درباره نشریه

 فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی به استناد گواهی کمیسیون بررسی نشریات علمی مورخه 1391/09/22 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشریه علمی پژوهشی شناخته شده است. 

 

گواهینامه علمی-پژوهشی فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی

 

فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی از درجه کیفی Q1 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برخوردار می باشد. 

هدف از انتشار فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، توسعه و نشر نتایج پژوهش‌های نظام‌مند و مسئله محور در کلیه رشته‌های مرتبط با مبانی فکری و تاریخی انقلاب اسلامی و معارف اسلامی است. 

این فصلنامه در چارچوب رعایت قوانین کمیته اخلاق نشر (COPE) بوده و در صورت بروز هرگونه مسئله در این خصوص، طبق قوانین و دستورالعمل های این کمیته اقدام می‌نماید.