کلیدواژه‌ها = آیزایا برلین
بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی و آیزایا برلین با تاکید بر اصاله البرائه

دوره 16، شماره 61، اسفند 1401، صفحه 45-62

فریبا آبادی زاده؛ علی آل بویه؛ حیدر امیرپور


جایگاه آزادی در اندیشه‌ سیاسی آیزایا برلین و آیت‌الله نائینی

دوره 15، شماره 56، آذر 1400، صفحه 339-356

سهیلا نادری زرنه؛ محمد توحیدفام؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ علی اکبر امینی