اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1422
تعداد عدم پذیرش 651

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 367
تعداد مشاهده مقاله 142438
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 95969
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 74 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
درصد پذیرش 8 %