کلیدواژه‌ها = قدرت‌نرم
راهکارهای دفاع نرم در جنگ رسانه‌ای از منظر مقام معظم رهبری

دوره 13، شماره 49، اسفند 1398، صفحه 3-24

جعفر حیدری؛ حسین مسعودنیا؛ غلامرضا دوازده امامی؛ محمود رضا قاضی رهبر