کلیدواژه‌ها = ارزیابی پروژه ها
بررسی روند خصوصی سازی شرکت‌های دولتی پس از انقلاب اسلامی بمنظور ارایه الگوی بهینه با رویکرد اختیار معامله حقیقی

دوره 15، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 349-368

معصومه عطاالهی؛ حمیدرضا کردلویی؛ محسن صیقلی؛ فریدون رهنمای رودپشتی