اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1283
تعداد عدم پذیرش 622

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 321
تعداد مشاهده مقاله 110619
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 80320
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 92 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
درصد پذیرش 8 %