نویسنده = ابوالقاسم طاهری
جایگاه انفال و نقش آن در نظام تامین اجتماعی در ایران پس از انقلاب اسلامی

دوره 17، شماره 65، اسفند 1402، صفحه 237-258

علی محتشمی؛ مصطفی ابطحی؛ ابوالقاسم طاهری


تأثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی ایران در بازه زمانی (خرداد 1376 تا تیر 1384)

دوره 16، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 67-86

ولی اله کیانی؛ ابوالقاسم طاهری؛ علیرضا ازغندی


بررسی نقش آیت الله العظمی بروجردی نماد مرجعیت عامه در جریان ملی شدن صنعت نفت در ایران و تبیین چرایی آن

دوره 13، شماره 46، خرداد 1398، صفحه 158-141

محمدفاضل صدری؛ صادق زیباکلام؛ ابوالقاسم طاهری؛ سید مصطفی ابطحی