کلیدواژه‌ها = آینده پژوهی حق مدار
بازاندیشی سیاستی در نظریات و الگوهای آینده‌نگر، مناسب چشم‌انداز تمدنی انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 35، شهریور 1395، صفحه 133-154

سید مجید مطهری نژاد؛ محمد هادی همایون؛ سعید خزایی؛ محمدرضا حاتمی