نویسنده = ناصر محمد نژاد
بررسی تطبیقی عقلانیت سیاسی از دیدگاه آیت‌الله مطهری و آخوندزاده

دوره 14، شماره 53، اسفند 1399، صفحه 85-112

ناصر محمد نژاد؛ محمد توحید فام؛ مرتضی محمودی