کلیدواژه‌ها = جامعه
قلمرو دخالت فقیه بر مبنای قاعده نفی عسر و حرج در جامعه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

زهرا کلبادی نژاد؛ محمد جعفری هرندی؛ محمدکاظم رحمان ستایش


بررسی جایگاه عرفان در اشعار امام خمینی با رویکرد جامعه‌شناسی بر مبنای نظریه‌ لوسین گلدمن

دوره 15، شماره 54، خرداد 1400، صفحه 121-140

نسرین سیدزوار؛ رضا حیدری نوری؛ منیژه فلاحی


سعادت انسان دراندیشه‌های فلسفی و حکومتی صدرالمتألهین و امام خمینی(ره)

دوره 14، شماره 53، اسفند 1399، صفحه 137-162

قدسیه سادات هاشمی دولابی؛ علی حقی؛ عباس جوارشکیان