نقش بازار سنتی در انتخابات ریاست جمهوری ایران 1358-1376 (مطالعه موردی هیات های موتلفه اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت (نویسنده مسئول)

2 دانش آموخته دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبافت

3 استادیار گروه علوم سیاسی واحد بافت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

چکیده

بازار همواره به عنوان یکی از نهادهای تاثیر گذار در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران شناخته شده است. این مقاله با هدف بررسی نقش آن در جریانات سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب در ایران نوشته شده و برای این منظور، فعالیت‌های هیات­های موتلفه­ اسلامی را که یکی از تشکل‌های قدیمی و شاخص بازار است در جریان­های سیاسی پس از انقلاب اسلامی و در انتخابات ریاست جمهوری هفت دوره از سال­های 1358 تا 1376 را مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق به کار رفته در این مقاله روش توصیفی ـ تحلیلی، و  چارچوب نظری انتخاب شده  نهادگرایی است. نویسندگان در نهایت به این نتیجه رسیده­اند که علیرغم باز بودن فضا برای شرکت و رقابت کاندیداهای انتخابی بازار و مشخصاً هیات­های موتلفه اسلامی در جریان انتخابات گوناگون از سال 1358 تا 1376، این نهاد و جریان­های وابسته به آن حضوری حاشیه­ای و عمدتاً تشریفاتی در انتخابات داشته و هیچ­گاه در صدد رقابت جدی با سایر کاندیداها بر نیامده و صرفاً به حفظ جایگاه خود در سمت­های مدیرتی اقتصادی در کابینه­های گوناگون تشکیل شده اکتفا کرده­اند.

کلیدواژه‌ها