دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران در آسیا ی مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان،(خوراسگان)، اصفهان ، ایران

2 دانشیار گروه روابط بین الملل،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان،ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

دیپلماسی انرژی به عنوان یکی از شاخه‌های دیپلماسی اقتصادی، اهمیت بسزایی در مدیریت انتقال منابع انرژی دارد، یعنی کشورها با آگاهی از سیاست‌های انرژی همدیگر می‌توانند با اتخاذ سیاست و دیپلماسی مناسب، با یکدیگر همکاری کنند. سئوال اصلی پژوهش حاضر این است: چگونه دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران می‏تواند بر ظرفیت ارتقای همکاری در آسیای مرکزی تأثیرگذار باشد؟ فرضیه‏ای که به دنبال این سئوال مطرح می‏شود: با به کارگیری هدفمند و سنجیده‏ دیپلماسی انرژی، ایران می‌تواند به همکاری و همگرایی منطقه‌ای و جهانی دست بزند و از این طریق باعث افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت انرژی شده و علاوه بر آن، با کاهش تهدیدات حوزه‏ی تولید و افزایش سطح تولید و در نتیجه افزایش صادرات انرژی، به امنیت انرژی پایدار در بستر منطقه‌ای دست پیدا کند. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که تحریم‌های بین‏المللی علیه ایران و انزوای این کشور توسط آمریکا  در پیمان‏ها و قراردادهای منطقه‌ای، به ویژه در حوزه‏ی انرژی، می‏تواند آثار منفی در روابط این کشور با آسیای مرکزی و نیز قدرت‏های منطقه‌ای و بانفوذ (چین، روسیه، ترکیه) داشته باشد. پژوهش حاضر، روش توصیفی ـ تحلیلی را به عنوان روش تحقیق خود برگزیده و داده‏ها و اطلاعات را به روش کتابخانه‏ای و به طریق فیش‏برداری جمع‏آوری کرده است.

کلیدواژه‌ها


ابراهیم‏پور، جواد (1395)، «رقابت ایران و روسیه در زمینه تامین انرژی جهانی: نگاهی بر دوره پساتحریم»، پژوهش ملل، آبان 1395، دوره اول، شماره 11، صص 40ـ27.
اسلامی، مسعود (1391)، «دیپلماسی انرژی ایران و روسیه: زمینه‏های همگرایی و واگرایی»، نشریه راهبرد، پاییز 1391، شماره 64، صص 189ـ220.
تریلین، کارل (1390)، معمای فراوانی؛ رونق‏های نفتی و دولتهای نفتی، ترجمه جعفر خیرخواهان، تهران: نی.
جوادی ارجمند، محمدجعفر و سلاورزی‏زاده، صالح (1396)، «راهبرد سیاسی ـ نظامی ایالات متحده آمریکا  در آسیای مرکزی پس از 11 سپتامبر؛ هدف‏ها و چالش‏ها»، مطالعات اوراسیای مرکزی، پاییز و زمستان 1396، دوره دهم، شماره 2، صص 281ـ277.
حسین‏زاده، وحید (1400)، «جایگاه گاز طبیعی در دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه: ظرفیت‌ها و موانع». مطالعات اوراسیای مرکزی، 14(2), 75-100.
حمیدی‏نیا، حسین و صالحی دولت‏آباد، روح‏الله (1394)، «انرژی عرصه بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی (مطالعه موردی روسیه، آمریکا  و چین)»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، تابستان 1394، شماره 90، صص 96ـ67.
صادقی، شمس‏الدین (1392)، «ایران و تعاملهای اقتصاد سیاسی انرژی در آسیای مرکزی»، مطالعات اوراسیای مرکزی، بهار و تابستان 1392، دوره ششم، شماره 1، صص 114ـ95.
صادقی، سیداکبر، دهقانی فیروزآبادی جلال، آجیلی، هادی (1395)، «بایسته‏های دیپلماسی انرژی ایران در نظام اقتصاد سیاسی بین‏الملل»، فصلنامه مطالعات روابط بین‏الملل، سال یازدهم، شماره 43، صص 105-73.
قادری، هاشم و بخشی، احمد (1401)، «دیپلماسی اقتصادی ترکیه در آسیای مرکزی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال بیست و هشتم، شماره 119، پاییز 1401، صص 88ـ61.
کریمی پور، داود، نیاکوئی، سید امیر، سیمبر، رضا (1396)، «نقش دیپلماسی انرژی در سیاست خارجی روسیه و قطر»، فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال ششم، شماره 20.
گل‏افروز، محمد (1394)، «نقش ژئوپلیتیک انرژی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، سیاست جهانی، پاییز 1394، شماره 13، صص 224ـ199.
مادسن جولیان (1386)، جایگاه ایران در محاسبات استراتژیک چین، ترجمه علی حسین‏زاده، تهران: مرکز پژوهشهای خلیج فارس.
موسوی شفائی، مسعود؛ اصولی، قاسم و رسولی، رویا (1393)، «تبیین مسیرهای انتقال انرژی بر اساس نظریه‏های روابط بین‏الملل: مطالعه موردی خط لوله تاپی و صلح»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، بهار 1393، شماره 85، صص 189ـ161.
 
Aras, B. and Akpinar, P., (2011). "The Relations between Turkey and the Caucasus". Perceptions, 16 (3), 53–68.
Asgharkhani, Abumohammad, Baghaee, Korram and Smoudi, Alireza (2010), "Russia-EU Relations and Its Prospects", Central Eurasia Studies, Vol. 4, No. 7, pp. 124-143. https: //www.jcep.ut.ac.ir/ article_22262.html) [in Persian].
Chandra, Amiya (2017), The Trade Game: Engaging with Central Asia, New Delhi: Pentagon Press.
Dekmejian, Hrair & Simmonian, Hovann (2017), Troubled Waters: The Geopolitics of the Caspian Region, New York: I. B. Tauris.
Domnin, S., (2019), “Sergei Domnin: Hydro-Energy Problems in Central Asia: A View from Kazakhstan”, Central Asia Bureau for Analytical Reporting, available at: https://cabar. asia/en/sergei-domnin-hydro-energy-problems-in-central-asia-a-view-from-kazakhstan/, accessed on 12th June 2021.
Dorian, James P. (2006), “Central Asia: A Major Emerging Energy Player in the 21st century”, Energy Policy, Vol. 34, No. 5.
Dunaeva, Elena (2018), “Russo-Iranian Political Relations in the First Decade of the Twenty-First Century”, Iranian Studies, Vol. 46, Issue 3, pp.443–469 (457).
Energy Information Administration (EIA) (2018), “Caspian Region: Key Oil and Gas Statistics”, Available at: http: // www.eia.doe.gov/emeu / cabs / caspstats.html.
ENI (2018), World Oil Review, Vol. 1. Rome, Italy: Eni. Available at: https://www.eni. com/docs/en_IT/enicom/company/fuel-cafe/WORLD-OIL-REVIEW- 2018-Volume-1. Pdf.
Gielen, Dolf and others (2019), “The Role of Renewable Energy in the Global Energy Transformation”, Energy Strategy Reviews, Vol. 24, pp. 38-50.
Griffiths, David (2019), “What’s in a Name? The Legal Regime in the Caspian Sea (or Lake),” Ocean Yearbook 23, Leiden, Netherlands: Brill, pp.161–192.
Griffiths, Steven (2019), “Energy Diplomacy in a Time of Energy Transition”, Energy Strategy Reviews, Vol. 26, No.4, pp. 1-10.
Kaplan, D. R. (2018), “The Geopolitics of Energy”, Forbes, Retrieved July 11, 2022, from http://www. forbes. com/sites/stratfor/2018/04/04/the-geopolitics-of-energy/
Kazantsef, Andrei, Svetlana Medvedeva and Ivan Safranchuk (2021), “Between Russia and China: Central Asia in greater Eurasia”, Journal of Eurasian Studies, Vol. 12(1), 57-71. https://doi.org/10.1177/1879366521998242
Klare, M. T. (2018), The Race for What’s Left: The Global Scramble for the World’s Last Resources, Picador.
Knoema (2021), “Turkmenistan - Crude Oil including Lease Condensate Reserves”, World Data Atlas: https://knoema. com/atlas/Turkmenistan/topics/Energy/Oil/Crude-oil-reserves.
Koolaee, Elaheh (2010), “Iran's Role in Energy Security in the Region and the World”, Political and International Research, No. 4, pp. 63-90 [in Persian].
Krapohl, Sebastian & Alexandra Dienes (2020), “The Region That Isn't: China, Russia and the Failure of Regional Integration in Central Asia”, Asia Europe Journal, https://doi. org/10. 1007/s10308-019-00548.
Laruelle, M. (2018), “China’s Belt and Road Initiative and its Impact in Central Asia”, Voices on Central Asia, available at: http://voicesoncentralasia. org/chinas-belt-and-roadinitiative- and-itsimpact- in-central-asia/, accessed 30 August 2018.
Pascual, C. (2018), “The Geopolitics of Energy: From Security to Survival”, Brooking Institutions.
Patnaik, Ajay (2016), Central Asia: Geopolitics, Security and Stability, New Delhi: Routledge.
Pizzolo, Paolo & Andrea Carteny (2022), “The New Great Game”, Central Asia: From a Sino-Russian Axis of Convenience to Chinese Primacy? The International Spectator, DOI: 10. 1080/03932729. 2021. 2007611
Ramakrushna, Pradhan (2019), “Petro-Politics and Pipeline Diplomacy in Central Asia: Can India Afford to Wait in the Wings?”, India Quarterly, Vol. 75, No. 4, pp.472–489.
Roy, Meena Singh (2012), “Iran: India's Gateway to Central Asia”, Strategic Analysis, 36:6, 957-975, DOI: 10. 1080/09700161. 2012. 728862.
Sikri, R. (2018), “The Geopolitics of Energy Security and Implications for South and Southeast Asia”, ISAS Working Paper, National University of Singapore, No. 37, p. 2.
Smil, Vaclav (2015), Natural Gas: Fuel for the 21st Century, Hoboken: Wiley.
Vakulchuk, R. & Others (2020), “Renewable Energy and Geopolitics: A Review”. Renewable and Sustainable Energy Review, https://doi. org/10. 1016/j. rser. 2019. 109547.
World Nuclear Association (2021), “World Uranium Mining Production”, available at: http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production. Aspx. Access on 15 Jan 2021.
Zhou, Qiang, He Ze and Yang Yu (2020), “Energy geopolitics in Central Asia: China’s involvement and responses”, J. Georg. Sci. 2020, 30(11): 1871-1895. DOI: https://doi.org/10.1007/s11442-020-1816-6