اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، تبیین نظام‌مند مبانی نظری انقلاب اسلامی، اهداف کلان انقلاب اسلامی، راهبردهای ارتقاء فرهنگ و شناخت اندیشه انقلاب اسلامی با رویکرد جامعه شناسی سیاسی می‌باشد. 

تبیین اندیشه‌های رهبری انقلاب اسلامی، مختصات دولت و جامعه در طراز انقلاب اسلامی، تبیین متدولوژی مطالعات انقلاب اسلامی، مطالعات آینده پژوهی در حوزه انقلاب اسلامی و مطالعات زمینه‌های اجتماعی و تاریخی شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی و نقد جریان های فکری سیاسی رقیب مورد توجه فصلنامه می‌باشد. 

لازم به ذکر است این فصلنامه بر آن است تا ضمن آشنایی مراکز دانشگاهی با فهم منطقی از انقلاب اسلامی به گسترش مطالعات و ارتقا انگیزه در حوزه مطالعات و پژوهش های مرتبط با انقلاب اسلامی کمک نماید. 

سرفصل‌های مطالعاتی که در چارچوب فعالیت این فصلنامه قرار می‌گیرد، عبارتند از: 

 • تبیین مبانی انقلاب اسلامی
 • تبیین اهداف انقلاب اسلامی
 • تبیین اندیشه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و رهبری انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله) 
 • تبیین مدل مردمسالاری دینی
 • تبیین دولت در طراز انقلاب اسلامی
 • تبیین جامعه در طراز انقلاب اسلامی
 • تبیین متدولوژی و روش‌شناسی مطالعات انقلاب اسلامی
 • نقد جریان‌های رقیب انقلاب اسلامی
 • مطالعات آینده پژوهی در حوزه انقلاب اسلامی
 • تهدیدها و آسیب‌های جریان انقلاب اسلامی
 • تبیین مطالعات و نگرش غرب نسبت به انقلاب اسلامی