اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1373
تعداد عدم پذیرش 644

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 345
تعداد مشاهده مقاله 132833
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 90511
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 77 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
درصد پذیرش 8 %