی‌اکبر فراز و فرود فازسیاسی سازمان مجاهدین خلق در مشهد(1357-1360) [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 41-68]
 • کلانتر مهرجردی، علیرضا گفتمان‌هویت‌ملی‌اسلام‌گرایی‌در‌عصرپهلوی‌دوم‌و‌جمهوری‌اسلامی (بررسی اندیشه شهید مرتضی مطهری و آیت‌الله سید علی خامنه‌ای) [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 89-112]
 • کلانتر مهرجردی، علیرضا گفتمان‌های فکری سیاسی و مسأله هویت ملی قبل از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 71-96]
 • کیانی، امران بررسی نقش و کارکرد نمادهای مناسکی در همبستگی ملی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 51-70]

گ

 • گلشنی، علیرضا رابطه میان اقتصاد دولتی و سیکل تجاری- سیاسی؛ مورد مطالعه ایران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 79-100]
 • گلکار، محمد نقش رسانه‌های اجتماعی در انقلاب ایران و مصر [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 131-148]

م

 • مرادی، حسین نقش راهبردی کنگره در تعیین سیاست‌های امریکا در قبال ایران در دوران اوباما [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 83-102]
 • مرتضوی‌شریف، علی الگوی تصمیم‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه‌های آیت الله خامنه‌ای [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 113-130]
 • مسعود، زهرا آینده‌پژوهی جامعه مدنی درجمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحلیل ماتریس SWOT [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 23-42]
 • مسعودنیا، حسین بررسی نسبت پیشرفت علمی در جمهوری اسلامی با علم و تکنولوژی غربی در اندیشه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 27-50]
 • مسعودی، حیدرعلی سازه مفهومیِ «غرب» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1357-1368) [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 61-78]
 • ملکوتیان، مصطفی چالش‌های سیاسی جریان‌های تکفیری علیه انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آن [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 65-82]
 • منتظر القائم، اصغر بررسی تحلیل زمینه‌ها و عوامل تقابل بازاریان با حکومت پهلوی دوم، بر اساس «مدل بسیج» چارلز تیلی(1340-1357) [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 103-120]
 • مولایی، الهه عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در راستای اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 121-144]

ن

 • نجاتپور، مجید توسعه از دیدگاه جریان اسلامگرای شریعتمدار پس از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 133-155]
 • نوائی، فرهاد تأثیر شیوه تربیتی استبدادی در خانواده ایرانی بر فرهنگ سیاسی در دوره پهلوی دوم [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 45-64]
 • نودهی، کبری فراز و فرود فازسیاسی سازمان مجاهدین خلق در مشهد(1357-1360) [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 41-68]
 • نورائی، مرتضی فراز و فرود فازسیاسی سازمان مجاهدین خلق در مشهد(1357-1360) [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 41-68]
 • نوری تل زالی، مسعود روند اسلام گرایی در ترکیه و آینده اسلام سیاسی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 25-44]

و

 • وکیلی، هادی فراز و فرود فازسیاسی سازمان مجاهدین خلق در مشهد(1357-1360) [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 41-68]

ه

 • هرسیج، حسین بررسی نسبت پیشرفت علمی در جمهوری اسلامی با علم و تکنولوژی غربی در اندیشه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 27-50]

ی

 • یزدانی، عنایت الله تحلیل مبانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو هویت فرهنگی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 23-40]