نمایه نویسندگان

آ

 • آذین، احمد آسیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای اصلاح آسیب‌های آن [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 107-136]
 • آقارضایی، نادیا جایگاه جامعه مدنی و کنشگران غیر دولتی در سیاستگذاری عمومی ایران (مطالعه موردی دولت های هفتم و هشتم) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 139-156]

ا

 • ابراهیمی، قربانعلی مشارکت سیاسی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه تطبیقی دانشجویان و شهروندان) [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 3-20]
 • ابراهیمی کیاپی، هادی مشارکت سیاسی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه تطبیقی دانشجویان و شهروندان) [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 3-20]
 • ابوالحسن شیرازی، حبیب الله آینده پژوهی مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 121-138]
 • احمدی سفیدان، حسین مناسبات امرسیاست و اخلاق در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) باتاکید بر کتاب شرح چهل حدیث [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 27-42]
 • ازغندی، علیرضا بررسی رابطه دولت و طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی 1376 تا 1384) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 79-100]
 • استوار، مجید نهادهای فراگیر و توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 21-38]
 • الهی منش، محمد حسن جایگاه جامعه مدنی و کنشگران غیر دولتی در سیاستگذاری عمومی ایران (مطالعه موردی دولت های هفتم و هشتم) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 139-156]
 • امینی، علیرضا تحلیلی بر دیالکتیک سوبژه و ابژه در شکل گیری ایران هراسی پس از انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 101-120]

ب

 • بابازاده بائی، علی مشارکت سیاسی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه تطبیقی دانشجویان و شهروندان) [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 3-20]
 • باباهادی، محمدباقر آسیب‌شناسی ‌روشنفکری در ایران از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 3-24]
 • باقری، عبدالرضا نقش کارآمدی دولت و مهم‌ترین عوامل آن در توسعه پایدار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 111-136]
 • بخشایشی اردستانی، احمد رویکردی جامعه شناختی به درهم تنیدگی مذهب و خشونت: مطالعه موردی داعش [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 73-90]
 • بررزگر، ابراهیم نمادهای معنابخش در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رهیافت «گیرتز» و تأکید بر عاشورا [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 147-166]
 • بصیری، محمدعلی رویکردهای موجود پیرامون آینده تعامل جمهوری اسلامی ایران با اخوان المسلمین و راهبرد آینده [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 43-60]
 • بیگدلو، مهدی نقش کارآمدی دولت و مهم‌ترین عوامل آن در توسعه پایدار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 111-136]

پ

 • پیروزفر، مهدی دولت مطلوب و کارآمد اسلامی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 3-26]

ت

 • ترابی، یوسف دولت مطلوب و کارآمد اسلامی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 3-26]
 • تنهایی، علیرضا نمادهای معنابخش در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رهیافت «گیرتز» و تأکید بر عاشورا [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 147-166]
 • توتونچی، عباس علی بررسی ریشه های شکل گیری «سیاست تغییر» اوباما در قبال مسئله هسته ای ایران [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 61-78]
 • توکل نیا، پرویز آسیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای اصلاح آسیب‌های آن [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 107-136]

ج

 • جاودانی مقدم، مهدی تحلیلی بر دیالکتیک سوبژه و ابژه در شکل گیری ایران هراسی پس از انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 101-120]
 • جرفی، عبدالامیر ضرورت تغییر در سبک زندگی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده‌سازی مدیریت جهادی در جامعه اسلامی [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 3-26]

ح

خ

 • خرم دره، احسان آینده پژوهی مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 121-138]
 • خضری، محمد ارتقای بُعد اقتصادی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظریه اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب (مطالعه موردی نقش راهبردی مرزبان اقتصادی کشور) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 43-60]

ذ

 • ذوالفقاری، رشید طراحی الگوی ساختاری فرهنگ مدیریت جهادی در بنگاه‌های اقتصادی دولتی [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 65-84]

ز

 • زنگنه، پیمان تاثیر فرهنگ پاتریمونیالیستی بر توسعه فرهنگی دوره قاجاریه و پهلوی؛ گسست یا تداوم [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 137-160]
 • زیباکلام، صادق بررسی ریشه های شکل گیری «سیاست تغییر» اوباما در قبال مسئله هسته ای ایران [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 61-78]

ش

 • شهابی راد، حمیده پیامدهای استانی شدن حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی ایران (با استفاده ازنظریه داده بنیاد) [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 39-64]
 • شه بخش، بی تا طراحی الگوی ساختاری فرهنگ مدیریت جهادی در بنگاه‌های اقتصادی دولتی [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 65-84]
 • شوقعلی بافقی، محمد مهدی مطالعات جناحی در نظام جمهوری اسلامی ایران: یک مرور نظام‌مند [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 27-52]
 • شیخ زاده جوشانی، صدیقه مطالعات جناحی در نظام جمهوری اسلامی ایران: یک مرور نظام‌مند [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 27-52]
 • شیرودی، مرتضی تحلیل شرق شناسی از: اصالت مشروطیت بر شرعیت در اندیشه سیاسی آیت الله محمدحسین نائینی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 127-146]

ع

 • عزیزی، محسن ارتقای بُعد اقتصادی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظریه اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب (مطالعه موردی نقش راهبردی مرزبان اقتصادی کشور) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 43-60]
 • علیانسب، سیدحسین جریان سازی مذهبی آذربایجان در تحولات سیاسی ایران معاصر [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 91-110]
 • عمادزاده، مصطفی طراحی برنامه درسی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، با تمرکز به دو مؤلفه، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و اصلاح الگوی مصرف [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 107-126]
 • عودی، ستار خوانش سیاسی تعزیه در انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 137-157]

ف

 • فرزانه پور، حسین تاثیر فرهنگ پاتریمونیالیستی بر توسعه فرهنگی دوره قاجاریه و پهلوی؛ گسست یا تداوم [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 137-160]
 • فیضی، رضا آسیب‌شناسی ‌روشنفکری در ایران از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 3-24]
 • فیضی، سودابه تاثیر فرهنگ پاتریمونیالیستی بر توسعه فرهنگی دوره قاجاریه و پهلوی؛ گسست یا تداوم [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 137-160]

ق

 • قاسمی، زهرا ضرورت تغییر در سبک زندگی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده‌سازی مدیریت جهادی در جامعه اسلامی [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 3-26]
 • قاسمی، مصطفی رویکردهای موجود پیرامون آینده تعامل جمهوری اسلامی ایران با اخوان المسلمین و راهبرد آینده [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 43-60]

ک

 • کتابی، محمود بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و قدرت نرم ایران [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 85-106]
 • کشتی ارای، نرگس طراحی برنامه درسی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، با تمرکز به دو مؤلفه، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و اصلاح الگوی مصرف [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 107-126]
 • کلانتری، مهدی طراحی الگوی ساختاری فرهنگ مدیریت جهادی در بنگاه‌های اقتصادی دولتی [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 65-84]
 • کمالی، یحیی مطالعات جناحی در نظام جمهوری اسلامی ایران: یک مرور نظام‌مند [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 27-52]
 • کمالی، یحیی پیامدهای استانی شدن حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی ایران (با استفاده ازنظریه داده بنیاد) [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 39-64]

گ

 • گلشنی، علیرضا آسیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای اصلاح آسیب‌های آن [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 107-136]

ل

 • لقمان زاده، جواد رویکردی جامعه شناختی به درهم تنیدگی مذهب و خشونت: مطالعه موردی داعش [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 73-90]

م

 • متقی، سمیرا تبیین کارایی تحریم‌های اقتصادی وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر اقتصاد سیاسی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 89-106]
 • مجیدی، حسن آسیب‌شناسی ‌روشنفکری در ایران از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 3-24]
 • محسنی، علی جایگاه جامعه مدنی و کنشگران غیر دولتی در سیاستگذاری عمومی ایران (مطالعه موردی دولت های هفتم و هشتم) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 139-156]
 • محمدی، احسانه هویت، قدرت، امنیت؛ جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 25-42]
 • محمدی، خدیجه ماهیت و ارکان دولت اسلامی در دیدگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 61-88]
 • محمدی، سمیرا واکاوی دو انقلاب ایران و مصر در چشم‌اندازی مقایسه‌ای [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 53-72]
 • محمودی، مرتضی آینده پژوهی مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 121-138]
 • محمودیان، حمید ضرورت تغییر در سبک زندگی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده‌سازی مدیریت جهادی در جامعه اسلامی [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 3-26]
 • مرشدی زاد، علی واکاوی دو انقلاب ایران و مصر در چشم‌اندازی مقایسه‌ای [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 53-72]
 • مطلبی، مسعود بررسی رابطه دولت و طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی 1376 تا 1384) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 79-100]
 • مقتدر، یونس بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و قدرت نرم ایران [دوره 12، شماره 45، 1397، صفحه 85-106]
 • ملک پور، حمید بررسی رابطه دولت و طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی 1376 تا 1384) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 79-100]
 • منتظمی، رویا آینده پژوهی مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 121-138]

ن

 • نادری، مهدی ماهیت و ارکان دولت اسلامی در دیدگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 61-88]
 • نیاکویی، امیر بررسی ریشه های شکل گیری «سیاست تغییر» اوباما در قبال مسئله هسته ای ایران [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 61-78]

ه

ی

 • یزدانی، ابوالفضل طراحی برنامه درسی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، با تمرکز به دو مؤلفه، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و اصلاح الگوی مصرف [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 107-126]
 • یزدانی، عنایت الله رویکردهای موجود پیرامون آینده تعامل جمهوری اسلامی ایران با اخوان المسلمین و راهبرد آینده [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 43-60]