تحقق مردم‌سالاری دینی از رهگذر اقتصاد مردم‌محور در ایران مطالعه موردی: شناسایی مشکلات بخش تعاون استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

3 استادیار روابط بین‌الملل، گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

چکیده

مردم­سالاری دینی، از مفاهیم آرمانی انقلاب اسلامی است که اگر قرار باشد این مفهوم را به­صورت مسأله­محور، بررسی کنیم، یکی از مسائلی که کمتر موردتوجه قرار گرفته است، تحقق این نوع مردم­سالاری از رهگذر اقتصاد مردم­محور در ایران است. در این میان مطابق قانون اساسی، گسترش بخش تعاون، یکی از اهداف کلان و مرتبط با اندیشه انقلاب اسلامی  و از وظایف حکومت اسلامی است. در این پژوهش سؤال اصلی این است که بر مبنای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت،  موانع فعال­ترشدن و گسترش بخش تعاون (با تمرکز بر استان اصفهان) و راهکارهای رفع آن موانع، کدامند؟ این پژوهش، تحقیقی کیفی از نوع کاربردی است که با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار تحلیل محتوا و مصاحبه، انجام شده است. مهم­ترین یافته­های این پژوهش عبارتند از: عدم اجرای اسناد بالادستی و عدم حمایت از بخش تعاون به­ویژه حمایت مالی و...، از جمله حیطه­های اصلی مشکل­آفرین در گسترش بخش تعاون می­باشد.

کلیدواژه‌ها


-                      امرائی، حسن. (1388). مهندسی سیاست. تهران: شوکا.
-                      پهلوانی، مصیب، کریم، محمدحسین و قربانی، حسین.(1388). «بررسی و نظرسنجی درباره مشکلات و توانمندی­های بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان». فصلنامه روستا و توسعه. سال یازدهم، شماره 1. صص: 101-129.
-                      تراب­زاده جهرمی، محمدصادق و سجادیه، سیدعلیرضا و سرآبادانی تفرشی، حسین. (1396). فهم جوهره اندیشه حضرت آیت­ا... خامنه­ای در عرصه عدالت. تهران: دانشگاه امام صادق (علیه­السّلام).
-                      خامنه­ای، سیدعلی. (10/09/1389). بیانات در نخستین نشست اندیشه­های راهبردی با موضوع «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت».
-                      رشیدی، علی.(1377). اقتصاد مردم­سالار: بستر رشد جامعه مدنی. تهران: آوای نور.
-                      رشیدی، علی.(1381). «تأمین اجتماعی در اقتصاد مردم­سالار». فصلنامه رفاه اجتماعی. شماره 5.
-                      ساردوئی­نسب، محمد.(1388). «نگرشی بر مبانی نظری حقوق تعاون در ایران». فصلنامه حقوق خصوصی. شماره پانزدهم. صص: 131-162.
-                      سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی: www. Mcls.gov.ir
-                      شیرانی، علیرضا.(1368). اقتصاد تعاون. تهران: وزارت تعاون.
-                      طوسی، محمدعلی.(1372). «پیوندهای مردم­سالاری و رشد اقتصادی». نشریه تدبیر. شماره 37.
-                      قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.(1387). گردآوری و تنظیم یوسف رونق؛ [برای] موسسه توسعه و بهبود مدیریت. تهران: فرمنش.
-                      مجلس شورای اسلامی.(1387). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
-                      ملک­محمدی، حمیدرضا و کمالی، یحیی. (1395). «بررسی مفاهیم پارادایم، مرجعیت و ائتلاف حامی در تحلیل سیاستگذاری عمومی». فصلنامه سیاست. شماره 1. صص: 265-285.
-                      مهاجرنیا، محسن.(1382). «مردم­سالاری دینی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری». چکیده مقالات همایش مردم­سالاری دینی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
-                      نورایی، مرتضی و ابوالحسنی ترقی، مهدی. (1394). تاریخ شفاهی و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری معاصر ایران 1385 – 1358. تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام.
-                      نوروزی، محمدجواد.(1382). «نظریه مردم­سالاری دینی در قیاس با دمکراسی غربی». چکیده مقالات همایش مردم­سالاری دینی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
-                      یوسفی، محمدعلی.(1393). «مدل مردم­سالاری اقتصادی دینی؛ بستر تولید ملی پایدار عدالت­محور». فصلنامه اقتصاد اسلامی. شماره 53. صص: 57 – 83.