دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، آذر 1399، صفحه 1-370 
اپیدمی جهانی کرونا و تاثیر آن بر حاکمیت ملی در ایران

صفحه 79-100

ژیلا شکوری؛ حجت الله ابراهیمیان؛ تهمینه عدالت جو


احکام حکومتی جلوه‌ای از نظام مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 101-122

محمدرضا علی پور؛ منوچهر توسلی نائینی؛ محمدصادق احمدی


قلمرو اختیارات فقیه بر مبنای قاعده نفی عسر و حرج در جامعه اسلامی

صفحه 321-339

زهرا کلبادی نژاد؛ محمد جعفری هرندی؛ محمدکاظم رحمان ستایش