بررسی مبانی دینی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 برنامه ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

2 گروه برنامه ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

3 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

4 دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

به‌رغم اهمیت تربیت و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی برای دانش‌آموزان،این مهم به طور شایسته مورد توجه نبوده است . در این پژوهش، به این پرداخته شد که مبانی دینی اقتصاد مقاومتی به منظور طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی چه می‌باشد؟ پس از بررسی آیات و روایات مربوط به موضوع در تفاسیر و بررسی مطالعات و پژوهش‌های مرتبط، اطلاعات به دست آمده با روش تحلیلی- استنتاجی، مورد تحلیل قرار گرفتند و با تحلیل و استنتاج پژوهشگران از اطلاعات گردآوری شده، مبانی استخراج گردید. مبانی دینی برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی شامل: لزوم دوری از سلطه پذیری برای دستیابی به حیات طیبه، اعتقاد به علم و حکمت الهى در ضرورت استقلال اقتصادی، عزت مندی، و ایمان و استقامت بر آن و عمل به مقتضای آن در مبارزه با اولیای طاغوت و سلطه گران می‌باشد. با دستیابی به این مبانی، بررسی چرایی برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی از منظر مبانی دینی ممکن می‌شود. این مبانی، بیانگر اهمیت و ضرورت برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است و در حکم مؤلفه‌ای جهت دهنده به فرایند طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی عمل می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


احسانی، محمد(1390)، شاخص‌های تربیتی جهاد اقتصادی از منظر قرآن، تهران: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.
انصاری، عبداله (1393)، «ارزشیابی مؤلفه های اصلاح الگوهای مصرف و تولید در کتاب های درسی پایه های ششم و هفتم»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، (63)، 53- 71.
بیانات مقام معظم رهبری، پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای،
http://farsi.khamenei.ir.
پیغامی، عادل (1391)، اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد دفاعی یا ترمیمی؟، پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، http://farsi.khamenei.ir/.
پیغامی، عادل؛ و تورانی، حیدر(1390)، «نقش برنامة درسی اقتصاد در برنامة تعلیم و تربیت رسمی و عمومی دنیا»، ارائه یک برنامة عمل برای یک برنامة درسی مغفول، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، (37)، 31-52.
حکمت نیا، حسن؛ و افشانی، علیرضا(1389)، حاشیه نشینان و ارتکاب جرائم اجتماعی(مطالعه موردی شهر یزد)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 72، 166-157.
رحمان پور، محمد؛ نصر اصفهانی، احمدرضا؛ و سیادت، سیدعلی(1394)، «بررسی رابطه مبانی و اصول برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران با مضامین اقتصاد مقاومتی به منظور پیشنهاد برنامه درسی مطلوب»، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال نهم، شماره 31، 60-41.
ذاکری، محمد؛ و اسدی، اسماعیل(1395)، «بررسی مأموریتها و کارکردهای نظام آموزش عالی در راستای اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی بر اساس دیدگاه های مقام معظم رهبری»، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال دهم، شماره 35، 66-47.
طغیانی، مهدی (1391)، مؤلفه‌های اصلی الگوی اسلامی ایرانی تربیت اقتصادی، رساله دکتری، دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد.
عبدالملکی، حجت الله (1394)، اقتصاد مقاومتی؛ مبانی، سیاستها و برنامه عمل، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
علی نقوی، دلاور (1390)، تأثیر ارزشهای اخلاقی بر اقتصاد و رفاه از منظر قرآن و حدیث، مجله علمی پژوهشی سفیر، سال پنجم، شماره بیستم
فتحی واجارگاه، کورش(1392)، برنامه درسی به سوی هویت‌های جدید شرحی بر نظریات معاصر برنامه درسی، تهران: آییژ.
فتحی واجارگاه، کورش(1393)، اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی، تهران: علم استادان.
قبادی قوردلار، مهری(1392)، مبانی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و روایات، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.
قرائتى، محسن (1383)، تفسیر نور، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات مرکز فرهنگى درس‌هایى از قرآن.
کلینی، محمدبن یعقوب (بی تا)، اصول کافى، ترجمه سید جواد مصطفوى، تهران: کتاب فروشى علمیه اسلامیه.
مظاهری سیف، حمیدرضا (1389)، «گامی به سوی اخلاق مهدوی»، فصلنامه انتظار موعود،شماره 32.
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه سپاه تهران (1378)، نفوذ و استحاله، تهران: انتشارات معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه سپاه تهران.
مکارم شیرازى، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، تهران: انتشارات دار الکتب الإسلامیة.
موسوى همدانى سید محمد باقر (1374)، ترجمه تفسیر المیزان، قم : انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم.
مهرمحمدی، محمود؛ و همکاران (1390)، برنامه درسی: نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم‌اندازها، مشهد: به نشر.
میرباقری، محمدمهدی (1394)، جایگاه اقتصاد مقاومتی در جنگ تمدنی، پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم،http://www.isaq.ir/prtjf8eizuqeh.sfu.html.
نعیم آبادی، غلامعلی (1393)، مبانی دینی اقتصاد مقاومتی، قم: رشید.
 
Rose, A, (2009),ECONOMIC RESILIENCE TO DISASTERS,Final Report to Community and Regional Resilience Institute, University of Southern California, Los Angeles Published Articles & Papers, Fromhttp:// research.create.usc.edu /published_papers/75.
Broadbridge, A, & Raikes, L, (2014),REPORT BUILDING ECONOMICRESILIENCE AN ANALYSIS OF LOCAL ENTERPRISEPARTNERSHIPS,Institute for Public Policy Research, From www.ippr.org/northRegistered charity no. 800065.pdf.
Briguglio, L, & Piccinino, s (2014), Growth and Resiliencein East Asia and The Impact of the 2009 Global Recession, From http:// www. um. edu/ data/ assets. 141959. Pdf