دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، اسفند 1400، صفحه 1-275 
بررسی شاخص‌های حکمرانی مطلوب (حاکمیت قانون و پاسخگویی) در ایران طی سالهای 2005-2021

صفحه 61-84

نهاله مددی؛ محمد توحیدفام؛ حبیب الله ابوالحسن شیرازی؛ مرتضی محمودی


رویکرد اجتماعی مقابله با جرم در نظام حقوقی و قضایی ایران

صفحه 165-184

کیومرث منجزی؛ شهرام محمدی؛ طیبه بیژنی؛ احمد فلاحی


تأثیر سیاست خارجی چین بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس

صفحه 247-262

حسام الدین عظیمی فر؛ محمّدرضا اقارب پرست؛ سید مصطفی مدنی