تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 321
تعداد نویسندگان 710
تعداد مشاهده مقاله 110,767
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 80,394
نسبت مشاهده بر مقاله 345.07
نسبت دریافت فایل بر مقاله 250.45
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,284
تعداد مقالات رد شده 622
درصد عدم پذیرش 48
تعداد مقالات پذیرفته شده 107
درصد پذیرش 8
زمان پذیرش (روز) 59
تعداد پایگاه های نمایه شده 3
تعداد داوران 41

فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی دارای درجه Q1 از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام است

در زمان بارگذاری مقاله لازم است مبلغ یکصد هزارتومان (100/000 ) از طریق حساب بانکی فصلنامه (شماره حساب 3327557806 ، شماره کارت 5859831046140538 نزد بانک تجارت شعبه فخر رازی)واریز و فیش واریزی آن همراه با مقاله بارگذاری گردد. لازم به ذکر است کلیه هزینه های مربوط به چاپ و نشر مقاله بر عهده نویسندگان و بر اساس مصوبات وزارت علوم ، تحقیقات و  فناوری( 850 هزار تومان) می باشد.

 

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 61، اسفند 1401، صفحه 1-169 

تبیین کنشگری ژئوپلیتیکی گروه‌های تروریستی در ناحیه بلوچستان

صفحه 3-28

حمیدرضا اله یاری؛ رسول افضلی؛ مرجان بدیعی ازنداهی


تبیین عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان در ایران و چالش‌های پیش رو

صفحه 63-84

رضا صفایی؛ زهره پوستین چی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ سید عبدالامیر نبوی


بررسی و تحلیل حقوق قومیت‌های ایران براساس حقوق اساسی ج.ا. ایران و اسناد بین‌الملل

صفحه 103-120

عبدالحمید محسنی راد؛ مهدی شیخ موحد؛ روح اله رحیمی؛ حسین علایی


اختیارات حکومت اسلامی در تنظیم گری معاملاتِ سرمایه‌ای

صفحه 121-138

ابراهیم حبیب الهی؛ سعید منصوری؛ رضا موسی زاده


بررسی تطبیقی شیوه‌های تأمین مالی احزاب سیاسی در ایران و آمریکا

صفحه 139-161

زهره پناهی؛ محمد مقدم فرد؛ روح اله رحیمی؛ حسین علایی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی