چگونگی بازنمایی حزب الله لبنان در دو رسانه المنار و پرس تی وی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات منطقه‌ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 گروه مطالعات منطقه‌ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

حزب‏الله لبنان مهم‌ترین گروه شناخته‏شده مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی است و مورد حمایت ج.ا.ایران از آغاز انقلاب تاکنون بوده است. مقاله حاضر قصد دارد تا نحوه بازنمایی این حزب قدرتمند نظامی-سیاسی را در دو رسانه‏ المنار (متعلق به حزب‏الله) و پرس‏تی‏وی (متعلق به مرکز صدا و سیمای ملی ج.ا. ایران) مورد مطالعه قرار دهد. سوال اصلی این تحقیق این است : این دو رسانه، حزب‏الله را چگونه بازنمایی می‏کنند؟ بازنمایی مذکور بازتاب کدام سیاست‏‏های رسانه‏ای بوده و تا چه اندازه در تثبیت جایگاه حزب مذکور به ویژه در جامعه لبنان نقش داشته است؟ فرضیه این پژوهش بر این موضوع قرار دارد که به منظور تببین اهداف یک گروه و کمک به تثبیت موقعیتش، خط‏مشی‏های رسانه‏ای در نحوه بازنمایی گروه مذکور، در ایجاد اعتماد در مخاطبین نقش مهمی را بازی می‏کند. نتیجه پژوهش از بررسی بازنمایی انجام شده در هر دو رسانه حاکی از این امر است که المنار با توجه به رویکردهای نوین و تکثرگرایانه‏ای که در نگرش حزب‏الله وجود دارد، توانسته است مخاطبین زیادی را به خود جذب نموده و نقش مهمی را در تقویت جایگاه حزب‏الله بازی کند. این موضوع با توجه به سیاست‏های تک محوری پرس‏تی‏وی با تمرکز صرف بر مسئله مقاومت باعث شده است تا بازنمایی از حزب مذکور، فقط در عرصه مقاومت در برابر رژیم اشغالگر صهیونیسم به عمل آید. این مقاله با روش کیفی از نوع توصیفی و تحلیلی ارائه شده و داده‏های آن از منابع کتابخانه‏ای و همچنین آرشیو تلویزیونی و سایت دو رسانه مذکور جمع‏آوری شده است.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی
بشیر، حسن؛ وحیدفردوسی، علی (1392)، «بازنمایی تحولات اخیر جهان اسلام در گفتمان شبکه پرس‏تی‏وی»، نشریه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، شماره 7، صص 29-50.
بلقزیز، عبدالله (1388)، حزب الله: از آزادسازی تا بازدارندگی، ترجمه شمس علی، تهران، نشر موسسه مطالعات اندیشه سازان نور.
شمس‏الدین، عبدالله، عین‏الانتصار (2016)، وقائع وأسرار مجهولة فی إدارة الحرب الإعلامیة خلال عدوان تموز، (المنار نموذجاً)، دار الأمیر للثقافة والعلوم، بیروت.
صادقی، حسین؛ کندری، امیر؛ مهدی‏پور، محمد؛ سیفی قره یتاق، داوود (1401)، «نقش و عملکرد دیپلماتیک شبکه‏های خبری»، نشریه قلمروهای جغرافیایی قرن جدید، شماره 2، صص 168-178.
گرانمایه، علی، ذاکری؛ ریحانه سادات (1395)، «بررسی میزان و پوشش خبری داعش و مقایسه رعایت ملاحظات پوشش اخبار خشن و دلخراش  (بخش خبری 21 شبکه یک سیما و خبر تاپ‏فایو (top5)  شبکه خبر)»، نشریه رسانه، شماره 195، صص 107-128.
مهدی‏زاده، سیدمحمد (1387)، رسانه‏ها و بازنمایی‏ها، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‏ها.
نصار، مریم (1391)، تکنیک‌های تبلیغات سیاسی شبکه المنار در جنگ سی و سه روزه لبنان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی.
نعیمی مصیب، مصاحبه شخصی، 1400
هال، استوارت (1382)، «رمزگذاری، رمزگشایی»، ترجمه: نیما ملک‏محمدی، در: مطالعات فرهنگی (مجموعه مقالات)، تهران: تلخون.
منابع انگلیسی و فرانسوی
Aref, Al Abed (2001), Lebanon and Al Taef, Beirut: Centre for Arab Unity Studies.
Augé, Etienne (2015), Liban, Monde arabe, monde musulman, Paris : De Boeck supérieur 
Baylouni, Ann Marie (2009), “Not Your Father's Islamist TV: Changing Programming on Hizbullah's al Manar”, Arab Media and Society (2009). URL: http://www.arabmediasociety.com/?article=728
Blanford, N. (2001), ‘Hizbullah Sharpens its Weapons in Propaganda War’, available at www.csmonitor.com/2001/1228/p6s2-wome.html (accessed 3 November 2008)
Dan Nimmo et James E. Combs (1983), Mediated Political Realities, New York, Longman.
Derville, Gregory (1989), Le pouvoir des médias selon les classiques de la « com », Les cahiers de médiologie 1998/2 (N° 6), pp. 130-135.
Ferejohn, John a. et James H. Kuklinski (1990), Information and the Democratic Process, Urbana, University of Illinois Press, 1990.
Firmo-Fontan, Victoria (2004), “Power, NGOs and Lebanese television” in Naomi, Sakr, Women and Media in the Middle East, London, I.B. Tauris, pp. 169-179.
Harb, Zahera (2016), “Hezbollah, Al-Manar, and the Arab Revolts: Defiance or Survival?” Bullets and Bulletins: Media and Politics in the Wake of the Arab Uprisings, (pp. 165-177), Politics and Media in the Middle East post Arab Spring. UK: Hurst/Oxford, University Press.
Hoare, George et Nathan Sperber (2013), Introduction à Antonio Gramsci, Paris : La Découverte.
Khatib, Linda (2012), Hezbollah's Image Management Strategy, FIGUEROA PRESS, Los Angeles.
Koch, O. (2008) « L’affaire Al Manar en France », S. Mervin (ed.) Le Hezbollah, Etat des lieux, Paris: Actes Sud, pp. 47-64.
Lamloum, Olfa (2008) ‘Le Hezbollah au miroir de ses médias’, in S. Mervin (ed.) Le Hezbollah, Etat des lieux, Paris: Actes Sud, pp. 21-45
Lamloum, Olfa (2008), “Hezbollah and the Al Manar Affair”, https://www.cem.ulaval.ca/wp-content/uploads/2019/04/effetsmedias.pdf
Lazarsfeld, Paul F. (1940), Radio and the Printed Page: An Introduction to the Study of Radio and Its Role in the Communication of Ideas. New York: Duell, Sloan, and Pearce.
McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972), “The Agenda-Setting Function of Mass Media”. Public Opinion Quarterly, 36, 176-187.
Meier, Daniel (2013-2014), « Qu’est-ce que le Hezbollah ? », Les Cahiers de l'Orient 2013/4 (N° 112), pp. 35-47.
Monière, Denis (1999), Démocratie médiatique et représentation politique, Presse de l'Université de Montréal.
Nayef, Krayem, ‘Al Manar: Qusat al Tassis…’ [‘Al Manar: the story of its establishment …’], Assafir, 28 December 2004.
Strindbergand, Andres and Mats Warn (2011), Islamism, Polity Press.
Wolton, Dominique (1993), Eloge du grand public, Paris, Flammarion.