دولت مطلوب و کارآمد اسلامی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم انتظامی امین+گروه علوم سیاسی

2 دانشگاه امام صادق

چکیده

مطالعه دولت کارآمداسلامی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری از جمله موضوعات بدیع در مطالعات انقلاب اسلامی است، که نیازمند مطالعه وبررسی علمی می‌باشد. با پیروزی انقلاب اسلامی طلیعه آغاز تغییرات اساسی در ساخت‌های متعدد جامعه به ویژه دولت شکل گرفت. در این راستا نظریه‌های متعدد و اصول متفاوتی نیز بیان شد که به دنبال افزایش کارآمدی در دولت اسلامی بود. در این مقاله با استفاده روش توصیفی-تحلیلی وبهره گیری از رویکرد کارکردگرایی تلاش شد تا دولت مطلوب و کارآمد از دیدگاه آیه الله خامنه‌ای (دامت برکاته) بیان گردد. سوال اصلی پژوهش این است که دولت مطلوب و کارآمد اسلامی در سپهر اندیشه رهبری چه ویژگی‌هایی دارد. یافته‌های حاصل از پژوهش حاکی از آن بود که ایمان و هویت اسلامی،خرد گرایی وعقلانیت،عدالتخواهی، حفظ استقلال،خودباوری و پیشرفت علمی، فسادستیزی و سلامت اخلاقی، ساده زیستی و تواضع، پرهیز از تجمل، سعه صدر، قانون گرایی از مؤلفه‌های اصیل دولت کار آمد اسلامی و کارکردهای آن است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم
اوانز، پیتر، (1375)توسعه یا چپاول، ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر، تهران، انتشارات طرح نو،
پولادی، کمال، از دولت عشق تا دولت اعتدال، تهران: انشارات نشر مرکز
خاکی، غلامرضا، (1381)راهبرد مجاز سازی دولت، فصلنامه فرایند مدیریت توسعه شماره 58 . موسسه اموزشی و پژوهشی مدیریت برنامه ریزی کشور
خامنه ای، سید علی، (1385) شعاعی از نیر اعظم رهیافتی به منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حضرت محمد مصطفی،تهران:انتشارات سروش
خامنه ای، سید علی (1380)، اصلاحات، راهبردها، خطرها، انتشارات سروش،
دلشاد تهرانی، مصطفی، (1377)دولت آفتاب، ج اول، تهران: انتشارات خانه اندیشه جوان،
راغب اصفهانی، (1404)ابوالقاسم، مفردات فی غریب القران، دفتر نشر کتاب،
رابینز، استیفن، (1378)تئوری سازمان، ترجمه سید مهدی الوانی حسن دانایی فرد، تهران: انتشارات صفار
رضایی، محمود(1387)شاخصه‌های اصولگرایی در اندیشه رهبری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
ریتزر،جرج(1382) نظریه‌های جامعه شناسی در دوران معاصر،ترجمه: محسن ثلاثی،تهران: انتشارات علمی
شجاعی زند، علی رضا (1376)، مشروعیت دینی و دولت و اقتدار سیاسی دینی، تهران: موسسه فرهنگی تبیان
عالم، عبدالرحمان، (1385)بنیاد‌های علم سیاست، تهران: نشر نی
گیدنز،آنتونی(1387) جامعه شناسی،ترجمه: منوچهر صبوری،تهران: نشرنی
لفت ویچ، آدریان، (1382)دموکراسی و توسعه، ترجمه احمد علیقلیان، افشین خاکباز، تهران: طرح نو
میدری سید احمد، جعفر خیرخواهان، (1383)حکمرانی خوب بنیان توسعه،دفتر بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی
وینسنت، اندرو،(1376) نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی،
عالم،عبدالرحمن(1392)، تاریخ فلسفه سیاسی غرب (عصر جدید و سده نوزدهم)، تهران،اداره نشر وزارت امورخارجه، چاپ شانزدهم،
www.leader.ir,lang/fu/index