بررسی تاثیر مواضع حزب لیکود رژیم صهیونیستی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران ( 2003-2020)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب - تهران - ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد آزاد شهر، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران،

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مواضع احزاب رژیم صهیونیستی  بخصوص مواضع حزب لیکود و تاثیر آن بر امنیت ج.ا.ایران است. مکتب امنیتی کپنهاگ به عنوان چارچوب نظری و از روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای در این پژوهش استفاده شده است، پرسش کلیدی در این مقاله این است که تاثیر مواضع حزب لیکود طی سال‌های 2003تا 2020 بر امنیت ج.ا.ایران چه بوده است یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که احزاب چپ به رهبری حزب کارگر دیدگاه محتاطانه‌تری نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ج.ا.ایران دارند و جهت‌گیری‌های این احزاب همسو با اقدامات جامعه جهانی بوده است، اما احزاب مذهبی با ائتلاف با احزاب دست راستی دیدگاه مشابه با حزب لیکود به فعالیت‌های هسته‌ای ج.ا.ایران دارند واز اقدامات نظامی علیه ایران حمایت می‌کنند، حزب لیکود با امنیتی نمودن فعالیت‌های هسته‌ای ج.ا.ایران و معرفی ایران به عنوان یک تهدید وجودی، توانسته با ترغیب آمریکا  و سایر قدرت‌های  غربی تهدیدات امنیتی را در ابعاد گسترده اقتصادی ، سیاسی و نظامی متوجه ج.ا.ایران سازد.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی
کتاب ها
اسلامی، محسن، 1400، سیاست خارجی رژیم صهیونیستی ، تهران: موسسۀ انتشارات امیر کبیر ، 290 -83 .
صبری ، جرجیس ، خلیفه ، احمد ، 1399 ، ساختارهای صهیونیستی ، ترجمه، قبس زعفرانی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی    ، 189 -71.
عبدالله خانی ، علی ، 1386 ، تهدیدات امنیت ملی (شناخت و روش ) ، تهران ، موسسه ابرار معاصر ، 11 7 – 114
 پایان نامه ها
مروی اصفهانی، علی، 1399، سیطره جناح راست و سیاست امنیتی – خارجی رژیم صهیونیستی  (1977-2019) الزمات برای جمهوری اسلامی ج.ا.ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
مقالات
آهویی، مهدی؛ 1393؛ صهیونیسم مذهبی و نقش راهبردی آن در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی ؛ نشریه مطالعات راهبردی، دوره 17، شماره 66،  130-137
احمدی، وحیده ،1395؛ راهبرد آمریکا  در قبال برجام؛ فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 9، شماره 27
احمدی، وحیده،1397؛ هرتزلیای 2018 و تهدیدات پیرامونی جمهوری اسلامی ج.ا.ایران؛ نشریه دیده بان امنیت، شماره 57، 60-62
الف، وحیده  ، 1397؛ فرصت‌ها  و چالش‌های  رژیم صهیونیستی در احیای امنیتی سازی ج.ا.ایران؛ نشریه دیدبان ملی ، شماره 47 ، 3-5
اختیاری امیر، رضا، رشیدی، احمد، سلطانیان، عبدالله،1399؛ ائتلاف عبری- عربی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ج.ا.ایران، نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام؛ دوره 9، شماره 1.
برزگر، کیهان ؛ قاسمی ، مهدی ، 1392؛ استراتژی تهدیدی رژیم صهیونیستی  و امنیت ملی ج.ا.ایران ؛ فصلنامه روابط خارجی ، دوره 5، شماره1 ، 175-176
بیات، ناصر ،1397، مواضع و عملکرد نتانیاهو در قبال روند صلح خاورمیانه، نشریه مطالعات منطقه‌ای،
جوانشیری، امیرصدرا؛ بصیری، محمدعلی، 1395، مقایسه نقش لابی رژیم صهیونیستی  در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا  در دوران باراک اوباما و دونالدترامپ با تاکید بر توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ج.ا.ایران، فصلنامه مطالعات بین المللی، دوره 16 ، شماره 1، 47-56.
درویشی سه تلانی، سلیم. صاحبی وجیهه، 1394، بررسی رویکرد احزاب سیاسی رژیم صهیونیستی  نسبت به برنامه هسته‌ای ج.ا.ایران .فصلنامه مطالعاتی جهان اسلام ، دوره 4، شماره 2
راکی، داود، 1384 ،از کار تا لیکود، تاریخچۀ احزاب فعال در رژیم صهیونیستی، ماهنامه  زمان، تهران :کانون اندیشه جوان.
زبردست، میلاد؛ 1397، سیاست خارجی و امنیتی رژیم صهیونیستی  در قبال محور مقاومت ؛ نشریه پژوهش ملل، دوره 3، شماره 35 ، 119-120
طوسی، مهدی.آزاد ،علی، 1397، نقش احزاب رژیم صهیونیستی  در روند صلح خاورمیانه 1993تا 2014. نشریه علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد کرج ، شماره 2
فلاح ، علی ؛ قاریان پور، محمد ،1397، رویکرد احزاب رژیم صهیونیستی  به موضوع هسته‌ای ج.ا.ایران، نشریه مطالعات منافع ملی ، دوره 3 ، شماره 12 ، 14-37
نیکو ، حمید ؛ سویلمی، مرتضی ،1396، جایگاه برنامه هسته‌ای ج.ا.ایران در دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی؛  نشریه مطالعات روابط بین الملل، دوره 10 شماره 37  ، 151-159هنجاری و تهدیدات ارزشی متقابل، دوره 2، شماره 7، 100-101
منابع اینترنتی
خبرگزاری صراط ، 1393 ، نتانیاهو ، ج.ا.ایران فراری از توبه و اصلاح ناپذیری است ، 30 آبان
خبرگزاری فارس ، 1391 ، گسترش سلاح های هسته‌ای در خاورمیانه از ترس تا واقعیت ، 1 آبان
خبرگزاری فارس ، 1393 ، نتانیاهو ، مساله هسته‌ای یاران در مرحله حساس است .
منابع لاتین
Baker , Luke , 2015 , Iran deal "naked as emperor with no clothes" , says Israeli , www.reuters.com
Dass Kaye , Dalia ; Efron , shira , 2020; Israel's Evolving Iran policy ,Global Politcs and strategy Vol , 62 .
Maher , Nora , 2020 , Balancing deterrence : Iran – Israel relations in a turbulent middle East , http : www.emerald .com / insight
Menashri , david ,2006 , Iran , Israel the middle East conflict Published online : 8 A g 2000, http : iran paper .ir
Rajiv , Samuel , 2016 , Deep disquiet : Israeli and the Iran nuclear deal, https : Iran paper
the Israeli Position on the Iranian Nuclear deal , Arab center for research policy studies , www.dohainstitute.otg   , 29 july 2015.