تأثیر اصل بی‌طرفی بر شکل‌گیری رسانه مطلوب انقلاب اسلامی با بررسی دیدگاه متخصصان رسانه و روزنامه‌نگاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تهران-ایران

2 دکتری مدیریت رسانه عضو هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تهران-ایران

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی مؤلفه­های رسانه مطلوب انقلاب اسلامی است. از این­رو، اصل بی طرفی به عنوان یک متغیر مهم در شکل­گیری رسانه مطلوب انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، تحقیق حاضر از میان جامعه آماری شامل فعالان رسانه­ای کشور و تحصیلکردگان رشته­های مرتبط با رسانه و با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای با توزیع پرسشنامه محقق ساخته بین 370 نفر از دست اندرکاران حوزه رسانه کشور انجام شده است. برای توصیف و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. پرسشنامه این پژوهش محقق ساخته است و سئوالات به طور عمده در قالب طیف لیکرت طراحی شده اند. مقدار آلفا برای همه متغیرها بالاتر از 70% است، لذا می­توان ادعا نمود که مولفه­ها و شاخه­های اصلی از پایایی لازم برخوردار هستند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که اهالی رسانه در ایران بر رعایت بی­طرفی در مدیریت رسانه و شکل­گیری رسانه مطلوب انقلاب اسلامی تاکید دارند و بی‌طرفی را از اصول اساسی کار خبری می­دانند و حتی با از دست دادن شرایط شغلی در قبال رعایت بی‌طرفی موافق هستند. شرکت­کنندگان در این تحقیق اگرچه معتقدند جهت­گیری در اخبار باعث کاهش تعداد مخاطبان رسانه­ها می­شود، اما به این نکته نیز اذعان دارند که بی­طرفی رسانه زمینه­ساز جلب اعتماد مخاطب است.

کلیدواژه‌ها


- آر.دومینیک، جوزف و دی . ویمر، راجر(1384)."تحقیق در رسانه­های جمعی"، (کاووس سید امامی، مترجم)، تهران، انتشارات سروش و مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه­ای.
- بیچرانلو، عبدالله (1388)."تصویرسازی و کلیشه­سازی هالیوود از مسلمانان"، فصلنامه رسانه، سال بیستم، شماره 3، پاییز 1388.
- پراتکانیس، آنتونی و آرنسون، الیوت ( 1380 )" عصر تبلیغات؛ استفاده و سوء استفاده روزمره ازاقناع"، ترجمه کاووس سید امامی و محمد صادق عباسی، تهران: نشر سروش.
- رهبر، مصطفی و گوهریان، الهام (1396). "بررسی میزان پایبندی مطبوعات ایران به عینی‌گرایی"، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، مقاله 8، دوره 13، شماره 47، تابستان 1396، صفحه 215-240
- سلطانی­پور، سمانه(1390)." بررسی مقایسه‌ای بی‌طرفی در انتشار اخبار ایران در شبکه­های بی­بی­سی فارسی، من و تو، تلویزیون سراسری و شبکه خبر ایران"، پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات گرایش روزنامه نگاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
- سورین، ورنر، جی و دبلیو. تانکارد (1381)." نظریه­های ارتباطات"،ترجمه علیرضا دهقان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- شعار غفاری، پرویز (1373)،" تبلیغات خبری و منافع ملی"، فصلنامه رسانه، ویژه‌نامه آموزشی شماره 1، فصلنامه مطالعاتی تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی.
- شکرخواه، یونس (1388)."خبر" ، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها، چاپ یازدهم به صورت e-book.
- صبوری خسروشاهی، حبیب، ریخته­گرزاده تهرانی، محمدباقر (1392). بررسی عوامل موثر بر اعتماد به رسانه ملی، نشریه مطالعات علوم اجتماعی ایران: تابستان 1392، دوره 10، شماره  37
 - گریفیتس، مارتین (1388)، دانشنامه روابط بین­الملل و سیاست جهان، ترجمة علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
- محمد صادق دهقی، مصطفی (1389)، "بررسی تطبیقی بخش 60 دقیقه شبکه تلویزیونی بی­بی­سی فارسی و اخبار 21 شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته تحقیق در ارتباطات، دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
- محمدی­نیا، علیرضا (1392)." عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان شهرستان­های جنوب شرق استان تهران به اخبار 18/30 شبکه 5 سیما"، تهران، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
- معتمد نژاد، کاظم ؛ معتمدنژاد، رویا (1387)، حقوق حرفه­ای روزنامه نگاران. تهران: انتشارات دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها.
- معتمدنژاد کاظم، منصفی ابوالقاسم (1368) "روزنامه‌نگاری (با فصلی جدید در روزنامه‌نگاری انتقادی)؛ تهران: انتشارات سپهر.
- معتمدنژاد، کاظم و معتمدنژاد، رویا (1386 )، حقوق ارتباطات، تهران: نشر دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها.
- مک­کوایل، دنیس(1388). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: نشر دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها.
- مهدیزاده، محمد (1380)، "تصویرسازی منفی رسانه­های غرب از جهان اسلام و ملل شرق"، فصلنامه رسانه، ، سال 12، شماره 47.
Chun-Fang Chiang & Brian Knight, (2011). "Media Bias and Influence: Evidence from Newspaper Endorsements," Review of Economic Studies, Oxford University Press, vol. 78(3), pages 795-820, view date: 12/15/2017
Groseclose, Tim and Milyo, Jeffrey (2005), A Measure of Media Bias”,The Quarterly Journal of Economics,Vol. 120, No. 4 (Nov., 2005), pp. 1191-1237
Garcia-Piresyو Armando, Kindzو Hans Jarle, and Sørgard وLars, (2013) “News Sources and Media Bias”, Working Paper No 21/12, SNF project no 1411, INSTITUTE FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION,BERGEN, AUGUST 2012,ISSN 1503-2140
Larcinese, Valentino & Puglisi, Riccardo & Snyder Jr., James M.,( 2011). "Partisan bias in economic news: Evidence on the agenda-setting behavior of U.S. newspapers," Journal of Public Economics, Elsevier, vol. 95(9-10), pages 1178-1189, October.
Pingree, Raymond(2008)" IS THERE TRUTH OUT THERE? NEUTRAL REPORTING AND EPISTEMIC POLITICAL EFFICACY" , http://proquest.com
Taylor, Philip M. (2003). Munitions of the Mind: A History of Propaganda from the ancient world to the present day, Third Edition, Manchester university press
Thurbil Yat, Gai(2007) A literature review of the factors impacting on objectivity in news journalism. Submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Magister Artium in Media Studies in the Faculty of Arts at the Nelson Mandela Metropolitan University.