نویسنده = نسرین سیدزوار
بررسی جایگاه عرفان در اشعار امام خمینی با رویکرد جامعه‌شناسی بر مبنای نظریه‌ لوسین گلدمن

دوره 15، شماره 54، خرداد 1400، صفحه 121-140

نسرین سیدزوار؛ رضا حیدری نوری؛ منیژه فلاحی


جایگاه عرفان در اشعار امام خمینی با رویکرد جامعه شناسی

دوره 15، شماره 54، خرداد 1400، صفحه 121-140

نسرین سیدزوار؛ رضا حیدری نوری