بررسی کنش گفتاری امنیتی‌کردن «انقلاب اسلامی» توسط روسای جمهور ایالات متحده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مفهوم «امنیتی‌کردن» یکی از اجزا و انگاره‌های اصلی مکاتب «کپنهاگ» و «پاریس» می‌باشد. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی که «اقدامات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را با کدام‌یک از نظریات امنیتی بهتر می‌توان تبیین یا فهم نمود؟» این فرضیه ارائه می‌گردد که «ابزارهای غیرعادی نظیر پیگیری سیاست، تحریم اقتصادی، تهاجم نظامی به خاک ایران، رویارویی دریایی در خلیج‌فارس و ... که ایالات متحده آن‌را در مواجهه با «جمهوری اسلامی» به‌کار می‌گیرد، به‌واسطه «امنیتی‌کردن» «انقلاب اسلامی» توسط روسای جمهور مختلف ایالات متحده می‌باشد». بنابراین نظریه «امنیتی‌کردن» به‌کار گرفته می‌شود، زیرا در «امنیتی‌کردن(متأثر از مکتب کپنهاگ)»، بازیگر امنیتی‌کننده (روسای جمهور ایالات متحده)، موضوع امنیتی(انقلاب اسلامی) را تهدیدی برای بقای یک مرجع (ملت یا امنیت ملی ایالات متحده و ...) تعریف می‌نمایند که حق بقا دارند. در بقا، نقطه‌ای بدون بازگشت وجود دارد که نشان می‌دهد برای عمل کردن خیلی دیر شده است، لذا نمی‌توان این موضوع را به سیاست عادی محول کرد. به این دلیل بخش امنیتی‌کننده به‌منظور بقای مرجع، از ابزارهای غیرعادی (پیگیری سیاست تغییر نظام و ...) استفاده می‌نماید. ابزارهایی که در شرایط عادی غیرقابل توجیه هستند و مشروع قلمداد نمی‌شوند و با امنیتی‌کردن «انقلاب اسلامی»، ملت ایالات متحده و حتی جهان غرب متقاعد می‌گردند که به‌کارگیری چنین ابزارهای غیرعادی و اتخاذ چنین اقداماتی را تحمل نمایند.

کلیدواژه‌ها


 
بوزان، بری، ویور، الی و دو ویلد، یاپ (1395). چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت. چاپ سوم. ترجمه علیرضا طیب. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بوزان، بری و ویور، الی (1388). مناطق و قدرت‌ها: ساختار امنیت بین‌المللی. ترجمه رحمان قهرمان‌پور. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
جعفری، معصومه و رضائی، حدائق (1393). ‌‌‌بررسی‌ کنش گفتاری امتناع بین فارسی‌زبانان ایرانی و افغانی با تأکید بر جنبه‌های آموزشی. مجموعه مقالات نهمین همایش زبان‌شناسی ایران (شماره 331، صص. 422-407). تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
حمیدی، سمیه (1394). روایت تئولوژیکال از امر سیاسی در اندیشه «کارل اشمیت». پژوهش سیاست نظری، شماره هیجدهم، صص. 48-25
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال و قرشی، سیدیوسف (1391). نظریه و روش در مطالعات امنیتی کردن. فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، شماره چهارم، شماره مسلسل 58
سرل، جان (1385). افعال گفتاری. ترجمه علی عبداللهی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
سیک، گری (1384). گزینه‌های نظامی و محدودیت‌های آن. در وارن کریستوفر و دیگران. تجربه یک بحران:ریشه‌های سیاسی، حقوقی و مالی بیانیه‌های الجزایر. ترجمه نصرت ا... حلمی. تهران: نشر میزان.
صفوی، کورش (1383). درآمدی بر معنی شناسی. تهران: سوره مهر.
طباطبائی لطفی، سیدعبدالمجید و قاسمی، طاهره (1393). بررسی و طبقه‌بندی خطبه‌های نهج‌البلاغه از دیدگاه نظریه کنش گفتاری. سیاست متعالیه، سال دوم، شماره 6، صص. 30-9
مک‌دانل، دایان (1377). مقدمه‌ای بر نظریات گفتمان (1)؛ پایان دهه 1960. ترجمه حسین‌علی نوذری، گفتمان، شماره دوم، صص. 58-25
نظری، علی‌اشرف (1394). بازخوانی انتقادی مفهوم امر سیاسی در نظریه کارل اشمیت. فصلنامه سیاست، دوره 45، شماره 4، صص.1014-991
ویسی، الخاص و اورکی، غلام‌حسین (1394). کارکردهای معنایی و توان منظوری جملات استفهامی قرآن کریم با توجه به نظریه «کنش گفتاری». ذهن، شماره 62، صص. 30-5
یزدان‌فام، محمود (1389). سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی. در داوود غرایاق زندی، محمود یزدانفام، غلامرضا خسروی و فرزاد پورسعید. سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
Bush, G. (February 21, 1989). The President's News Conference. Retrieved from The American Presidency Project website:
Bush, G. W. (April 30, 2007). The President's News Conference With European Union Leaders. Retrieved from The American Presidency Project website: http://www. presidency.ucsb.edu/
Bush, G. W. (May 23, 2006). The President's News Conference With Prime Minister Ehud Olmert of Israel. Retrieved from The American Presidency Project website: http:// www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=42&st=iranian+threat&st1=
Bush, G. W. (August 11, 2005). Interview With Israeli Television Channel 1 in Crawford, Texas. Retrieved from The American Presidency Project website: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/ index.php?pid=64804&st=iranian+threat&st1=
Buzan, B. & Wæver, O. (2009). Macrosecuritisation and security constellation: Reconsidering scale in securitization theory. Review of International Studies, 35, pp. 253–276
Carter, J. (January 8, 1980). Situation in Iran and Soviet Invasion of Afghanistan Remarks at a White House Briefing for Members of Congress. Retrieved from The American Presidency Project website: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=33007&st=iranian+ terror&st1=
Carter, J. (February 27, 1980). United States Export Policy Statement on Reduction of Export Disincentives. Retrieved from The American Presidency Project website: http://www. presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=32988&st=iranian+threat&st1=
Carter, J. (April 12, 1980). Interview With the President Question-and-Answer Session With Foreign Correspondents. Retrieved from The American Presidency Project website: http:// www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=33269&st=iranian+terror&st1=
Carter, J. (April 7, 1980). Sanctions Against Iran Remarks Announcing U.S. Actions. Retrieved from The American Presidency Project website: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index. php?pid=33233&st=iranian+terror&st1=
Clinton, W. J. (April 30, 1995). Background Briefing by Senior Administration Official. Retrieved from The American Presidency Project website: http://www. presidency.ucsb.edu
Clinton, W. J. (September 18, 1995). Message to the Congress Reporting on the National Emergency with Respect to Iran. Retrieved from The American Presidency Project website: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=51862&st=iranian+threat &st1=
Floyd, R. (2010). Security and the Environment: Securitisation Theory and US Environmental Security Policy. New York: Cambridge University Press.
Obama, B. (September 20, 2009). Interview with Bob Schieffer on CBS News' "Face the Nation". Retrieved from The American Presidency Project website: http://www. Presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=86681&st=iranian+threat&st1=
Obama, B. (May 18, 2009). Remarks Following a Meeting With Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and an Exchange With Reporters. Retrieved from The American Presidency Project website: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=86174 &st=iranian+threat&st1=
Obama, B. (April 5, 2009). Remarks in Prague. Retrieved from The American Presidency Project website: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=85963&st=iranian +threat&st1=
Obama, B. (March 3, 2009). Remarks Following a Meeting With Prime Minister Gordon Brown of the United Kingdom and an Exchange With Reporters. Retrieved from The American Presidency Project website: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?Pid=85814&st=Iranian+threat &st1=
Reagan, R. (May 21, 1986). Message to the Senate Returning Without Approval the Bill Banning the United States Arms Sale to Saudi Arabia. Retrieved from The American Presidency Project website: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=37319 &st=iranian+threat&st1=
Reagan, R. (March 12, 1984). Remarks at the Young Leadership Conference of the United Jewish Appeal. Retrieved from The American Presidency Project website: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=39627&st=iranian+threat&st1=
Reagan, R. (February 22, 1983). Remarks at the Annual Washington Conference of the American Legion. Retrieved from The American Presidency Project website: http://www. presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=40955&st=iranian+threat&st1=iranian+Terror
The White House (1990). National Security Strategy of The United States (NSS) 1990. Retrieved May 1, 2013 from http://nssarchive.us/NSSR/1990.pdf
United States Central Command (CENTCOM) (n.d. a). U.S. Central Command History. Retrieved October 8, 2013, from http://www.centcom.mil/en/about-centcom-en/history-en
United States Central Command (CENTCOM) (n.d. b). About U.S. Central Command (CENTCOM). Retrieved from U.S. Central Command (CENTCOM) website: http:// www.centcom.mil/en/about-centcom-en
U.S. Goverment Publishing Office (2002). Address Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union. Retrieved from U.S. Goverment Publishing Office(GPO) website: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PPP-2002-book1/pdf/ PPP-2002-book1-doc-pg129-3.pdf
Wæver, O. (2004). Aberystwyth, Paris, Copenhagen New ’Schools’ in Security Theory and their Origins between Core and Periphery. Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association, Montreal, March 17-20, 2004
Wæver, O. (1995). Securitization and Desecuritization. In Ronnie D. Lipschutz. On Security. New York: Columbia University Press.
Williams, M. C. (2003). Words, Images and Enemies: Securitization and International Politics. International Studies Quarterly, Vol. 47, No. 4, pp. 511-531‎