کلیدواژه‌ها = الگوی هشدار سریع
مقابله با تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران باابزار هشدار به موقع درماندگی بانک ها

دوره 15، شماره 57، اسفند 1400، صفحه 143-164

بهنام محبی هره دشت؛ سید کاظم چاوشی؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی